Meer/minder verdienen
Vorige

1 van 319

Volgende

Krijg ik extra loon als ik naar het buitenland moet?

Mijn werkgever stuurt me naar het buitenland om een collega te vervangen. Moet hij me extra betalen?
#

Je werkgever moet je tijdens je tewerkstelling in het buitenland het contractueel overeengekomen loon betalen. Tenzij je met je werkgever een specifieke bijkomende premie bent overeengekomen omwille van je tijdelijke buitenlandse tewerkstelling, verandert er aan je loon dus niets.

Vind je dat je recht hebt op een hoger loon voor die maand, bijvoorbeeld omdat je weet dat de werknemer die je vervangt omwille van zijn buitenlandse tewerkstelling een hoger loon ontving, dan kan je je werkgever daar uiteraard over aanspreken. Je werkgever zal echter niet snel geneigd zijn om hierop toe te geven, zeker niet wanneer hij vindt dat de buitenlandse opdracht kadert in de gewone uitvoering van je arbeidsovereenkomst (buitenlandse opdrachten zijn bijvoorbeeld inherent aan je functie) of omdat hij meent dat het een rechtmatige eis is gezien de bedrijfseconomische oorzaak van de tijdelijke vervanging van een andere werknemer.

Hulpmiddelen verplicht

Je werkgever is wel verplicht om - als de omstandigheden dat eisen - je alle hulpmiddelen en materialen ter beschikking te stellen die nodig zijn voor de uitvoering van je werk. Het begrip ‘hulpmiddelen’ omvat niet alleen gereedschap, maar slaat ook op middelen van andere aard die door de werkgever ter beschikking worden gesteld met het oog op de uitvoering van de arbeid of het ten laste nemen van kosten verbonden aan de uitvoering van het werk.

Tenzij je iets anders met je werkgever bent overeengekomen, zal de werkgever alle meerkosten die uit je buitenlandse tewerkstelling voortvloeien moeten dragen. Dit betreft zeker de huisvestingskosten (huur hotel of appartement), de reiskosten heen en terug naar en van plaats van bestemming (vliegtuigtickets) en de lokale verplaatsingskosten (huur wagen of kosten taxi).

Recht op een verblijfsvergoeding?

Daarnaast kan ook gedacht worden aan een verblijfsvergoeding. Je kosten zullen hoger liggen tijdens je buitenlandse verblijf. Je zal allicht vaker op restaurant gaan of kant-en-klare maaltijden nuttigen omdat je het comfort van thuis mist. Afhankelijk van je bestemming kan het leven ook gewoon duurder zijn (denken we maar aan steden als Londen of Parijs). Het is mogelijk om deze dagelijkse verblijfsvergoeding forfaitair vast te stellen naar het model van de ambtenaren die zich naar het buitenland begeven en voor wie per land van bestemming een forfait is vastgesteld (M.B. 30 maart 2009, B.S. 10 april 2009). De verblijfsvergoedingen variëren tussen minimaal 19 euro per dag voor een verblijf in Tokelau (Nieuw-Zeeland) tot maximaal 100 euro voor onder meer een verblijf in Engeland.

Uiteraard maak je hierover best duidelijke afspraken met je werkgever om onaangename discussies achteraf te vermijden.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian).   

4 november 2009
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook