Hoeveel ben ik waard?
Vorige

1 van 262

Volgende

Kan ik hetzelfde loon eisen als mijn collega, die hetzelfde werk doet?

In België behoort elke onderneming tot een activiteitensector, ook paritair comité genoemd, waar vaak een zogenaamd ‘functieclassificatiesysteem’ is uitgewerkt. Dit houdt in dat de meest voorkomende functies worden opgelijst en daarvoor minimumlonen en minimumbarema’s worden vastgelegd. Zo krijgen alle werknemers binnen dezelfde sector met een welbepaalde functie en hetzelfde ervaringsniveau hetzelfde loon.
#

Een werkgever kan er steeds voor kiezen om een loon toe te kennen dat hoger ligt dan de vastgelegde minima, bijvoorbeeld omwille van specifieke vaardigheden en competenties die een werknemer heeft verworven en opgebouwd in het verleden, de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid die een werknemer bij het uitvoeren van zijn functie aan de dag legt enzovoort. Dit kan ertoe leiden dat, ook al oefen jij hetzelfde werk uit als je collega, jouw loon toch niet hetzelfde is.

Nuance

Het is wel verboden om aan twee werknemers, die identiek hetzelfde werk uitvoeren, een ander loon uit te betalen louter en alleen op basis van een verschil in geslacht. Zo is in België een gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen wettelijk gewaarborgd. Evenzeer is het verboden een verschil in loon te verantwoorden uitsluitend op basis van de leeftijd, de seksuele geaardheid, het geloof, de taal, de gezondheidstoestand, de politieke overtuiging of fysieke eigenschappen van een werknemer.

Dit discriminatieverbod geldt niet alleen voor de arbeidsvoorwaarden maar ook voor ontslagregelingen, de toegang tot werk en de werkgelegenheid. Het verbod is van toepassing voor alle werkgevers (zowel in de openbare als de private sector) en alle soorten arbeidsovereenkomsten: deeltijdse werknemers, overeenkomsten van bepaalde duur, leerovereenkomsten ...

Rekening houdend met dit alles, is het basisprincipe: een werknemer heeft recht op hetzelfde loon als een collega die hetzelfde werk doet. Dit moet evenwel onmiddellijk genuanceerd worden aangezien een werkgever een verschil in loon en dus behandeling van zijn werknemers kan maken voor zover hij dit om objectieve redenen kan rechtvaardigen. Concreet betekent dit dat als je collega bijvoorbeeld een hoger diploma heeft dan jij of meer relevante beroepservaring heeft, de werkgever aan die collega een hoger loon mag toekennen aangezien het objectief kan verantwoord worden.

in samenwerking met Securex 9 augustus 2019
Aanbevolen jobs

Kan ik hetzelfde loon eisen als mijn collega, die hetzelfde werk doet?

In België behoort elke onderneming tot een activiteitensector, ook paritair comité genoemd, waar vaak een zogenaamd ‘functieclassificatiesysteem’ is uitgewerkt. Dit houdt in dat de meest voorkomende functies worden opgelijst en daarvoor minimumlonen en minimumbarema’s worden vastgelegd. Zo krijgen alle werknemers binnen dezelfde sector met een welbepaalde functie en hetzelfde ervaringsniveau hetzelfde loon.
#

Een werkgever kan er steeds voor kiezen om een loon toe te kennen dat hoger ligt dan de vastgelegde minima, bijvoorbeeld omwille van specifieke vaardigheden en competenties die een werknemer heeft verworven en opgebouwd in het verleden, de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid die een werknemer bij het uitvoeren van zijn functie aan de dag legt enzovoort. Dit kan ertoe leiden dat, ook al oefen jij hetzelfde werk uit als je collega, jouw loon toch niet hetzelfde is.

Nuance

Het is wel verboden om aan twee werknemers, die identiek hetzelfde werk uitvoeren, een ander loon uit te betalen louter en alleen op basis van een verschil in geslacht. Zo is in België een gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen wettelijk gewaarborgd. Evenzeer is het verboden een verschil in loon te verantwoorden uitsluitend op basis van de leeftijd, de seksuele geaardheid, het geloof, de taal, de gezondheidstoestand, de politieke overtuiging of fysieke eigenschappen van een werknemer.

Dit discriminatieverbod geldt niet alleen voor de arbeidsvoorwaarden maar ook voor ontslagregelingen, de toegang tot werk en de werkgelegenheid. Het verbod is van toepassing voor alle werkgevers (zowel in de openbare als de private sector) en alle soorten arbeidsovereenkomsten: deeltijdse werknemers, overeenkomsten van bepaalde duur, leerovereenkomsten ...

Rekening houdend met dit alles, is het basisprincipe: een werknemer heeft recht op hetzelfde loon als een collega die hetzelfde werk doet. Dit moet evenwel onmiddellijk genuanceerd worden aangezien een werkgever een verschil in loon en dus behandeling van zijn werknemers kan maken voor zover hij dit om objectieve redenen kan rechtvaardigen. Concreet betekent dit dat als je collega bijvoorbeeld een hoger diploma heeft dan jij of meer relevante beroepservaring heeft, de werkgever aan die collega een hoger loon mag toekennen aangezien het objectief kan verantwoord worden.

in samenwerking met Securex 9 augustus 2019
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook