Anderen bekeken ook
Solliciteer nu
VDAB

Bemiddelaar wijk-werken voor zorggebied Dilbeek/ Sint-Pieters-Leeuw

 • VDAB
 • Halle
 • Onbepaalde duur, Voltijds

Bemiddelaar wijk-werken voor zorggebied Dilbeek/ Sint-Pieters-Leeuw

Functieomschrijving

Zie je graag snel en zichtbaar resultaat van je werk? Heb je een hart voor werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dan is wijk-werken echt iets voor jou!

Als bemiddelaar wijk-werken laat je werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving in hun eigen regio. Voor deze ervaring krijgen de wijk-werkers een kleine vergoeding bovenop hun werkloosheidsuitkering. Met deze gespecialiseerde dienstverlening bied je de werkzoekenden extra kansen bij hun zoektocht naar duurzaam werk.

Wat mag je verwachten?

 • Je maakt deel uit van het team intensieve dienstverlening
 • Je maakt snel en zichtbaar resultaten door matching van gebruikers (scholen, verenigingen, particulieren,..) en de werkzoekenden met gebrek aan (recente) werkervaring.
 • Je hebt contact met bemiddelaars, netwerkmanagers en lokale besturen.
 • Je werkt in het zorggebied Dilbeek/ Sint-Pieters-Leeuw.
 • Je werkt via zitdagen in deze regio’s (bij het lokale bestuur, sociaal huis,…)

FUNCTIECONTEXT
Wijk-werken, de opvolger van het PWA-systeem, is een product van de VDAB-dienstverlening. Als bemiddelaar wijk-werken maak je deel uit van het VDAB-team Intensieve Dienstverlening. Je volgt bij VDAB de teamvergaderingen en opleidingsmomenten, en past onze werkafspraken over het wijk-werken toe.

De aansturing van het wijk-werken gebeurt door jouw teamleider van VDAB (operationeel niveau) en de organisator van het wijk-werken (strategisch/ tactisch niveau). Als bemiddelaar wijk-werken ben jij de regisseur. Je voorziet voldoende (aangepaste) activiteiten voor de wijk-werkers en onderneemt acties om deze dienstverlening bij potentiële gebruikers te promoten.

In een samenwerkingsverband met de lokale actoren zal je op verschillende locaties in de regio werken. Je organiseert hiervoor zitdagen in het lokaal bestuur of sociaal huis van de gemeenten.

Jouw concrete taken als bemiddelaar wijk-werken zijn:

 • Intake en inschatting van potentiële wijk-werkers en hun mogelijke activiteiten na doorverwijzing naar wijk-werken door toeleiders (OCMW, GTB of VDAB)
 • Matching tussen de vraag van de gebruiker en de activiteiten van de wijk-werkers
 • Opvolging van de activiteiten van de wijk-werker bij de gebruiker, incl. tussentijdse evaluaties
 • Wijk-werkers die verplicht in dit traject instromen motiveren (PWA was vrijblijvend)
 • Bemiddeling tussen gebruiker en wijk-werker bij kwalitatief onvoldoende prestaties/ houding van één van beide partijen
 • Versterking van de generieke competenties en attitude van de wijk-werker
 • Warme overdracht van het dossier aan je collega van VDAB, GTB of OCMW bij stopzetting of einde wijk-werken
 • Registratie van het traject, competenties en relevante gegevens van de wijk-werker in Mijn Loopbaan
 • Opvolging en rapportering van de kwantiteit en kwaliteit van de gebruikers en van de wijk-werkers
 • Ondersteuning aan de gebruikers, gemeenten en wijk-werkers bij het gebruik van het platform
 • Verwerking van de wijk-werkcheques (incl. registratie aangekochte en ingediende cheques en rapportering aan de organisator)

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n):

? Je bent minimum in het bezit van een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid [1].

? Of je bent in het bezit van een ervaringsbewijs [2] van arbeidsconsulent. Wanneer je een ervaringsbewijs hebt, voeg je een kopie van je ervaringsbewijs toe aan je sollicitatie.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:
-Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

[1] Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric
Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

[2] Tot 31/12/2018 was het mogelijk om een ervaringsbewijs arbeidsconsulent te behalen. Vanaf 2019 worden er geen assessments meer georganiseerd en kan het ervaringsbewijs niet meer behaald worden. Ervaringsbewijzen arbeidsconsulent behaald vóór 1/1/2019 blijven wel geldig.

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. T
 • Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken als je functie en de dienstverlening het toelaat.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.
 • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal B111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 2468,36 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je neemt de functie ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing op als je solliciteert via horizontale mobiliteit.
Anderen bekeken ook

Kenmerken

Vereisten

 • Academische Bachelor
 • Nederlands

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds
Bron: VDAB
Anderen bekeken ook

Ontvang per mail jobs op maat

Ontvang nieuwe 'Rekrutering & selectie' jobs in Vlaams-Brabant meteen in je mailbox.