Anderen bekeken ook
Solliciteer nu
VDAB

bemiddelaar intensieve dienstverlening - Gent

  • VDAB
  • Gent
  • Bepaalde duur, Voltijds

bemiddelaar intensieve dienstverlening - Gent

Functieomschrijving

1. DE VACATURE IN HET KORT

Team intensieve dienstverlening van de provincie Oost-Vlaanderen – regio Gent is op zoek naar een bemiddelaar intensieve dienstverlening. Je werkt met personen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (afgekort als mmpps-problematiek). Jouw standplaats wordt Gent, Kongostraat.

Binnen Intensieve Dienstverlening begeleiden we werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (medische en psychische problemen, anderstaligen, kwetsbare jongeren en ouderen, mensen in armoede, etc.) en stippelen we samen het juiste pad uit naar werk. We zoeken een dynamische bemiddelaar die zowel intensieve begeleiding als activerend bemiddelen kan toepassen. Als bemiddelaar IDV beschik je over een gezonde dosis empathie en communicatieve vaardigheden, ben je resultaatgericht, kan je zelfstandig werken, maar ben je evengoed een teamplayer. Je zal terecht komen in een klein en hecht team waar ook ruimte is voor eigen initiatief en creativiteit.

2. FUNCTIECONTEXT

Je belangrijkste taken zijn:

Het inschatten en bemiddelen van werkzoekenden met focus op tewerkstelling. Samen met de klant breng je de randvoorwaarden in kaart en ga je op zoek naar een aanbod op maat. Hiervoor werken we samen met heel wat partners zowel intern als extern. Indien nodig neem je ook contact op met werkgevers om kansen te creëren voor je meer kwetsbare klanten. Belangrijk is om zo snel mogelijk de juiste noden in te schatten en dan een aangepast traject uit te werken: medische adviezen, sollicitatietraining, opleiding, arbeidsattitude, werkervaring via stages, armoede begeleiding, Nederlandse lessen, sociaal netwerk, etc. Tijdens de trajecten bij partners blijf je wel je klanten opvolgen via overleg en stuur je bij waar nodig.

De volledige functiebeschrijving kan je terugvinden in het bijgevoegde selectiereglement.

Profiel

Je kunt d eelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n) [1]:

? Je bent minimum in het bezit van een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid [2].

? Of j e bent in het bezit van een ervaringsbewijs [3] van arbeidsconsulent. Wanneer je een ervaringsbewijs hebt, voeg je een kopie van je ervaringsbewijs toe aan je sollicitatie.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.

[1]

[2]Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric
Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

[3] Tot 31/12/2018 was het mogelijk om een ervaringsbewijs arbeidsconsulent te behalen. Vanaf 2019 worden er geen assessments meer georganiseerd en kan het ervaringsbewijs niet meer behaald worden. Ervaringsbewijzen arbeidsconsulent behaald vóór 1/1/2019 blijven wel geldig.

Aanbod

- Je kr ijgt een contract van bepaalde duur (1 jaar)

- Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.

- Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren Vlaamse Overheid (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

- Geen fan van files? Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken als je functie en de dienstverlening het toelaat.

- Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

- Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.

- Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

- Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal B111 . Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 2468,36 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

- Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, wordt de functie opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.

- Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via de horizontale mobiliteit.

Anderen bekeken ook

Kenmerken

Vereisten

  • Academische Bachelor
  • Nederlands

Aanbod

  • Bepaalde duur
  • Voltijds
Bron: VDAB
Anderen bekeken ook

Ontvang per mail jobs op maat

Ontvang nieuwe 'Rekrutering & selectie' jobs in Oost-Vlaanderen meteen in je mailbox.