Stress
Vorige

1 van 456

Volgende

17 % van de werknemers is gedemotiveerd op het werk

Werknemers zijn enthousiast, maar gestresseerd. 17 % van de werknemers is zelfs zwaar gedemotiveerd op het werk. Bedrijven denken dat ze hier iets aan doen, maar schieten toch tekort volgens hun personeel.
#

70 % van de zwaar gedemotiveerde werknemers beweert veel tot heel veel stress te hebben. Stress kan aan de basis liggen van hun demotivatie of er het gevolg van zijn. Die demotivatie is in belangrijke mate te wijten aan een slechte relatie met de hiërarchie en een ondoeltreffende interne communicatie.

Dat blijkt uit de tweede Zen Barometer, een initiatief van hr-dienstverlener HDP-AristA. De Zen Barometer brengt het stressniveau en de stressfactoren bij werknemers en werkgevers in kaart. Het onderzoek werd in september en oktober 2011 online uitgevoerd bij 668 werknemers, 86 hr-managers en 238 bedrijfsleiders.

Enthousiaste, maar gestresseerde werknemers

Werknemers zijn enthousiast, maar gestresseerd. Dat is de algemene vaststelling van het onderzoek. Ook in 2010 was dat de belangrijkste conclusie, toch is er bij werknemers en managers dit jaar een lichte daling van het enthousiasme vast te stellen.

Ongeveer 70 % van de werknemers zegt dit jaar enthousiast te zijn op het werk. Het management scoort zelfs nog beter: ongeveer 90 % van de hr-managers en bedrijfsleiders is enthousiast op kantoor.

"Voor het enthousiasme op het werk zijn een goede relatie met de hiërarchische lijn, een doeltreffende interne communicatie, carrière- en opleidingsmogelijkheden van doorslaggevend belang", zegt Delphine Motte, communicatieadviseur van HDP-AristA.

Hoog stressniveau

Werknemers beweren veel (40 %) tot heel veel (6 %) stress te hebben. Samen is dat 46 %, dat is iets minder dan de 49 % van 2010.

"Stress is het gevolg van een onevenwicht tussen het gevraagde werk en de capaciteiten, de middelen of de noden van de werknemer", vertelt Delphine Motte. "Het is dus belangrijk goed met stress te kunnen omgaan. Een goede relatie met de collega’s en de hiërarchische lijn kan een buffer zijn voor de werknemer."

Bij de bedrijfsleiders meent 65 % erg gestresseerd te zijn, maar uit de enquête blijkt dat ze het gevoel hebben beter gewapend te zijn om dit het hoofd te bieden: 70 % van de managers beweert (heel) goed met stress te kunnen omgaan.

Nog enkele opvallende vaststellingen:

  • 43 % van de deelnemers aan de enquête is van mening meer stress te hebben dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor 45 % is het stressniveau gelijk gebleven.
  • Eén op de vijf ondervraagden meent onvoldoende bestand te zijn tegen de stress waaraan hij blootgesteld wordt.
  • Top 3 van de stressfactoren bij werknemers: het werktempo en de hoeveelheid werk, de mentale belasting (vb. hoog concentratieniveau) en de emotionele belasting (vb. moeilijke of emotionele situaties en beslissingen).
  • Top 3 van de stressfactoren bij hr-managers en bedrijfsleiders: het werktempo en de hoeveelheid werk, de emotionele belasting en de werkorganisatie.
  • De helft van de werkgevers verklaart acties op het getouw te zetten om stress bij hun werknemers te verminderen, maar amper 10 % van de bedrijven heeft een analyse van de psychosociale risico’s uitgevoerd.

(mr) 

18 november 2011
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook