Dienstencheques
Vorige

1 van 10

Volgende

Kan ik als dienstencheque werknemer zonder werk vallen?

22 augustus 2012
Het gezin waar ik - betaald met dienstencheques - enkele uren per week ga poetsen, gaat voor enkele weken met vakantie. Moet de plaatselijke dienstencheques onderneming mij een andere opdracht geven? Of kan ik een beroep doen op tijdelijke werkloosheid?
Poetsvrouw

Dienstencheques werknemers kunnen door omstandigheden (vakantie, ziekte of overlijden van de gebruiker, nvdr.) gecontronteerd worden met het wegvallen van (bepaalde van) hun prestaties. Het is op dat moment aan de dienstencheque onderneming waarvoor hij of zij in dienst is, om dit op te vangen.

Hoe opvangen?

Een goede organisatie van het werk zou een bovenstaand voorval in feite moeten voorkomen. Het plaatselijke werkgelegenheidsagentschap (PWA) kan heel makkelijk een van zijn werknemers een tijdelijke andere opdracht geven, ter vervanging van een van de eigen werknemers die ziek of met vakantie is, bijvoorbeeld.

Het is daarom aangewezen om in de gebruiksovereenkomst te voorzien dat gebruikers tijdig (3 tot 4 weken vooraf, bijvoorbeeld, nvdr.) moeten verwittigen wanneer zij voor even geen poetshulp wensen, om welke reden dan ook. Bij gebreke hieraan kan ook een schadevergoeding gekoppeld worden.

Tijdelijke werkloosheid

Stel dat er na reorganisatie van de opdrachten nog onvoldoende werk voorhanden is wegens het wegvallen van bepaalde opdrachten, dan kan onder bepaalde voorwaarden een berop worden gedaan op tijdelijke werkloosheid ingevolge ‘economische oorzaken’.

Uitzonderlijk kan zelfs beroep worden gedaan op een tijdelijke werkloosheid ingevolge ‘overmacht’. Bijvoorbeeld bij het overlijden van de gebruiker.

Meer info hieromtrent krijgt u bij de Werkwinkel in uw buurt.

(kv) – Bron: SDworx

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook