Het eenheidsstatuut, simpel uitgelegd in 10 beelden

3 december 2013
Vanaf 1 januari verandert er voor alle werknemers heel wat. Vooral op het vlak van de opzegtermijnen en de carensdag (de eerste ziektedag). Ingewikkelde materie, maar met onderstaande 10 beelden ben je vliegensvlug mee.
het eenheidsstatuut

Het onderscheid tussen arbeiders en bedienden staat al meer dan 20 jaar ter discussie, omdat het volgens sommigen archaïsch en discriminerend zou zijn.

Ook het Grondwettelijk Hof deed een uitspraak en daardoor werd een gelijkschakeling van de statuten van bedienden en arbeiders hoogdringend. Vanaf 1 januari 2014 worden al heel wat verschillen weggewerkt.

Hr-dienstverlener Attentia maakte een mooie presentatie die de belangrijkste wijzigingen eenvoudig uitlegt.

Ontslagen

Vanaf 1 januari 2014 heeft elke werknemer met een opzegtermijn van 30 weken of meer het recht op begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan (= vanaf 10 jaar anciënniteit).

Het willekeurig ontslag zal opgeheven worden. Een ontslag zal in de toekomst moeten gemotiveerd worden, ook voor de bedienden. Daarmee wordt ons ontslagrecht gemoderniseerd.

Aan de andere kant zal de bijzondere ontslagbescherming voor de arbeiders – het verbod van willekeurige afdanking – worden opgeheven.

Ziek

De carensdag is de eerste werkdag van een periode van arbeidsongeschiktheid van minder dan 14 kalenderdagen die niet wordt betaald, noch door de werkgever, noch door het ziekenfonds. De periode van gewaarborgd loon vangt aan na de carensdag. Tot eind 2013 wordt de carensdag nog toegepast voor arbeiders en sommige bedienden. Indien de ziekteperiode meer dan 14 dagen is, is er geen carensdag.

De periode van gewaarborgd loon zal vanaf 1 januari 2014 voor alle werknemers starten op de eerste kalenderdag van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dit is vergelijkbaar met hetgeen al toegepast werd voor de bedienden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur buiten de proefperiode.

Tegelijk werd beslist om zieke werknemers strenger te controleren, om zo misbruik van de afschaffing van de carensdag tegen te gaan. In plaats van één, komen er vanaf 1 januari 2014 drie situaties waarin een werkgever kan weigeren het gewaarborgd loon van een zieke werknemer te betalen.

(mr)
Attentia logo 

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook