Ziekte
Vorige

1 van 133

Volgende

Wet wordt strenger voor zieke werknemers

In plaats van één, komen er vanaf 1 januari 2014 drie situaties waarin een werkgever kan weigeren het gewaarborgd loon van een zieke werknemer te betalen.
#

Tot eind 2013 bestaat er wettelijk gezien slechts één situatie waarin een werkgever kan weigeren het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen waarop een zieke of arbeidsongeschikte werknemer niet voldoet aan zijn verplichtingen. Daarnaast zullen bedrijven een zieke werknemer makkelijker kunnen verplichten om een deel van de dag thuis te blijven voor de controlearts.

Afschaffing carensdag

Even een situering. Om tot een gelijkschakeling te komen tussen het statuut van arbeiders en bedienden, werd beslist om vanaf 1 januari 2014 de carensdag voor alle werknemers af te schaffen.

De carensdag is de eerste werkdag van een periode van arbeidsongeschiktheid van minder dan 14 kalenderdagen die niet wordt betaald, noch door de werkgever, noch door het ziekenfonds. De periode van gewaarborgd loon vangt aan na de carensdag. Tot eind 2013 wordt de carensdag nog toegepast voor arbeiders en sommige bedienden.

Indien de ziekteperiode meer dan 14 dagen is, is er geen carensdag.

De periode van gewaarborgd loon zal vanaf 1 januari 2014 voor alle werknemers starten op de eerste kalenderdag van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dit is vergelijkbaar met hetgeen al toegepast werd voor de bedienden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur buiten de proefperiode.

Bijkomende controles voor zieke werknemers

Tegelijk werd beslist om zieke werknemers strenger te controleren, om zo misbruik van de afschaffing van de carensdag tegen te gaan.

De sancties in geval van onrechtmatige afwezigheid worden uitgebreid. De wetgeving voorzag reeds dat een werkgever kon weigeren om het gewaarborgd loon uit te betalen als de werknemer het doktersbriefje niet of te laat had ingediend. De werknemer kreeg dan geen loon voor de dagen vóór de overhandiging of verzending van het geneeskundig getuigschrift.

3 situaties

Een werkgever kan vanaf 1 januari 2014 in drie situaties weigeren om het gewaarborgd loon van een zieke werknemer te betalen:

  1. De werknemer brengt zijn werkgever niet onmiddellijk op de hoogte van zijn arbeidsongeschiktheid.
  2. De werknemer legt het doktersbriefje niet binnen de voorgeschreven termijn voor aan de werkgever.
  3. De werknemer onttrekt zich aan de controle van een controlearts.

In bovenstaande situaties kan de werkgever weigeren het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen die de verwittiging (1), de voorlegging van het getuigschrift (2) of de controle (3) voorafgaan.

Deze sancties kunnen niet toegepast worden in geval van overmacht of indien de werknemer zich omwille van een geldige reden niet kon onderwerpen aan de controle door een controlearts.

Werknemers moeten thuisblijven voor de controlearts

Werkgevers zullen binnenkort ook de wettelijke mogelijkheid hebben om zieke werknemers die van de dokter de woning mogen verlaten, te verplichten tot maximaal vier uur per dag thuis te blijven zodat de controlearts zijn werk kan doen. Het gaat om werknemers die van de dokter de woning mogen verlaten. Wie daar geen toestemming voor krijgt, moet sowieso thuisblijven.

Bedrijven kunnen in een cao of het arbeidsreglement voorzien dat de werknemer zich ter beschikking moet houden van een controlearts gedurende (een dagdeel van) maximaal 4 opeenvolgende uren (tussen 7 en 20 uur) in zijn woonplaats (of in een aan de werkgever meegedeelde verblijfplaats).

Dit principe werd al door veel rechters aanvaard, nu werd ook de wettelijke basis gelegd en kunnen bedrijven het makkelijker invoeren.

Indien de werknemer zonder geldige reden afwezig is op het ogenblik van de controle van de controlearts, kan de werkgever weigeren het gewaarborgd loon te betalen. De maatregel is een soort compensatie voor de afschaffing van de carensdag.

(mr) - Bron: Hralert, My.easypay-group.com & SD Worx 

21 november 2013
Aanbevolen jobs

Wet wordt strenger voor zieke werknemers

In plaats van één, komen er vanaf 1 januari 2014 drie situaties waarin een werkgever kan weigeren het gewaarborgd loon van een zieke werknemer te betalen.
#

Tot eind 2013 bestaat er wettelijk gezien slechts één situatie waarin een werkgever kan weigeren het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen waarop een zieke of arbeidsongeschikte werknemer niet voldoet aan zijn verplichtingen. Daarnaast zullen bedrijven een zieke werknemer makkelijker kunnen verplichten om een deel van de dag thuis te blijven voor de controlearts.

Afschaffing carensdag

Even een situering. Om tot een gelijkschakeling te komen tussen het statuut van arbeiders en bedienden, werd beslist om vanaf 1 januari 2014 de carensdag voor alle werknemers af te schaffen.

De carensdag is de eerste werkdag van een periode van arbeidsongeschiktheid van minder dan 14 kalenderdagen die niet wordt betaald, noch door de werkgever, noch door het ziekenfonds. De periode van gewaarborgd loon vangt aan na de carensdag. Tot eind 2013 wordt de carensdag nog toegepast voor arbeiders en sommige bedienden.

Indien de ziekteperiode meer dan 14 dagen is, is er geen carensdag.

De periode van gewaarborgd loon zal vanaf 1 januari 2014 voor alle werknemers starten op de eerste kalenderdag van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Dit is vergelijkbaar met hetgeen al toegepast werd voor de bedienden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur buiten de proefperiode.

Bijkomende controles voor zieke werknemers

Tegelijk werd beslist om zieke werknemers strenger te controleren, om zo misbruik van de afschaffing van de carensdag tegen te gaan.

De sancties in geval van onrechtmatige afwezigheid worden uitgebreid. De wetgeving voorzag reeds dat een werkgever kon weigeren om het gewaarborgd loon uit te betalen als de werknemer het doktersbriefje niet of te laat had ingediend. De werknemer kreeg dan geen loon voor de dagen vóór de overhandiging of verzending van het geneeskundig getuigschrift.

3 situaties

Een werkgever kan vanaf 1 januari 2014 in drie situaties weigeren om het gewaarborgd loon van een zieke werknemer te betalen:

  1. De werknemer brengt zijn werkgever niet onmiddellijk op de hoogte van zijn arbeidsongeschiktheid.
  2. De werknemer legt het doktersbriefje niet binnen de voorgeschreven termijn voor aan de werkgever.
  3. De werknemer onttrekt zich aan de controle van een controlearts.

In bovenstaande situaties kan de werkgever weigeren het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen die de verwittiging (1), de voorlegging van het getuigschrift (2) of de controle (3) voorafgaan.

Deze sancties kunnen niet toegepast worden in geval van overmacht of indien de werknemer zich omwille van een geldige reden niet kon onderwerpen aan de controle door een controlearts.

Werknemers moeten thuisblijven voor de controlearts

Werkgevers zullen binnenkort ook de wettelijke mogelijkheid hebben om zieke werknemers die van de dokter de woning mogen verlaten, te verplichten tot maximaal vier uur per dag thuis te blijven zodat de controlearts zijn werk kan doen. Het gaat om werknemers die van de dokter de woning mogen verlaten. Wie daar geen toestemming voor krijgt, moet sowieso thuisblijven.

Bedrijven kunnen in een cao of het arbeidsreglement voorzien dat de werknemer zich ter beschikking moet houden van een controlearts gedurende (een dagdeel van) maximaal 4 opeenvolgende uren (tussen 7 en 20 uur) in zijn woonplaats (of in een aan de werkgever meegedeelde verblijfplaats).

Dit principe werd al door veel rechters aanvaard, nu werd ook de wettelijke basis gelegd en kunnen bedrijven het makkelijker invoeren.

Indien de werknemer zonder geldige reden afwezig is op het ogenblik van de controle van de controlearts, kan de werkgever weigeren het gewaarborgd loon te betalen. De maatregel is een soort compensatie voor de afschaffing van de carensdag.

(mr) - Bron: Hralert, My.easypay-group.com & SD Worx 

21 november 2013
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook