Wie krijgt maaltijdcheques?

Wie heeft recht op maaltijdcheques

Wie maaltijdcheques krijgt, wordt bepaald door een collectieve arbeidsovereenkomst. Daardoor krijgen in een bepaalde onderneming meestal ofwel alle werknemers ofwel geen werknemers maaltijdcheques.

Uitzonderlijk, als dit niet geregeld wordt door een cao, kunnen maaltijdcheques opgenomen worden in een individuele overeenkomst.

Bedrijven die in een bedrijfsrestaurant maaltijden aanbieden beneden de kostprijs van een maaltijdcheque (minder dan 4,91 euro), mogen geen maaltijdcheques geven aan hun werknemers. Doen ze dat wel, worden de maaltijdcheques beschouwd als loon (en dus ook onderworpen aan belastingen en sociale zekerheidsbijdragen).

Het aantal maaltijdcheques dat mag worden uitgereikt per werknemer is streng gereglementeerd. Eén cheque per effectief gepresteerde werkdag - en dus niet voor vakantie- of feestdagen - is de regel, en daarvan mag niet worden afgeweken.

Meer info over Extralegale voordelen , Maaltijdcheques

08/09/2008