Solliciteer nu

Eerste attaché expert Financiële rekeningen

Nog 4 dagen om te solliciteren

Eerste attaché expert Financiële rekeningen

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (GGC).
Sinds 1989 speelt de G.G.C. een belangrijke rol binnen het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
Ze is bevoegd voor de personen en meer dan driehonderd bicommunautaire instellingen, diensten en centra.

Als gevolg van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming, kreeg de G.G.C. belangrijke extra bevoegdheden ten voordele van de Brusselaars en van de inrichtingen, centra en diensten gevestigd op het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Website: http://www.ccc-ggc.brussels

Functieomschrijving

Als strategisch adviseur (1 – omtrent de materie)
 • De deskundige verwezenlijking mogelijk maken en expertise aanbrengen ter verbetering van de procedures in verband met de uitwerking en opvolging van de boekhouding, de rekeningen en de verrichtingen, in nauwe samenwerking met de opdracht van interne controle en verificatie, door:
  • Deelname aan de ontwikkeling van informatiestromen tussen de verschillende directies en binnen de directie;
  • Het begeleiden van collega's in het kader van het ontwerpen en opvolgen van de boordtabellen;
  • Medewerking aan het omschrijven van de interne procedures (tijdlijn, methode, ...) nodig voor de correcte opmaak van de begroting.
 • Vanuit de expertise opgebouwd binnen de Directie Begroting en Financiën, mee bepalen hoe het beleid geëvalueerd moet worden en hoe de regelgeving moet evolueren.
  • Deze aspecten worden meegenomen in de bovenvermelde mechanismen (documentaties, procedures, …) en maken het voorwerp uit van een nauw overleg met de gewestelijke administratie (BFB);
  • Deze expertise wordt ook ingezet voor kennisopbouw en kennisverspreiding m.b.t. de correcte toepassing van de relevante wetgeving en regelgeving, en de nodige evoluties hiervan.
   Als coördinator
 • Bijdragen tot het welslagen van projecten en werkgroepen die verschillende diensten en directies gemeen hebben, met name door transversale contacten te leggen met collega's (zowel binnen de DVC als met andere administraties – Iriscare, BFB, federaal) en hen te betrekken bij de vaststelling van de werkmethoden en de verdeling van de taken.
  • Je staat met name in voor de realisatie van geconsolideerde GGC-rekeningen, nadat daar de juiste expertise voor werd opgebouwd;
  • Hiervoor kan je rekenen op de inzet van de externen en externe ondersteuning indien nodig.
 • In functie van bovenstaande doelstellingen zal je ook in projectwerking ingezet worden, waarbij je als projectleider aangesteld kan worden en de verantwoordelijkheid krijgt om bepaalde operationele doelstellingen te behalen. In die hoedanigheid zal je:
  • Taken en verantwoordelijkheden toewijzen op basis van de ervaring en vaardigheden van de medewerkers;
  • De planning en coördinatie van de werkzaamheden voorzien, alsook toezicht uitvoeren op de uitvoering ervan;
  • De nodige overlegmomenten organiseren, medewerkers motiveren en hen begeleiden bij hun taken om de doelstellingen te bereiken;
  • Rapporteren aan de interne stakeholders middels de daarvoor voorziene tools (documenten, charters, stuurgroepen, ...);
  • De medewerkers ondersteunen bij de uit te rollen wijzigingen;
  • Communicatie- en veranderingsprincipes gedurende dit proces in acht nemen en toepassen;
  • Een evaluatie uitvoeren van het project.
 • Je staat in voor de goede inzet en aansturing van de middelen die ter beschikking zijn voor de rekeningen, de boekhouding en de verrichtingen of de uitwerking van methodes.
 • Je coördineert de beschikbare inzet (m.i.v. de aansturing van het team) voor de opmaak en het beheer van de rekeningen, de boekhouding en de verrichtingen.
 • Indien nodig, treed je op als boekhouder.
 • Je staat in voor het overleg, de goede werking en de resultaten in het kader van het samenwerkingsakkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake begroting, financiën, boekhouding en controle.
  Als strategisch adviseur (2 – omtrent de directie)
 • Adviseren van de hiërarchie bij het bepalen van de strategische keuzes en het evalueren van operationele acties, alsmede door het bepalen van nodige correcties, om zo ondersteuning te bieden bij het nakomen van gemaakte afspraken door:
  • Het beheren van relaties met interne en externe actoren zoals bijvoorbeeld externe contractanten;
  • Coördinatie van het overleg over concrete actieplannen om de strategische doelstellingen op het gebied van boekhouding, rekeningen en verrichtingen te verwezenlijken;
  • Het uitwerken van voorstellen met betrekking tot de strategische en operationele doelstellingen voor de Directie Begroting en Financiën;
  • Het voorstellen van verbeteringsprojecten binnen de directie, gebaseerd op de analyse van de al dan niet bereikte doelstellingen;
  • Rapportage aan de hiërarchie.
    
