Studentenjob Vorige

1 van 66

Volgende

Mag ik als jobstudent elk type werk verrichten?

Mijn baas zet me als jobstudent in voor allerlei klusjes. Maar mag ik ook elk type werk verrichten?

9 augustus 2018

Delen

Werken in de bouw

Als jobstudent maak je deel uit van een speciale arbeidscategorie. Jobstudenten hebben immers geen beroepservaring en lopen dan ook een groter risico op arbeidsongevallen. Bovendien kunnen bepaalde werkzaamheden een invloed hebben op hun fysieke of psychische ontwikkeling.

Voor jobstudenten is dan ook een strikter toezicht op veiligheidsvlak voorzien, zodat risico’s zoveel mogelijk uitgesloten worden. In de meeste gevallen houdt dit in dat je als jobstudent een bepaalde job wel mag uitoefenen, maar dat er preventieve maatregelen getroffen worden, zoals een voorafgaand medisch onderzoek. Maar in bepaalde gevallen is het ook gewoon verboden om als jobstudent een bepaalde taak uit te oefenen, omdat het risico te groot is.

Wat mag niet?

Zo is het bij wet verboden dat je als jongere een job uitoefent waarbij je wordt blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, ioniserende straling, extreme temperaturen of trillingen. Ook van een aantal machines moet je afblijven, zoals graafwerktuigen, schiethamers, lasapparaten … Tenslotte mag je ook niet tewerkgesteld worden op plekken waar gevaarlijke activiteiten worden uitgevoerd. Dat is bijvoorbeeld het geval voor autopsiekamers en werkplaatsen met ontploffings- of brandgevaar, zoals de bij de productie van vloeibare zuurstof.

Wanneer mag het wel?

Al deze activiteiten mag je als jobstudent dus niet uitvoeren, tenzij je tegelijkertijd aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  • je bent minstens 18 jaar;
  • je opleiding stemt overeen met de werkzaamheden waarvoor het verbod normaal geldt (bijvoorbeeld een student uit een technische school die lasopdrachten uitvoert);
  • je werkgever heeft hierover advies gevraagd aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, en aan de preventieadviseur.

Als conclusie kunnen we dus stellen dat je als jobstudent elk type werk mag uitoefenen voor zover het geen gevaar met zich meebrengt.

in samenwerking met Securex

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?