4 trends die de zorgsector zullen beheersen

30 november 2015
Door sensibilisering en omscholing is het aantal geregistreerde zorg- en verpleegkundigen de laatste jaren flink toegenomen. Is er vandaag en morgen nog werk in de zorgsector? Het antwoord is ja. Alleen zullen we dat werk anders moeten invullen.
“Zo goed als alle zorgopleidingen zitten in de lift. Er zijn meer en meer studenten, maar we zullen ze ook nodig hebben.” (Veerle Van Roey, stafmedemedewerker bij Zorgnet-Icuro)

Overweeg je een baan in de zorgsector? We zetten vier trends op een rijtje waar je ongetwijfeld mee geconfronteerd zult worden als je de overstap maakt. Trends die ook de sector zelf zal moeten volgen om het beroep aantrekkelijk te houden.

1. Er zijn (nog altijd) werkkrachten nodig

Het aantal personeelsleden in de zorgsector stijgt. In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam het aantal geregistreerde verpleegkundigen sinds 2010 met 9 procent toe tot 124.000. Het aantal zorgkundigen steeg de voorbije vier jaar zelfs spectaculair: op vier jaar tijd kwam er de helft bij, zowat 66.000. Maar die grote stijging wordt mede veroorzaakt door de overgangsmaatregelen om van verzorgende door te groeien tot zorgkundige of om studenten zich als zorgkundigen te laten registreren.

Hoe dan ook, diverse mediacampagnes loodsten al gegadigden naar de sector. “Zo goed als alle zorgopleidingen zitten in de lift. Er zijn meer en meer studenten, maar we zullen ze ook nodig hebben”, stelt Veerle Van Roey, stafmedemedewerker bij Zorgnet-Icuro. De zorgsector zal, mede door de vergrijzing en de uitstroom, nieuwe werkkrachten blijven vergen. Werkgevers zijn gedwongen om hier creatief mee om te springen. “Er zijn wel wat zij-instromers, maar ook van onderuit moet een aanhoudende instroom mogelijk zijn”, stelt Van Roey.

Meer instroom, maar ook meer diverse profielen. “Er is meer nood aan diversiteit. Dat loopt momenteel nog minder. Vandaag zien we bijvoorbeeld nog te weinig mensen met een andere etnische achtergrond in een ziekenhuis”, stelt ze. Maar die diversiteit situeert zich ook elders. “Ook vanuit de algemene richtingen zoals ASO zal het erop aan komen om leerlingen naar zorgopleidingen te loodsen.”

2. Zorg verhuist (gedeeltelijk) naar huis

Gemiddeld gaat in Europa 30 à 40 procent van het budget aan gezondheidszorg naar ziekenhuizen. Daar waar er tot voor een paar jaar in een bepaald gebied of stad vijf ziekenhuizen waren, zijn dat er vandaag nog drie. In ons land speelt deze trend misschien minder dan bijvoorbeeld in Nederland, al vindt er een zekere consolidatie plaats. “Ziekenhuizen zijn er vandaag, en in de toekomst nog meer, alleen voor acute zorg. Daarom is het ook belangrijk om de thuissituatie in kaart te brengen.”

Omdat de context verandert, benadrukt Van Roey de bredere multidisciplinaire benadering. “We kijken voor patiënten het best naar de brede sociaal-maatschappelijke context. Niet alleen naar wat er in een ziekenhuis gebeurt, maar ook via bijvoorbeeld mantelzorg of de hele welzijnssector”, oppert Van Roey.

3. Loopbaan in zorg moet flexibeler

De bedoeling is dat mensen in de toekomst flexibeler ingezet worden. “Dit is nu nog niet voldoende het geval, maar wordt een belangrijk actiepunt”, geeft Van Roey toe. Mensen moeten vlotter van de ene naar de andere functie in de zorg kunnen bewegen.

De nieuwe opleidingen voor verpleegkundigen zijn generalistischer en spelen op deze trend in. “Mensen moeten in de toekomst niet alleen vlot kunnen doorstromen naar hogere functies, als ze dat zouden willen. Ze moeten ook gemakkelijk ingezet kunnen worden op andere of meerdere afdelingen”, meent ze. “Nu is bijvoorbeeld in verpleging vooral een verticale carrière mogelijk.” Ook andere competenties, zoals rond communicatie en organisatie, zullen meer op het voorplan treden. Teamwerk en samenwerken met mensen wordt nog belangrijker.

4. Zoektocht naar werkbaar werk

Werk in de zorg is vaak fysiek zwaar werk. Het werk ‘werkbaar houden’ is dan ook een noodzaak. “Wij zien dat in de zorgsector heel wat werknemers effectief bereid zijn om langer te werken. Maar anderzijds merken wij een duidelijk signaal dat mensen wel verwachten dat dit ook mogelijk moet zijn”, stelt ze.

Sommige mensen kunnen bijvoorbeeld ingeschakeld worden om medewerkers te coachen. Bepaalde fysieke taken kunnen slechts voor een beperkte tijd worden uitgevoerd. Werkbaar werk wordt dan ook een van de uitdagingen voor de sector. Want op het eind van de werkdag moeten alle patiënten nu eenmaal verzorgd, gewassen en verschoond worden.

(wv) - Meer info: www.ikgaervoor.be

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook