Heeft iedereen recht op indexering?

Wie heeft recht op een indexering van het loon?

Alles hangt af van het paritair comité waar jouw werkgever onder valt. Om te weten of jouw loon geïndexeerd wordt, moet je dus eerst weten tot welk paritair comité je behoort. Binnen een bedrijf vallen arbeiders en bedienden vaak onder een ander paritair comité en kunnen dus andere regels gelden voor de loonindexering.

Elke Belgische onderneming uit de privésector behoort tot een paritair comité, bepaald door de activiteit van het bedrijf. Een bouwonderneming valt bijvoorbeeld onder pc 124. Maar zo eenvoudig is het niet altijd. De indeling in paritair comités dateert van 1968 en is gebaseerd op de economie en de industrieën van toen. Ze is dus vaak achterhaald. Om zeker te zijn welk paritair comité van toepassing is, raadpleeg je best je loonfiche.

Als je het paritair comité kent, kan je de cao opzoeken waarin de sectorregels over loonindexering beschreven staan.

Interessante links: de cao’s
In de cao van jouw paritair comité staan de sectorregels over loonindexering beschreven.
Je kan cao’s hier opzoeken. De cao over de loonindexering van paritair comité 218 (het aanvullend paritair comité voor bedienden) kan je hier nalezen. 

              

Meer info over Loonindexering

24/12/2008