Innovatie op de zorgwerkvloer: samen meten, weten en verbeteren

Het Dendermondse ziekenhuis az Sint-Blasius won zopas de Kwinta Excellence Award 2015, een mooie erkenning van de kwaliteit van de organisatie. Ook als werkgever inspireert het ziekenhuis via initiatieven als de Hoe-het-niet-moet-kamer. Hoe patiëntenzorg door alle medewerkers op topniveau gehouden wordt, vertellen hr-verantwoordelijke Marianna Dierickx en kwaliteitsmanager Brenda Droesbeke.
“We leggen sterk de nadruk op scholing en vorming.” (Marianna Dierickx, hr-verantwoordelijke)

Het az Sint-Blasius is een middelgroot regionaal algemeen ziekenhuis met 438 bedden, 150 artsen en 1.174 medewerkers. De campus in Dendermonde biedt de acute zorg, een tweede campus in Zele biedt enerzijds chronische zorg: geriatrie, revalidatie en palliatieve zorg. Anderzijds is er ook een polikliniek, medische beeldvorming en een pijnkliniek. “Kwaliteit en patiëntveiligheid staan het hoogst op de agenda”, zegt Brenda Droesbeke.

“De afgelopen vijf jaar stond maatschappelijke verantwoording centraal. Sinds april zijn we geaccrediteerd door het internationale Joint Commission International (JCI). Dat wil zeggen dat we op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid nu beantwoorden aan de hoogste internationale standaard. Typisch voor JCI is dat de criteria daarbij heel sterk vanuit de patiënt vertrekken. Transparantie over de prestaties is ook een voorwaarde. Logisch dat we verantwoording afleggen over de grotendeels publieke middelen die we inzetten. We vinden dat de patiënt glashelder geïnformeerd moet worden. Onze resultaten staan gewoon op onze website.”

In de prijzen

Innovatie is ook een visitekaartje van het ziekenhuis. “Tijdens de Week van de Patiëntveiligheid (16-20 november) stelden we onze ‘Hoe-het-niet-moet-kamer’ voor aan pers en publiek”, zegt Brenda Droesbeke. “Het idee past in ons traject patiëntveiligheid. Concreet is het een gesimuleerde patiëntenkamer met allerlei onveilige zorgsituaties. Een manier om niet alleen onze zorgverstrekkers maar ook bezoekers en patiënten te sensibiliseren. ‘Samen beter worden’ is onze slogan. Onze kersverse Kwinta Excellence Award erkent dat we permanent inzetten op verbetering. Kwinta staat voor ‘Kwaliteit via Innovatie en Talent’. We zetten onze mensen zo in dat ze optimaal kunnen meewerken aan de kwaliteit en de patiëntveiligheid. Daar gebruiken we graag innovatieve middelen voor. Traceren is daar een belangrijk onderdeel van. We volgen het traject dat een patiënt doorloopt en evalueren via interviews met verpleegkundigen, artsen en iedereen die betrokken is bij het zorgproces of de kwaliteit op elke plaats in het ziekenhuis gegarandeerd is. Dat helpt je als zorgmedewerker om tot kwaliteitszorg te komen.”

Mooi is dat de vraag naar een permanent hoog kwaliteitsniveau eigenlijk van het personeel zelf komt. “Traceren maakte deel uit van de voorbereiding op het JCI-accrediteringstraject. Als je de accreditering haalt, is dat een hele erkenning. Dat niveau willen we allemaal behouden. Samen meten, weten en verbeteren staat centraal. Iedereen is betrokken bij het vaststellen van hoe goed we het doen en het zoeken naar verbeterpotentieel.”

