Workaholics
Vorige

1 van 137

Volgende

Tevreden werknemers presteren niet beter

“Er is geen enkel verband tussen tevredenheid en beter presteren”, zegt Luc Dekeyser, directeur van het Kenniscentrum van SD Worx. “Wel tussen ontevredenheid en slechter presteren …”
#

Een goed loon volstaat niet om iemand tevreden te houden. Ook zaken zoals werkmateriaal, collega’s en jobzekerheid spelen een rol. Maar met tevreden werknemers alleen, springt een bedrijf niet ver.

Waar het echt om gaat, is engagement, de overtreffende trap van tevredenheid. “Tevredenheid is slechts de basis om verder te kunnen werken aan engagement”, aldus Luc Dekeyser van SD Worx. “Gedrevenheid en diep engagement verkrijg je door de inhoud van jobs boeiender te maken, de zelfregulering van een functie te verhogen, carrièregroei mogelijk te maken, een gedragen cultuur en missie uit te stralen, waardering uit te spreken en de nodige ondersteuning te bieden aan je medewerkers.”

Geen workaholics

Uit onderzoek van SD Worx blijkt dat in een gemiddelde organisatie 22 % van de medewerkers ontevreden is, 61 % tevreden en 17 % geëngageerd. “Met elk procentje dat je kan verschuiven van ontevreden naar tevreden, en van tevreden naar geëngageerd gaat een organisatie vooruit”, legt Koen De Valck, managing consultant van SD Worx uit. “Streven naar 100 % geëngageerde medewerkers is echter niet realistisch.”

Waarin verschillen geëngageerde medewerkers van anderen? “De passie waarmee zij hun werk doen en de energie die ze erin steken, dat is het grote verschil”, weet Lorenzo Andolfi, hr-adviseur van SD Worx. “Geëngageerde werknemers nemen initiatief en verantwoordelijkheid op. Ze hebben een intrinsieke motivatie: hun job zelf. Geëngageerde werknemers zijn niet bang om te werken, ze zetten sterke prestaties neer. Vooral de kwaliteit van hun werk is hoog. Geëngageerde medewerkers zijn ook loyaal tegenover hun organisatie. Ze kunnen zich vinden in de cultuur en de waarden van de organisatie en zijn de beste ambassadeurs, zowel intern als extern. Een geëngageerde medewerker is daarom geen workaholic. Overdreven overwerken heeft ook geen duurzaam effect.”

Enkele cijfers uit onderzoeken van SD Worx tonen duidelijk aan dat geëngageerde werknemers het verschil maken binnen een organisatie.

  • Onder geëngageerde medewerkers zegt slechts 2 % te kampen te hebben met slechte klantenrelaties. Bij tevreden werknemers is dat 7 %, bij ontevreden personeel zelfs 34 %.
  • Business units met geëngageerde medewerkers en klanten renderen financieel 3,4 keer meer.
  • 96 % van de geëngageerde medewerkers levert meer inspanningen dan verwacht wordt. Slechts 55 % van de minder betrokken medewerkers levert extra inspanningen. Geëngageerde medewerkers zijn maar liefst 50 % productiever dan hun ontevreden collega’s.
  • Ontevreden medewerkers zijn meer dan dubbel zo vaak afwezig op het werk dan hun geëngageerde collega’s. Bedrijven kunnen de kosten voor ziekteverzuim tot 53 % laten dalen als ze investeren in engagement.
  • Als het aandeel geëngageerde medewerkers stijgt van de gemiddelde 10 % naar 40 %, verhoogt dat de productiviteit in het bedrijf met 13 %.

“Heel wat organisaties zijn sterk gefocust op zichzelf en op het verhogen van hun winst. Dat wreekt zich op lange termijn, denk maar aan de bankencrisis”, vertelt Lorenzo Andolfi. “Met een engagementbeleid leg je – behalve op de winst – heel sterk de nadruk op de medewerkers.”

Ook geëngageerde klanten

“Het gaat om een cultuurwijziging in een bedrijf. Die komt er niet van vandaag op morgen”, vult Koen De Valck aan.

“Vertrekken van de basis dus, van de kracht van het eigen personeel. Dat gebeurt blijkbaar het meest in innovatieve organisaties: daarin is 22 % van de medewerkers geëngageerd, tegenover maar 3 % in klassieke bedrijven. Diezelfde graad van engagement vinden we ook bij organisaties met een goed imago en reputatie.”

Bovendien stralen geëngageerde medewerkers ook af op de klanten. “De geëngageerde medewerker biedt een meerwaarde voor de klanten, waardoor de klanten ook zelf geëngageerd raken. Ze gaan dezelfde eigenschappen vertonen: ze blijven loyaal aan de organisatie en worden ambassadeurs van het bedrijf”, stellen Lorenzo Andolfi en Koen De Valck.

(mr) 

20 januari 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook