Ongewenst gedrag
Vorige

1 van 252

Volgende

Lichamelijk geweld op het werk fors toegenomen

12 augustus 2019
De pesterijen bij het bedrijf Mactac waren een extreem voorbeeld van langdurig lichamelijk geweld op het werk.
Lichamelijk geweld en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn de voorbije jaren fors toegenomen in Vlaanderen. Vooral in de zorgsector en het onderwijs is er een groot probleem. Dat blijkt uit onderzoek door de Serv.

Lichamelijk geweld kwam vorig jaar voor bij 7,5% van de Vlaamse werknemers. In 2004 was dat nog 5,4%. Het percentage van ongewenst seksueel gedrag steeg van 2,1 naar 3%. De gegevens komen uit de werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie & Arbeid, een onderdeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv). Ze zijn niet gebaseerd op effectieve klachten van werknemers, maar op een enquête bij een kleine 10.000 Vlaamse werknemers.

Het ‘gewone’ pestgedrag is stabiel gebleven, maar blijft zeer veel slachtoffers maken: 14,2% van de ondervraagden verklaart er soms, vaak of altijd het slachtoffer van te zijn. In 2004 was dat 14,4%.

Het pestprobleem kwam vorig jaar nog in de actualiteit naar aanleiding van jarenlange kwellingen van een werknemer bij het Waalse bedrijf Mactac. Ook daar was sprake van lichamelijk geweld tegen een bepaalde werknemer, gedurende een lange periode.

Onderwijs

Lichamelijk geweld komt iets vaker voor bij vrouwen (8,5%) dan mannen (6,3%). Ook jongeren tot 24 jaar (10,8%) hebben er meer last van dan gemiddeld.

Opmerkelijk is vooral de zeer hoge score van lichamelijk geweld in de zorg- en onderwijssector: liefst 24% van het personeel in die beroepsgroep zegt het slachtoffer (geweest) te zijn van lichamelijk geweld. In 2004 was dat nog 15,7%.

Vrouwen

Ongewenst seksueel gedrag komt vier keer vaker voor bij vrouwen (4,6%) dan bij mannen (1,2%). De meeste problemen (6,9%) doen zich opnieuw voor in zorg- en onderwijsfuncties. Mannen en vrouwen zijn ongeveer even vaak het slachtoffer van klassiek pestgedrag. Dit gedrag komt ook bij alle beroepsgroepen voor. De meeste problemen situeren zich in de openbare besturen (18,5%), de onderwijssector (18,3%) en de voedingsindustrie (16,7%).

(wdp) – Bron: Standaard.biz 

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook