Stress
Vorige

1 van 478

Volgende

Hoeveel meer stress / minder energie heb jij op je werk?

Het gaat niet de goede kant uit met het stress- en energieniveau van de Belgische werknemers. Het aantal Belgen dat op het werk stress van een onaanvaardbaar niveau ondervindt, is sinds 2009 gestegen van 26,5% naar 30,8%. Tegelijk is het aantal energievolle medewerkers de afgelopen zeven jaar met meer dan 5% gedaald.
#

Opvallend: het aandeel arbeiders dat energie haalt uit zijn job ligt bijna 20% lager dan bij directie- en hogere kaderleden. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête die HR-dienstenverlener SD Worx sinds 2009 voert bij 2.500 Belgische werknemers.

Meer stress vs. minder energie

30,8% van de Belgische werknemers ondervindt regelmatig stress van een onaanvaardbaar niveau, in 2009 was dit nog 26,5%. De mentale en emotionele belasting van de job, de tijdsdruk en de hoeveelheid werk hebben de grootste impact (82%) op het stressniveau van de werknemer.

Een tweede belangrijke bepalende factor is de sociale omgeving (64,7%). Het gaat hier meer bepaald om de mate waarin de organisatie bezig is met het welzijn van haar medewerkers en de mate waarin de leidinggevende oog heeft voor het menselijke aspect. Een derde belangrijke factor is de bedrijfscultuur (59,8%).

In vergelijking met zeven jaar geleden zijn er niet alleen meer werknemers met stress, maar ook minder energievolle werknemers. In 2009 gaf nog 79,1% van de werknemers aan dat ze voldoende energie haalden uit hun job, in 2016 is dit percentage met meer dan 5% gedaald tot 73,7%.

Rol van personeelscategorie

Mannen en vrouwen ervaren nagenoeg evenveel stress en energie op het werk. Ook de leeftijd heeft geen significante impact op het stress- en energieniveau. Alleen bij de 35- tot 44-jarigen ligt het aandeel werknemers met een onaanvaardbaar stressniveau iets hoger dan in de andere leeftijdscategorieën.

De personeelscategorie heeft dan weer wél een sterk effect op het energieniveau van de werknemer: hoe hoger het functieniveau van de werknemer, hoe meer energie hij uit zijn job haalt. Zo halen 69,7% van de arbeiders energie uit hun werk, tegenover 89,2% van de directie- en hogere kaderleden.

“De tevredenheid met de job, de erkenning die men krijgt en de groeimogelijkheden liggen hoger naarmate het functieniveau van de medewerker binnen de organisatie stijgt”, verklaart Lorenzo Andolfi, HR-adviseur bij SD Worx. “Dat net deze drie elementen de meeste invloed hebben op het energiepeil, verklaart het grote verschil. In stressbeleving zien we dan weer geen opmerkelijk onderscheid binnen de verschillende personeelscategorieën.”

‘Pulse’ app

Om het stress- en energieniveau van werknemers te meten, ontwikkelde SD Worx de ‘Pulse’ app. Aan de hand van enkele korte vragen, rechtstreeks aan de werknemer, peilt de app in real time naar onder andere de werklast, het energiepeil of het gevoel van stress.

Managers ontvangen de anonieme resultaten van hun medewerkers en krijgen een zicht op de evolutie van het stress- en energieniveau. De resultaten zijn anoniem, maar men kan wel afdelingen met elkaar vergelijken. Zo komen leidinggevenden te weten waar de risico’s hoog zijn en waar dus bijsturing nodig is.

Organisaties kunnen zo hun beleid bijsturen en langdurig verzuim of burn-outs voorkomen. De app wil werkgevers en werknemers sensibiliseren om thema’s zoals werklast en stress bespreekbaar te maken en concreet aan te pakken.

(pg/kv) - Bron: SD Worx 

Grafiek stress vs. energie Belgische werknemers
De job zelf heeft de meeste invloed (74%) op het energiepeil van de werknemer. De werknemer haalt meer energie uit zijn job als hij voldoende uitdaging krijgt, trots is op zijn werk, het zinvol vindt en tevreden is over de inhoud ervan. Vervolgens is het voor het energiepeil van de werknemer ook belangrijk dat hij erkenning (67,4%) en groeimogelijkheden (65,9%) krijgt. 23 december 2016
Aanbevolen jobs

Hoeveel meer stress / minder energie heb jij op je werk?

