Werken in een ziekenhuis: ‘De tijd van de uitgebreide koffieklets is voorbij’

"Hogere lonen zijn slechts een tijdelijke motivator". (Peter Hermans, ZOL)
Alsof het probleem om goede verpleegkundigen te vinden al niet groot genoeg is, zit de hele zorgsector volgend jaar met de handen in het haar. De opleiding van de bachelors wordt van 3 naar 4 jaar gebracht, waardoor er in juni 2019 geen nieuwe verpleegkundigen zullen afstuderen. "En dus werven we nu het dubbele van ons jaarlijks contingent aan", zegt Peter Hermans, HR-directeur van Ziekenhuis Oost-Limburg. "En dat is moeilijk, omdat we de lat niet lager willen leggen. Desondanks is er nog voldoende belangstelling door de vele troeven die een topziekenhuis biedt."

In juni studeren de laatste bachelors in de verpleegkunde af met een diploma waar ze 3 jaar voor gestudeerd hebben. De volgende lichting zal er nog een jaartje bij moeten doen. "Dat maakt het erg moeilijk voor ons, aangezien we elk jaar zo'n 50 nieuwe bachelors aanwerven en er dus in 2019 niemand beschikbaar zal zijn", legt Peter Hermans uit. "Er zit niets anders op dan nu een reserve aan te leggen, door zowat het dubbele van de normale aanwervingen te doen. De vierdejaars zullen wel stage kunnen lopen bij ons, maar dat is toch helemaal anders dan mensen op de loonlijst inschakelen."

Een streep door de rekening van de zorginstellingen die al jaren kampen met een tekort aan verpleegkundigen. "We merken dat de instroom vanuit de scholen opnieuw is gedaald", weet Peter Hermans. "De ervaring leert dat het samenhangt met de economische conjunctuur. Als het goed gaat met de economie kiezen studenten voor richtingen die leiden naar jobs die beter betaald zijn en meer carrièrekansen bieden. Is het algemene klimaat slechter, wordt sneller gekozen voor de jobzekerheid die de zorgsector biedt."

Tv-programma's

En dus moeten de ziekenhuizen, maar ook de andere zorgverstrekkers, vol aan de bak om het tekort aan verpleegkundigen niet te laten oplopen. "In de thuis- en de ouderenzorg zal het probleem zeker niet minder groot zijn, aangezien we merken dat er vele verpleegkundigen de stap naar een ziekenhuis zetten als er daar gaten vallen", legt de HR-directeur van het ZOL uit.

"Dat komt omdat de ziekenhuizen over een aantal specifieke troeven beschikken die vandaag heel belangrijk zijn. De kans om te specialiseren in een onderdeel van de verpleegkunde is daar één van. Door kleppers van dokters aan te trekken, verwachten zij een team rondom zich dat mee is met de modernste technieken en apparaten. Dat spreekt veel verpleegkundigen aan. Ze worden ook beïnvloed door de tv-programma's over spoeddiensten en intensieve zorgen. Zeg maar de 'sexy' afdelingen van het beroep, die de bovenhand halen op basisverpleegkunde."

Koffieklets

Nog andere troeven die een ziekenhuis uitspeelt? "Bij ons zijn dat zeker de 12 extra verlofdagen door de 40-urenweek die we hanteren en de mogelijkheden om werk en privé naar eigen goeddunken te combineren. We zien zelfs dat jonge verpleegkundigen energie genoeg hebben om naast hun job in het ziekenhuis bij te werken als zelfstandige in de thuiszorg." Hermans vermeldt ook de goede sfeer onder collega's die doorslaggevend kan zijn om voor een werkgever te kiezen.

Fijne gedachte

De ziekenhuizen zoeken trouwens niet alleen naar verpleegkundigen. "Door de constante groei moeten we ook heel andere profielen inschakelen die hier vroeger niet aanwezig waren. Ik denk aan de uitbreiding van onze financiële cel of het IT-departement. We zoeken ook ingenieurs en medische technici. Die diversiteit aan mensen, en de schaalgrootte van een ziekenhuis, maken het enorm boeiend. Er zit erg veel dynamiek en technologische vernieuwing in de sector, en dat spreekt veel mensen aan. Ook mij persoonlijk. De grootste drijfveer blijft echter nog altijd dat je direct of indirect bijdraagt aan de hoge kwaliteit van de patiëntenzorg. Het doel is uiteindelijk om mensen zo goed mogelijk te helpen en dat is een fijne gedachte om dagelijks mee bezig te zijn."

(km) - Foto: ZOL 

Werken in een ziekenuis
Of er ook nadelen zijn? "De werkdruk en de vereiste kennis zijn niet te onderschatten. Het is niet meer zoals vroeger toen er een lang koffieklets kon gehouden worden met collega's of patiënten. De efficiëntie is sterk toegenomen, onder meer door de technische evoluties. Zo werken wij vanaf 1 juni met het elektronisch patiëntendossier. Om daar vlot mee overweg te kunnen moeten onze verpleegkundigen andere competenties hebben dan vroeger. Voor sommigen maakt dat de aantrekkingskracht van werken in een ziekenhuis minder groot." En voor het geld moet je het evenmin doen. "We zien dat hogere lonen maar een tijdelijke motivator zijn. Het is geen reden om te blijven als de sfeer niet goed zit of er geen inhoudelijke uitdagingen zijn." 18 mei 2018
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook