Australiërs met pensioen … op 70 jaar

Om met pensioen te kunnen gaan, zullen Australiërs tot hun 70 jaar moeten werken. Dat maakte de minister van Financiën Joe Hockey begin mei bekend.

Deze verhoging van de pensioenleeftijd telt vanaf 2035 en geldt voor iedereen die na 1965 geboren is.

Vergrijzing

De pensioenleeftijd in Australië is al voor de tweede keer in de jongste jaren verhoogd. Maatregelen zijn immers nodig door de toenemende vergrijzing en budgettaire druk. De vorige Labourregering deed de pensioenleeftijd al van 65 naar 67 jaar verhogen, vanaf 2023.

Bron: De Tijd 

Meer info over 50-plussers , Langer werken

09/05/2014