Eigen stempel

Hoe versterk je talent concreet op de ziekenhuisvloer om meer kwaliteit en patiëntenzorg te bereiken? “Leidinggevenden maken met hun team een permanent verbeterplan op. Per afdeling hebben we een verbeterbord waaraan iedereen meeschrijft, ook de basismedewerkers.” Opleiden, coachen en faciliteren zijn belangrijke onderdelen van het verbeterproces. “Klopt”, zegt Marianna Dierickx. “Dat aspect van ons personeelsbeleid hebben we sterk ontwikkeld. We houden nu jaargesprekken waarmee medewerkers hun doelen kunnen afstemmen op die van de organisatie. We leggen sterk de nadruk op scholing en vorming. Onze medewerkers deskundiger maken, is altijd de bedoeling. Dankzij automatisering kan ons zorgpersoneel meer gestandaardiseerd werken. Dat verhoogt alweer hun knowhow, omdat ze zich kunnen concentreren op wat écht belangrijk is. Zo werken we nu met het elektronisch patiëntendossier op het Klinisch Werkstation (KWS). Patiëntenzorg en veiligheid op dit niveau blijven we voortdurend nieuw leven inblazen. Onze mensen ervaren het niet als ‘controle’ dat we hen helpen zoeken naar hun kwaliteiten en betere patiëntenzorg. Deze dynamiek van verantwoord verbeteren is er om te blijven.”

Welke nieuwe medewerkers kunnen terecht in het az Sint-Blasius, en wat mogen ze verwachten van hun nieuwe werkomgeving? “Vooral starters ervaren al tijdens hun stage dat we alles inzetten op coaching”, besluit Marianna Dierickx. “We leiden er speciaal mentoren voor op – en ze zijn erg gemotiveerd. Nieuwkomers ervaren de doorgedreven scholing als positief. Het is nu zelfs de bedoeling om te starten met een Blasius Academie, met een kwaliteitsvol vormingsaanbod en praktijkervaringen. Voor eigen artsen en medewerkers, maar ook voor externe zorgpartners én patiënten. Naar welke nieuwe medewerkers we momenteel uitkijken? Verpleegkundige profielen, vooral algemene verpleegkundigen, om onze mobiele ploeg te versterken en diensten als geriatrie, thoracaal centrum, medisch-technische diensten zoals het operatiekwartier en medische beeldvorming … Ook artsen zijn welkom, zoals een kinderarts, een neuroloog en een gastro-enteroloog. Ze komen terecht in een ziekenhuis met een inspirerend aanbod dat kiest voor excellente zorg en innovatie. In een iets kleinere, persoonlijke omgeving. Je kunt hier echt nog je eigen stempel op je werk drukken.”

(wdh) 

28 november 2015
Aanbevolen jobs

Innovatie op de zorgwerkvloer: samen meten, weten en verbeteren

Het Dendermondse ziekenhuis az Sint-Blasius won zopas de Kwinta Excellence Award 2015, een mooie erkenning van de kwaliteit van de organisatie. Ook als werkgever inspireert het ziekenhuis via initiatieven als de Hoe-het-niet-moet-kamer. Hoe patiëntenzorg door alle medewerkers op topniveau gehouden wordt, vertellen hr-verantwoordelijke Marianna Dierickx en kwaliteitsmanager Brenda Droesbeke.
“We leggen sterk de nadruk op scholing en vorming.” (Marianna Dierickx, hr-verantwoordelijke)

Het az Sint-Blasius is een middelgroot regionaal algemeen ziekenhuis met 438 bedden, 150 artsen en 1.174 medewerkers. De campus in Dendermonde biedt de acute zorg, een tweede campus in Zele biedt enerzijds chronische zorg: geriatrie, revalidatie en palliatieve zorg. Anderzijds is er ook een polikliniek, medische beeldvorming en een pijnkliniek. “Kwaliteit en patiëntveiligheid staan het hoogst op de agenda”, zegt Brenda Droesbeke.

“De afgelopen vijf jaar stond maatschappelijke verantwoording centraal. Sinds april zijn we geaccrediteerd door het internationale Joint Commission International (JCI). Dat wil zeggen dat we op het vlak van zorgkwaliteit en patiëntveiligheid nu beantwoorden aan de hoogste internationale standaard. Typisch voor JCI is dat de criteria daarbij heel sterk vanuit de patiënt vertrekken. Transparantie over de prestaties is ook een voorwaarde. Logisch dat we verantwoording afleggen over de grotendeels publieke middelen die we inzetten. We vinden dat de patiënt glashelder geïnformeerd moet worden. Onze resultaten staan gewoon op onze website.”

In de prijzen

Innovatie is ook een visitekaartje van het ziekenhuis. “Tijdens de Week van de Patiëntveiligheid (16-20 november) stelden we onze ‘Hoe-het-niet-moet-kamer’ voor aan pers en publiek”, zegt Brenda Droesbeke. “Het idee past in ons traject patiëntveiligheid. Concreet is het een gesimuleerde patiëntenkamer met allerlei onveilige zorgsituaties. Een manier om niet alleen onze zorgverstrekkers maar ook bezoekers en patiënten te sensibiliseren. ‘Samen beter worden’ is onze slogan. Onze kersverse Kwinta Excellence Award erkent dat we permanent inzetten op verbetering. Kwinta staat voor ‘Kwaliteit via Innovatie en Talent’. We zetten onze mensen zo in dat ze optimaal kunnen meewerken aan de kwaliteit en de patiëntveiligheid. Daar gebruiken we graag innovatieve middelen voor. Traceren is daar een belangrijk onderdeel van. We volgen het traject dat een patiënt doorloopt en evalueren via interviews met verpleegkundigen, artsen en iedereen die betrokken is bij het zorgproces of de kwaliteit op elke plaats in het ziekenhuis gegarandeerd is. Dat helpt je als zorgmedewerker om tot kwaliteitszorg te komen.”

Mooi is dat de vraag naar een permanent hoog kwaliteitsniveau eigenlijk van het personeel zelf komt. “Traceren maakte deel uit van de voorbereiding op het JCI-accrediteringstraject. Als je de accreditering haalt, is dat een hele erkenning. Dat niveau willen we allemaal behouden. Samen meten, weten en verbeteren staat centraal. Iedereen is betrokken bij het vaststellen van hoe goed we het doen en het zoeken naar verbeterpotentieel.”

Eigen stempel

Hoe versterk je talent concreet op de ziekenhuisvloer om meer kwaliteit en patiëntenzorg te bereiken? “Leidinggevenden maken met hun team een permanent verbeterplan op. Per afdeling hebben we een verbeterbord waaraan iedereen meeschrijft, ook de basismedewerkers.” Opleiden, coachen en faciliteren zijn belangrijke onderdelen van het verbeterproces. “Klopt”, zegt Marianna Dierickx. “Dat aspect van ons personeelsbeleid hebben we sterk ontwikkeld. We houden nu jaargesprekken waarmee medewerkers hun doelen kunnen afstemmen op die van de organisatie. We leggen sterk de nadruk op scholing en vorming. Onze medewerkers deskundiger maken, is altijd de bedoeling. Dankzij automatisering kan ons zorgpersoneel meer gestandaardiseerd werken. Dat verhoogt alweer hun knowhow, omdat ze zich kunnen concentreren op wat écht belangrijk is. Zo werken we nu met het elektronisch patiëntendossier op het Klinisch Werkstation (KWS). Patiëntenzorg en veiligheid op dit niveau blijven we voortdurend nieuw leven inblazen. Onze mensen ervaren het niet als ‘controle’ dat we hen helpen zoeken naar hun kwaliteiten en betere patiëntenzorg. Deze dynamiek van verantwoord verbeteren is er om te blijven.”

Welke nieuwe medewerkers kunnen terecht in het az Sint-Blasius, en wat mogen ze verwachten van hun nieuwe werkomgeving? “Vooral starters ervaren al tijdens hun stage dat we alles inzetten op coaching”, besluit Marianna Dierickx. “We leiden er speciaal mentoren voor op – en ze zijn erg gemotiveerd. Nieuwkomers ervaren de doorgedreven scholing als positief. Het is nu zelfs de bedoeling om te starten met een Blasius Academie, met een kwaliteitsvol vormingsaanbod en praktijkervaringen. Voor eigen artsen en medewerkers, maar ook voor externe zorgpartners én patiënten. Naar welke nieuwe medewerkers we momenteel uitkijken? Verpleegkundige profielen, vooral algemene verpleegkundigen, om onze mobiele ploeg te versterken en diensten als geriatrie, thoracaal centrum, medisch-technische diensten zoals het operatiekwartier en medische beeldvorming … Ook artsen zijn welkom, zoals een kinderarts, een neuroloog en een gastro-enteroloog. Ze komen terecht in een ziekenhuis met een inspirerend aanbod dat kiest voor excellente zorg en innovatie. In een iets kleinere, persoonlijke omgeving. Je kunt hier echt nog je eigen stempel op je werk drukken.”

(wdh) 

28 november 2015
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook