Werkplek
Vorige

1 van 628

Volgende
Volgend artikel:

Hoe lang per dag werk jij achter een scherm?

Hoe flexibel is jouw werk?

Flexibel werken is bij Belgische ondernemingen goed ingeburgerd. Maar liefst 76% staat zijn personeel, of bepaalde groepen medewerkers, één of meerdere vormen van flexibel werken toe. Flextime, waarbij werknemers zelf hun werktijd kunnen indelen, scoort het hoogst (66%), gevolgd door telewerken (45%), bijvoorbeeld van thuis uit of op een coworkingplek. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek door Protime, specialist in tijdregistratie en personeelsplanning, en HR-dienstenleverancier SD Worx.

Belgische ondernemingen omarmen het nieuwe werken. Bij ruim 1 op de 3 (38%) kunnen alle kantoormedewerkers er zelf voor kiezen waar en/of wanneer ze werken, of dit nu van thuis uit, op een flexibele werkplek of op kantoor is. Bij vrijwel evenveel bedrijven (39%) geldt dit voor bepaalde werknemers, meestal afhankelijk van hun functietype (56%).

Van alle bevraagde landen spant het Verenigd Koninkrijk de kroon op het vlak van flexibel werken. 83% van de Britse ondernemingen staat zijn personeel, of bepaalde groepen medewerkers, één of meerdere vormen van flexibel werken toe. In Frankrijk en België is dit respectievelijk 78% en 76% van de ondernemingen.

Flextime op kop

Flextime (66%) wordt het vaakst toegestaan door Belgische ondernemingen. Het gaat hierbij onder meer om glijdende werkuren, waarbij medewerkers soepel kunnen omgaan met de begin- en eindtijd van hun werkdag. Bij een andere vorm van flextime kunnen werknemers ervoor kiezen om iets vroeger te stoppen, zodat ze hun kroost tijdig van school kunnen afhalen, om dan na de bedtijd van de kinderen hun werkdag te hervatten.

Telewerk wordt door 45% van de ondernemingen toegestaan. Bij bijna 1 op de 3 Belgische ondernemingen (29%) gebeurt dit onder andere vanuit een coworkingplek of gedeeld kantoor.

Van alle bevraagde landen is flextime het populairst in Duitsland. Daar maakt maar liefst 80% van de ondernemingen dit mogelijk voor zijn werknemers, terwijl dit in Nederland slechts 36% is. Bij onze Noorderburen wordt coworking / werken vanuit flexibele werkplekken dan weer veel vaker toegestaan (46%) in vergelijking met Het Verenigd Koninkrijk (34%), België (29%), Duitsland (25%) en Frankrijk (23%).

Loopbaansparen

“De fysieke aanwezigheid van 9 tot 5 op kantoor, wordt nog vaak overschat”, vindt Peter s’Jongers, CEO van Protime. “In de huidige maatschappij, waar werk en privé steeds vaker door elkaar lopen, vragen werknemers meer flexibiliteit om zelf hun werktijd en -locatie te bepalen. Online tijd- en aanwezigheidsregistratie helpt al 67% van de Belgische ondernemingen om het thuis- en telewerk van hun medewerkers te faciliteren. Bij 21% van de ondernemingen wordt flexibel werken helemaal niet gemonitord, er is dus nog potentieel. In the war for talent hebben (online) registratietools dus een belangrijke rol te spelen."

“In maart 2017 zag de wet werkbaar en wendbaar werk het daglicht. Werkgevers en werknemers kregen meer flexibiliteit, onder meer om het evenwicht tussen het professioneel leven en het gezinsleven goed te kunnen bewaken", besluit Geert Vermeir, manager van het Juridisch Kenniscentrum SD Worx. "Hoewel veel werkgevers openstaan voor de mogelijkheden om flexibel te werken, is er ook nog ruimte voor progressie. Glijdende werkuren en occasioneel telewerk zijn bijvoorbeeld al goed ingeburgerd. Loopbaansparen, waarbij de werknemer bepaalde vrije dagen kan opsparen voor later, blijkt moeizamer van start te gaan. Het wettelijk kader voor loopbaansparen is dan ook vrij strikt.”

(es)

20 november 2019
Anderen bekeken ook