Workaholics
Vorige

1 van 174

Volgende

Help, ik heb teveel werk! Wat kan ik doen?

12 augustus 2019
Ik heb een 38-urencontract, maar heb minstens 50 uur nodig om rond te komen. Wat kan ik doen?

De mogelijke oorzaken van een te hoge werkdruk zijn eindeloos: slechte planning, zieke collega’s die niet vervangen worden, te weinig personeel enzovoort. Voor elk van die oorzaken bestaat in theorie een oplossing: een betere planning, het inschakelen van uitzendkrachten, het delegeren van taken ... Het lijkt me best dat je samen met je overste bekijkt of er voor jou een aangepaste oplossing kan gevonden worden.

Overwerk indien onvoorziene omstandigheden

Als overleg met je werkgever niets uithaalt, rest je geen andere keuze dan de hoge werkdruk te aanvaarden of op te komen voor je rechten. Je werkgever heeft wettelijk noch contractueel het recht om je structureel 50 uren per week te laten werken. Je werkgever zou je zelfs moeten verbieden om prestaties te verrichten buiten het overeengekomen werkrooster. Overwerk is alleen toegelaten in specifieke door de wet omschreven gevallen die altijd een gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals het hoofd bieden aan een dreigend ongeval of een buitengewone toename van het werk.

In een gewoon arbeidsregime kan je meestal al van overwerk spreken bij het overschrijden van 9 arbeidsuren per dag of 40 per week. Als dat gebeurt, heb je recht op een loontoeslag van 50 procent op een gewone werkdag en van 100 procent op zon- en feestdagen. Je mag ook rekenen op betaalde inhaalrust. Tenzij je contract anders vermeldt, heb je recht op loon voor elk uur dat je extra presteert. Je moet wel kunnen aantonen dat je die arbeid verricht hebt, met toestemming van de werkgever. Een systeem van tijdregistratie kan hier bij helpen.

Werk laten liggen

Anderzijds kan je je ook beperken tot je contractuele 38 uur en je onafgewerkte werk laten liggen. Dat kan, maar is niet evident. De kans is groot dat je zowel je werkgever als je collega’s tegen je in het harnas jaagt. En wat als je werkgever je ontslaat omdat hij vreest dat je voorbeeld gevolgd wordt of meent dat je niet geschikt bent voor de job?

Maar er is nog een piste. Als overwerk een wijd verspreid fenomeen is bij je werkgever kan je dat bij de vakbonden aankaarten die jullie belangen collectief kunnen behartigen. Als ook dat niets uithaalt, kan je tot slot ook nog anoniem klacht neerleggen bij de sociale inspectie.

(Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian). 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook