Wat moet er in een arbeidscontract staan?

Arbeidsovereenkomst

Een aantal gegevens moet altijd vermeld worden in de arbeidsovereenkomst:

 

  • naam en adres van de werknemer en werkgever
  • het soort contract: onbepaalde duur, bepaalde duur, deeltijds, vervangingsovereenkomst, studentenjob …
  • de datum van indiensttreding
  • indien het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur: de einddatum van het contract
  • de plaats van tewerkstelling
  • de aard van het werk
  • het loon
  • eventuele premies of andere voordelen (maaltijdcheques, bedrijfswagen …)
  • indien er een proefperiode ingelast wordt: een proefbeding (enkel bij studentenarbeid, tijdelijke arbeid en arbeidsovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2014)
  • indien het gaat om een arbeidsovereenkomst voor deeltijdse arbeid: de arbeidsregeling en het werkrooster.

Een tip: zorg ervoor dat je arbeidsovereenkomst in orde is vooraleer je je nieuwe arbeidsprestaties aanvangt! Vergeet niet dat elke partij een origineel exemplaar van de overeenkomst dient te ontvangen.

Meer info over Contract , Inhoud contract

03/01/2014