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van andere projecten, met name door het adviseren van werkgroepen, collega’s, diensten en directies die een beroep doen op uw expertise.
 • Het ontwikkelen van kennis op aanverwante gebieden om de kenniscapaciteit te ondersteunen en te versterken.
  Als intern adviseur
 • Het management en andere betrokken personen adviseren op het gebied waarvoor zij bevoegd zijn, zodat zij op basis van goed advies beslissingen kunnen nemen door:
  • Opvolging van en communicatie omtrent de wijzigingen in de relevante wetgeving voor de rekeningen, de boekhouding en de verrichtingen;
  • Concreet advies te verlenen aan het management omtrent relatiebeheer en communicatie;
  • Interne of externe vragen te beantwoorden;
  • Specifieke dossiers bestemd voor de directeur van de Directie Begroting en Financiën alsook voor de leidend ambtenaren op te nemen;
  • Deelnemen aan interne coördinatievergaderingen.
   Als vertegenwoordiger
 • Het contact met de Leden van het Verenigd College onderhouden, binnen zijn of haar bevoegdheid en in permanent contact met zijn of haar hiërarchie.
 • Deelnemen aan of vertegenwoordigd zijn op vergaderingen binnen zijn of haar bevoegdheidsdomein, in het bijzonder met de leden van het Verenigd College, met de federale of gefedereerde overheden of in commissies of plenaire vergaderingen van de Verenigde Vergadering.
  • Dit betreft o.m. de contacten met de te consolideren entiteiten, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de kassier, BFB (gewestelijke administratie) en het INR.
 • Zijn of haar dienst, het management, de Diensten van het Verenigd College of hoge functionarissen vertegenwoordigen in interne en/of externe organen om het standpunt van de organisatie te verduidelijken en te verdedigen door:
  • Deel te nemen aan interne coördinatievergaderingen;
  • Deel te nemen aan externe vergaderingen om het standpunt van de organisatie te verduidelijken;
  • Deel te nemen aan seminaries, congressen, etc.;
  • Het vervullen van de rol van contactpersoon voor verschillende formele en informele netwerken.
In rechtstreeks contact met de directeur van de Directie Begroting en Financiën, bijdragen aan het houden van de boekhouding, de rekeningen en het beheer van de inkomsten en uitgaven van de GGC, als verantwoordelijke voor de dienst boekhouding en verrichtingen.
 
Coördineren van de opmaak van de boekhouding en de algemene rekeningen en instaan voor de financiële verrichtingen van de DVC.
 
Adviseren, ondersteunen en informeren van de directeur van de Directie Begroting en Financiën op strategisch en operationeel niveau, om een conceptuele, organisatorische en strategische bijdrage te leveren tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de DVC op het gebied van de boekhouding, de rekeningen en de verrichtingen. Binnen die domeinen ook een kenniscentrum vormen om de organisatie in haar geheel te versterken en de doelstellingen en verplichtingen op kwaliteitsvolle wijze na te komen.
 
Het opnemen van een coördinerende rol t.o.v. externe partners en medewerkers. Fungeren als belangrijkste accountmanager voor de externe contracten van de Dienst Boekhouding en verrichtingen.
 
Het informeren, adviseren, ondersteunen en begeleiden van medewerkers, van het management of andere afdelingen over kwesties of projecten die verband houden met dit deskundigheidsgebied.

Profiel

Diploma hoger onderwijs van het lange type. Economische en/of financiële oriëntatie is een pluspunt.

Kennisvereisten :
 • Conform het statuut: Minstens 3 of 6 jaar werkervaring
 • Beschikken over kennis omtrent financiën en organisatiebeheer
 • Kunnen werken in een tweetalige omgeving
 • Kennis van overheidsrekeningen en begrotingen is een belangrijk pluspunt

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Voordelige hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • Maaltijdcheques van 8 €
 • Glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 35 dagen verlof per jaar.
Bereken je reistijd
Naar
Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale | Belliard 71, 1040 Etterbeek

Dit adres kon niet gevonden worden.

Er kon geen route tussen de twee adressen gevonden worden.

Anderen bekeken ook

  De job werd bewaard

  Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

  Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

  Nog 4 dagen om te solliciteren

  Kenmerken

  • Functietype: Overheid
  • Sector: Overheid en Social Profit
  • Etterbeek (standplaats)
  Alle vacatures bij COCOM

  Vereisten

  • Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type)
  • Minstens 2 jaar ervaring
  • Nederlands, Frans

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds

  Solliciteer voor

  • 14 april

  Ontvang per mail jobs op maat

  Ontvang nieuwe 'Overheid' jobs in Brussel meteen in je mailbox.