Anderen bekeken ook
Solliciteer nu

Coördinator

 • OVIS
 • Oostende
 • Onbepaalde duur, Voltijds

Coördinator

Functieomschrijving

De taken die bij de functie horen

 • Inhoudelijk beheer: In samenspraak met de Raad van Bestuur opstellen van projectoproepen; budgettering; advisering en administratieve opvolging.
 • Uitbouw en management van een nieuwe vzw die zich tot doel heeft gesteld om innovatieve projecten in de Belgische zeevisserijsector te ondersteunen.
 • Financieel beheer van deze vzw : opstellen van begroting, opvolging en opmaak jaarrekening en financieel jaarverslag
 • Dagelijkse beheer: administratieve en boekhoudkundige opvolging van de vzw doorheen het werkjaar.
 • Je verricht de nodige desk research met betrekking tot de Belgische zeevisserij met het oog op de ontwikkeling van een transitieplan voor de sector.
 • Je bouwt aan de nodige netwerken om de doelstellingen van de vereniging te realiseren en onderhoudt deze.
 • Je begeeft je op het terrein en gaat actief op zoek naar opportuniteiten die kunnen resulteren in de opstart van innovatieve projecten op maat van de verschillende stakeholders in de sector.
 • Je organiseert netwerkmomenten met de verschillende stakeholders uit de sector.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

 • Inhoudelijke verantwoordelijkheid van projectoproepen, jaarwerkplannen en meerjarenplanning.
 • Financiële en administratieve verantwoordelijkheid van de vzw.
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van een meerjarenplanning, jaarwerkplan en jaarverslag.

De plaats van de functie binnen de organisatie

 • Binnen het organigram rapporteert u rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en in bepaalde delegaties aan de voorzitter, ondervoorzitter en secretaris.
 • Je onderhoudt goede contacten met de andere sectorale organisaties in de zeevisserij en aquacultuur, met werkgevers, werknemers en overheden vertegenwoordigd in OVIS.

Profiel

Universitaire opleiding of gelijkwaardig door ervaring, een achtergrond in de wetenschappen wordt aanbevolen.

Ervaring inzake innovatiebeleid, staatsteunregeling en/of visserijbeleid strekt tot aanbeveling.

De benodigde competenties (kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten)

 • Zelfstandig en proactief kunnen werken met het oog op de uitbouw van de vzw.
 • Vertrouwdheid met de Belgische zeevisserij en aquacultuursector of bereid zijn om deze snel aan te leren.
 • Kennis van Visserij- en aquacultuurbeleid op Vlaams, Federaal en Europees niveau.
 • Vertrouwdheid met innovatieve processen, servicedesign of bereid zijn om deze snel aan te leren.
 • Je bent betrouwbaar en integer.
 • Kennis van budgetmanagement.
 • Goede communicatievaardigheden (zowel schriftelijk als mondeling).
 • Degelijke kennis van de gangbare informatica toepassingen.
 • Strekt tot aanbeveling: kennis van het Frans en Engels.

Gewenste motivatie

 • Je bent gedreven om de Belgische zeevisserij een nieuwe dynamiek te bezorgen.
 • Maakt zich vertrouwd met nieuwe materies die relevant zijn voor de eigen taak (bv. nieuwe regelgeving, informaticatoepassingen, werkmethoden …).
 • Informeert zich over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de eigen functie (leest vakliteratuur, neemt deel aan congressen …).
 • Past nieuwe richtlijnen, kennis, informatie en inzichten toe in de praktijk.
 • Gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in de eigen functie ingezet kunnen worden.
 • Zoekt actief naar mogelijkheden om de uitvoering van het takenpakket te verbeteren en werkt die mogelijkheden verder uit tot concrete voorstellen.
 • Occasioneel avondwerk of weekend werk schrikt jou niet af.

Aanbod

De arbeidsvoorwaarden

 • Contractuele aanstelling van onbepaalde duur. Er wordt een wervingsreserve voor 2 jaar aangelegd. De vacature wordt ingevuld via aanwerving.
 • Verloning en extra legale verloning zoals conform de geldende bepalingen van Paritair Comité voor de socio-culturele sector (PC 329).
 • Het bruto maandloon is onderhandelbaar op basis van ervaring en competenties. De maandelijkse bezoldiging van de coördinator gaat van 3.048,83 euro tot 5.233,63 euro (conform barema L1 van het paritair comité 329, index inbegrepen).
 • Daarnaast zijn er nog een aantal toelagen en vergoedingen, o.m. vakantiegeld, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en fietsvergoeding.
 • Een voltijdse (38u/week), boeiende job. Afwisselende functie-inhoud, diverse contacten en autonomie.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling en heel wat opleidingsmogelijkheden.
 • Plaats van tewerkstelling: Oostende.
 • Te starten streefdatum: maart 2022.
Anderen bekeken ook

Kenmerken

Vereisten

 • Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type)
 • Nederlands

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Gelijkaardige jobs

Bron: VDAB
Anderen bekeken ook

Ontvang per mail jobs op maat

Ontvang nieuwe 'Overheid' jobs in West-Vlaanderen meteen in je mailbox.