Het gaat niet de goede kant uit met het stress- en energieniveau van de Belgische werknemers. Het aantal Belgen dat op het werk stress van een onaanvaardbaar niveau ondervindt, is sinds 2009 gestegen van 26,5% naar 30,8%. Tegelijk is het aantal energievolle medewerkers de afgelopen zeven jaar met meer dan 5% gedaald.
#

Opvallend: het aandeel arbeiders dat energie haalt uit zijn job ligt bijna 20% lager dan bij directie- en hogere kaderleden. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête die HR-dienstenverlener SD Worx sinds 2009 voert bij 2.500 Belgische werknemers.

Meer stress vs. minder energie

30,8% van de Belgische werknemers ondervindt regelmatig stress van een onaanvaardbaar niveau, in 2009 was dit nog 26,5%. De mentale en emotionele belasting van de job, de tijdsdruk en de hoeveelheid werk hebben de grootste impact (82%) op het stressniveau van de werknemer.

Een tweede belangrijke bepalende factor is de sociale omgeving (64,7%). Het gaat hier meer bepaald om de mate waarin de organisatie bezig is met het welzijn van haar medewerkers en de mate waarin de leidinggevende oog heeft voor het menselijke aspect. Een derde belangrijke factor is de bedrijfscultuur (59,8%).

In vergelijking met zeven jaar geleden zijn er niet alleen meer werknemers met stress, maar ook minder energievolle werknemers. In 2009 gaf nog 79,1% van de werknemers aan dat ze voldoende energie haalden uit hun job, in 2016 is dit percentage met meer dan 5% gedaald tot 73,7%.

Rol van personeelscategorie

Mannen en vrouwen ervaren nagenoeg evenveel stress en energie op het werk. Ook de leeftijd heeft geen significante impact op het stress- en energieniveau. Alleen bij de 35- tot 44-jarigen ligt het aandeel werknemers met een onaanvaardbaar stressniveau iets hoger dan in de andere leeftijdscategorieën.

De personeelscategorie heeft dan weer wél een sterk effect op het energieniveau van de werknemer: hoe hoger het functieniveau van de werknemer, hoe meer energie hij uit zijn job haalt. Zo halen 69,7% van de arbeiders energie uit hun werk, tegenover 89,2% van de directie- en hogere kaderleden.

“De tevredenheid met de job, de erkenning die men krijgt en de groeimogelijkheden liggen hoger naarmate het functieniveau van de medewerker binnen de organisatie stijgt”, verklaart Lorenzo Andolfi, HR-adviseur bij SD Worx. “Dat net deze drie elementen de meeste invloed hebben op het energiepeil, verklaart het grote verschil. In stressbeleving zien we dan weer geen opmerkelijk onderscheid binnen de verschillende personeelscategorieën.”

‘Pulse’ app

Om het stress- en energieniveau van werknemers te meten, ontwikkelde SD Worx de ‘Pulse’ app. Aan de hand van enkele korte vragen, rechtstreeks aan de werknemer, peilt de app in real time naar onder andere de werklast, het energiepeil of het gevoel van stress.

Managers ontvangen de anonieme resultaten van hun medewerkers en krijgen een zicht op de evolutie van het stress- en energieniveau. De resultaten zijn anoniem, maar men kan wel afdelingen met elkaar vergelijken. Zo komen leidinggevenden te weten waar de risico’s hoog zijn en waar dus bijsturing nodig is.

Organisaties kunnen zo hun beleid bijsturen en langdurig verzuim of burn-outs voorkomen. De app wil werkgevers en werknemers sensibiliseren om thema’s zoals werklast en stress bespreekbaar te maken en concreet aan te pakken.

(pg/kv) - Bron: SD Worx 

Grafiek stress vs. energie Belgische werknemers
De job zelf heeft de meeste invloed (74%) op het energiepeil van de werknemer. De werknemer haalt meer energie uit zijn job als hij voldoende uitdaging krijgt, trots is op zijn werk, het zinvol vindt en tevreden is over de inhoud ervan. Vervolgens is het voor het energiepeil van de werknemer ook belangrijk dat hij erkenning (67,4%) en groeimogelijkheden (65,9%) krijgt. 23 december 2016
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook