Evenwicht werk-privé
Vorige

1 van 759

Volgende
Volgend artikel:

5 vs. 4 dagen werken: de meeste Belgen verkiezen het eerste

We hebben een groot engagement voor ons werk (maar soms is dat een probleem)

engagement
Hoe geëngageerd ben jij met (en op) je werk? De meesten zijn best geëngageerd. Alleen vormt dat ook weleens een risico, vooral als stress de bovenhand haalt.

In de bedrijfswereld is engagement een populaire term. “Als je als bedrijf het engagement van je werknemers optimaal benut, kun je daar op vele vlakken je voordeel mee doen”, oppert Susie Verstuyft, arbeidspsycholoog en consultant bij HR- en well-being-specialist Attentia.

Werknemers die geëngageerd zijn, creëren hun eigen successen. “Ze dragen ook bij aan de prestaties van hun werkgever”, oppert Susie Verstuyft. “Uit onderzoek van Vlerick blijkt dat geëngageerde werknemers 20 procent betere prestaties leveren. 84 procent verklaart dat ze de kwaliteit van de producten positief beïnvloeden.”

Drie onderdelen van engagement

Engagement is breed. “Eigenlijk gaat het om drie verschillende aspecten”, benadrukt Verstuyft. “Enerzijds gaat het om de vitaliteit, namelijk het lang en onvermoeibaar kunnen doorwerken”, vertelt ze. “Maar het gaat ook om toewijding, zeg maar de inzet voor de job. En ten slotte ook om absorptie, wat wil zeggen dat je je op een plezierige manier kunt ‘verliezen’ in het werk.”

Belangrijk, zo benadrukt de consultant, is dat je ‘engaged’ zijn niet mag verwarren met een werkverslaving. “Geëngageerde werknemers ondervinden namelijk geen dwangmatige drijfkracht. Ze werken graag en hard omdat ze gemotiveerd zijn, niet omdat ze verslaafd zijn”, stelt Verstuyft. “Dat is op zich bijzonder waardevol, want het werkt ook aanstekelijk voor andere werknemers.”

In kaart brengen

In België zijn bedrijven wettelijk verplicht om de psychosociale risico’s binnen hun organisatie in kaart te brengen. Deze risicoanalyse vormt de basis voor een preventiebeleid dat het welzijn en de gezondheid van de medewerkers bevordert.

Zo meet Attentia het work engagement van de medewerkers via zijn SENSOR-onderzoek. “Dat is meer dan een risicoanalyse. Door niet alleen de risico’s, maar ook de kansen op de werkvloer te detecteren, kun je het potentieel van jouw medewerkers ook optimaal benutten.”

Goed nieuws: vier op de vijf geëngageerd

Op basis van de SENSOR-metingen bij 140 bedrijven (waarvan 51 procent uit de dienstverlening en 21 procent uit de industrie) en een kleine 20.000 respondenten, heeft Attentia een goed beeld van het algemeen engagement bij medewerkers in het bedrijfsleven.

Om met het goede nieuws te beginnen: vier op de vijf is geëngageerd (of correcter: bevlogen) ten aanzien van het werk. “Het geeft onder meer aan dat mensen graag gaan werken, dat het werk hen inspireert, dat ze zich betrokken voelen en dat het hen energie geeft”, somt ze op. “Weet wel dat de focus hier ligt op de job zelf en de bijhorende motivatiebronnen”, benadrukt Verstuyft.

Veel medewerkers blijken ook te bruisen van energie als ze de dag starten, een onderdeel van engagement. “Een hoog engagement hangt ook positief samen met de mate van plezier dat men in het werk beleeft”, stelt ze.

Engagement in kaart gebracht

Meer dan vier op de vijf is geëngageerd met zijn of haar werk, maar … heeft ook vaak nood aan herstel.

Heb jij ... in je werk? 

Aandachtspunt: de herstelnood

Een aandachtspunt bij veel werknemers is de zogenaamde herstelnood. Die ligt namelijk hoog: bijna zes op de tien werknemers ervaren herstelnood, hiervan lopen twee op de tien een hoog risico op burn-out wanneer dit aanhoudt. “Zij ervaren regelmatig chronische en mentale vermoeidheid, vaak ook gekoppeld met fysieke klachten, en hebben regelmatig nood aan recuperatie”, zegt Susie Verstuyft. “Het zijn mensen die onder meer aangeven dat ze op het einde van de dag zo moe zijn van het werk dat ze fouten kunnen maken. Of bijvoorbeeld anderhalf uur nodig hebben om van hun werk los te komen”, licht ze toe.

De meeste mensen zijn erg geëngageerd en halen veel voldoening en energie uit hun werk, maar tegelijk is er minder risico op burn-out. “Het lijkt misschien vreemd, maar eigenlijk is er een negatief verband”, stelt Verstuyft. “Hoe hoger het engagement, hoe lager het risico op burn-out.” De omkanteling verloopt via de werkaspecten (werkomgeving, leidinggevende, werkdruk, …) en de mate van stress die daarmee gepaard gaat.

In welk kwadrant zit jij?

Neem twee assen – energie in je job (actief versus passief) enerzijds en plezier in je werk (plezierig versus onplezierig) anderzijds – en je komt meteen te weten in welk kwadrant jij zit. Ben je werkverslaafd, heb je een (risico voor) burn-out of ben je gewoon tevreden óf geëngageerd? En welke stemming brengt dat met zich mee?

Kwadranten engagement 


(wv) - Bron: MARK Magazine 

30 juli 2018
Anderen bekeken ook