Decaan Groep T waarschuwt voor gevolgen van toename ingenieursstudenten

“Als de inschrijvingen plots verdubbelen, zitten we met een probleem”, zegt Koen Eneman, decaan van de ingenieursschool Groep T in Leuven. “We beschikken gewoonweg niet over de infrastructuur, mankracht en middelen om dat kwaliteitsvol op te vangen.”
Elk jaar bouwen studenten van Groep T een zonnewagen waarmee ze deelnemen aan de World Solar Challenge in Australië.

Dat té weinig jongeren voor een technische opleiding kiezen, daar is decaan Koen Eneman het mee eens. Toch ziet hij een vooruitgang. Het aantal studenten bij Groep T stijgt met 15 procent per jaar. Het zijn echter nog altijd vooral jongens die zich inschrijven. “12 procent van onze studenten zijn meisjes. De verhouding man-vrouw is nog altijd dezelfde als toen ik studeerde,” vertelt Koen Eneman.

Grotere afstand docent en student

Hoewel de decaan graag meer jongeren een ingenieursstudie zou zien starten, maakt hij zich daar ook ernstige bedenkingen bij. “We kunnen niet om de realiteit heen dat we een plotse grote toename van het aantal studenten niet aankunnen. Het ontbreekt ons aan infrastructuur en mankracht om die groei kwaliteitsvol op te vangen.”

Die situatie zal er niet op verbeteren, meent Koen Eneman. “ De werkingsmiddelen voor onderwijs verminderen en de werkdruk neemt toe. Bovendien zijn er budgetten verschoven als gevolg van de integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteit. De nadruk ligt nu meer op onderzoek.”

Meer studenten betekent vaak ook een grotere afstand tussen docent en student. “Wij houden die afstand nu bewust klein. Veel achttienjarigen hebben echt begeleiding nodig om hun weg te vinden in het hoger onderwijs. Dat werkt motiverend en verhoogt de slaagkansen”, aldus Koen Eneman.

Raceteam

Groep T doet er in elk geval alles aan om elk jaar meer studenten aan te trekken. Een van de topactiviteiten van de school is de deelname aan de World Solar Challenge in Australië. “Elk jaar bouwen studenten een zonnewagen waarmee ze deelnemen aan deze race”, legt Koen Eneman uit.

Soortgelijke projecten zijn het Formula Student Team en het CQS Group T Racing Team. Het eerste gaat over de bouw van een elektrische racewagen waarmee studenten deelnemen aan de Formula Student Competition. Het CQS Team bouwt 2PK’tjes om tot milieuvriendelijke auto’s.

“Dergelijke projecten krijgen veel aandacht van de media en trekken jongeren aan omdat het iets tastbaar is en in hun leefwereld past”, zegt Koen Eneman.

Groep T is ook een trouwe deelnemer van de Openbedrijvendag en organisator van de Solar Olympics, waarbij scholieren een gadget bouwen dat op zonne-energie werkt. Ook kinderen stimuleren voor techniek, staat hoog in de agenda. Zo participeert Groep T al enkele jaren aan de Vlaamse Jeugd Technologie Olympiade die jongeren test op hun technische kennis.

Samenwerken met ondernemingen

Over de stelling dat pas afgestudeerde industriële ingenieurs niet klaar zijn om in het bedrijfsleven te stappen, heeft de decaan van Groep T zo zijn bedenkingen. “Volgens mij is de situatie vandaag niet slechter dan tien of twintig jaar geleden. Wij geven de jongeren een basis en het is aan het bedrijfsleven om hun medewerkers naar hun vereisten te ‘kneden’. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je als hogeschool blind moet zijn voor de behoeften die in de praktijk leven. Daarom werken we steeds meer samen met ondernemingen. Zowat al onze masterthesissen zijn praktische cases en er zijn verschillende stagemogelijkheden in bedrijven."

"We proberen ook ons lessenpakket voortdurend bij te sturen. Om in te spelen op de behoefte naar internationaal inzetbare ingenieurs, bieden we onze lessen al tien jaar in zowel het Nederlands als het Engels aan. Op het einde van de opleiding worden verschillende vakken enkel nog in het Engels gegeven.”

Soft skills

Groep T zegt er ook over te waken dat jongeren in team leren werken. De opleiding heeft ook oog voor zogenaamde ‘soft skills’: communicatie, leiding geven …

“Soms gaat dat ten koste van de meer technische vakken. Werkgevers moeten beseffen dat het aantal contacturen van een opleiding begrensd is. Meer diversificatie in het lessenpakket is enkel mogelijk indien de stof van de traditionele vakken wordt gereduceerd”, aldus de decaan. In elk geval blijkt Groep T wel open te staan voor suggesties van het bedrijfsleven. Decaan Eneman zegt dat het goed zou zijn dat ondernemingen meer worden betrokken bij het opstellen van het curriculum. “We doen dat nog te weinig, maar in de (nabije) toekomst is dit een weg die we verder willen inslaan.” (i.s.m. Engineeringnet Magazine) 

(wv) 

20 september 2013
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook