Anderen bekeken ook
Solliciteer nu
VDAB

arbeidsbemiddelaars intensieve dienstverlening VDAB Antwerpen

 • VDAB
 • Antwerpen
 • Onbepaalde duur, Voltijds

arbeidsbemiddelaars intensieve dienstverlening VDAB Antwerpen

Functieomschrijving

Werk je graag met mensen, heb je een goed inschattingsvermogen en heb je een doelgerichte aanpak? Wil je werken in de regio Antwerpen?

Dan is de job van arbeidsbemiddelaar bij VDAB zeker iets voor jou!

Als arbeidsbemiddelaar binnen de cluster intensieve dienstverlening werk je met en voor kwetsbare werkzoekenden. Je begeleidt werkzoekenden op maat , digitaal en waar nodig face-to-face. In het wegwerken van de drempels naar werk ben je een ankerfiguur voor werkzoekenden die extra zorg nodig hebben. Aangezien je werkt vanuit een corporate visie is samenwerking met partners en collega’s van de andere clusters inherent aan je dagelijks werk. Het openstellen van je agenda is daarbij een must. Waar wenselijk en relevant geef je dienstverlening op een andere locatie van VDAB of partners.

Je screent je klanten en je gaat gericht doorverwijzen. Samen met hen bepaal je de richtingen die hij of zij inslaat en wat er nodig is om aan de slag te gaan.

Je werkt digital first: VDAB werkt digitaal waar het kan en face-to-face wanneer het een meerwaarde heeft.

 • Je komt terecht in een corporate team dat instaat voor het begeleiden van werkzoekenden
 • met een afstand tot de arbeidsmarkt
 • Je bent gericht op samenwerking en je zorgt voor een gepaste doorverwijzing.
 • Je werkt ook samen met verschillende partners van VDAB
 • je werkt met werkzoekenden en werkgevers

je taken als bemiddelaar:

 • Je screent, begeleidt en doet de opvolging van werkzoekenden. Je maakt een inschatting van
 • hun afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Je coacht de klant tot een beter inzicht in het eigen kennen, kunnen en willen met het oog op
 • het bepalen van een arbeidsmarktgericht jobdoelwit.
 • Je werkt samen met of verwijst door naar partners zoals lokale besturen, wijk-werken, GTB en
 • Agentschap voor integratie en inburgering voor een deel of het geheel van de begeleiding,
 • oriëntering en screening en opleiding.
 • Je evalueert iedere stap en stuurt bij tot het gewenste resultaat wordt bereikt.
 • Je bemiddelt naar werk: zowel naar de sociale economie als naar het het regulier economisch
 • circuit, hierdoor kan je samenwerken met jouw naaste collega's: de vacature-bemiddelaars
 • sociale economie en de vacature-bemiddelaars in de sectorale teams.
 • Je netwerkt met andere partners/organisaties en geeft bv info over het aanbod van VDAB
 • Bij welzijnsproblemen werk je nauw samen met andere dedicated consulenten zoals
 • OCMW-welzijnstrajectbegeleiders, de ervaringsdeskundigen of bemiddelaars met
 • specialisatie armoede die in je team werken.
 • je verwerkt de informatie in het klantvolgsysteem
 • Je bent ondernemend en je gebruikt alle mogelijkheden om kansen van werkzoekenden naar werk te verhogen.
 • Je werkt professioneel met digitale toepassingen en sociale media.
 • Je bouwt mobiliteit in in je dienstverlening (bv afspraken op verplaatsing)
 • Je neemt actief deel aan overlegmomenten

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde(n)*:

 • Je bent minimum in het bezit van een bachelordiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau B binnen de Vlaamse overheid** .
  OF
 • je bent in het bezit van een ervaringsbewijs*** van arbeidsconsulent. Wanneer je een ervaringsbewijs hebt, voeg je een kopie van je ervaringsbewijs toe aan je sollicitatie.

Je kunt ook deelnemen aan de selectieprocedure indien je binnenkort afstudeert en binnen de 3 maanden na uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:
Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.
Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma en/of vereiste relevante werkervaring

*Kandidaten die eerder ontslagen werden in dezelfde functie als de vacante functie kunnen gedurende een periode van 5 jaar niet opnieuw kandideren.

** Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric
Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

***Tot 31/12/2018 was het mogelijk om een ervaringsbewijs arbeidsconsulent te behalen. Vanaf 2019 worden er geen assessments meer georganiseerd en kan het ervaringsbewijs niet meer behaald worden. Ervaringsbewijzen arbeidsconsulent behaald vóór 1/1/2019 blijven wel geldig.

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur
 • Je komt terecht in een dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar.
 • Je kan rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.
 • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijhorende salarisschaal B111. Anciënniteit verworven bij overheidsdiensten wordt gevaloriseerd. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 7 jaar verloond worden. Je aanvangssalaris is minimaal 2419,99 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen.
 • Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, wordt de functie opgenomen ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing.
 • Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Het slagen ervoor kan later toegang geven tot het meedingen naar een statutaire bevorderingsfunctie of naar een statutaire functie via de horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse Overheid? www.werkenvoorvlaanderen.be

Anderen bekeken ook

Kenmerken

Vereisten

 • Professionele Bachelor (Hoger Onderwijs Korte Type)
 • Nederlands

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds
Bron: VDAB
Anderen bekeken ook

Ontvang per mail jobs op maat

Ontvang nieuwe 'Rekrutering & selectie' jobs in Antwerpen meteen in je mailbox.