Persoonlijke ontwikkeling
Vorige

1 van 941

Volgende

Thuiswerk en flexibele uren werken productiever

Werknemers zijn productiever als ze van thuis uit werken of flexibele werkuren hebben, blijkt uit onderzoek bij Belgische HR-managers. Ook de meerderheid van de werknemers is er fan van omdat het een betere combinatie tussen werk en privé toelaat.
#

Thuis- en telewerken: niet in alle bedrijven populairder

Een op vier Belgische HR-managers zegt dat thuiswerken en telewerken de afgelopen drie jaar is toegenomen. Toch is deze stijging niet merkbaar in alle bedrijven: 29% spreekt zelfs van een daling. Dat blijk uit onderzoek van Robert Half, een gespecialiseerd rekruteringsbedrijf.

Hogere productiviteit en meer creativiteit

Meer productiviteit en meer creativiteit worden door respectievelijk 55% en 44% van de Belgische HR-managers aangehaald als de mogelijke positieve gevolgen van flexibele werktijden en thuiswerken.

Minder communicatie (41%) en minder de mogelijkheid hebben om leiding te geven (36%), zijn dan weer de voornaamste negatieve gevolgen van flexibele werktijden en thuiswerken.

Dat blijkt uit een onderzoek bij 200 Belgische HR-managers. Zij kregen de volgende vraag voorgeschoteld: “Wat zou het effect zijn indien u aan uw werknemers meer flexibele werktijden en thuiswerken zou toelaten?”

“De flexibele organisatie van de werktijd en -plaats biedt voordelen aan zowel werknemer als werkgever”, aldus Frédérique Bruggeman, Managing Director van Robert Half Belux. “Dergelijke arbeidsmodellen bevorderen de balans tussen werk en privé voor de werknemer en hebben ook een positieve invloed op de prestaties en de productiviteit van het personeel. Medewerkers die tevreden zijn over hun job en de werkomstandigheden zijn doorgaans productiever en blijven langer trouw aan een bedrijf. Bedrijven versterken zo dus hun aanwervings- en retentiebeleid, alsook hun inspanning in het kader van ‘employer branding’.”

Effect van meer flexibele werktijden en thuiswerken volgens de Belgische HR-managers:

  Stijging Daling Geen verandering
Productiviteit 55% 20% 26%
Creativiteit 44% 27% 29%
Communicatie 32% 41% 28%
Samenwerking 34% 35% 32%
Mogelijkheid om leiding te geven 30% 36% 34%

Bron: Robert Half – onderzoek bij 200 Belgische HR-managers.

Werknemers willen (nog) méér glijdende werkuren

Hoewel meer en meer bedrijven glijdende werkuren invoeren, blijft er bijkomende behoefte bij werknemers bestaan.

De Randstad arbeidsmarktstudie 2015 geeft hier een zeer goed beeld van. Voor iets meer dan de helft van alle werknemers (58%) staat het invoeren van glijdende werkuren nog steeds op één om een betere combinatie tussen werk en privé mogelijk te maken.

Thuiswerk komt op de tweede plaats en het beperken van de workload op drie.

De helft van de werknemers (56%) pleit om thuis te kunnen werken tijdens de werkuren en 49% zegt behoefte te hebben aan meer werkmiddelen om thuis te kunnen werken. Dat blijkt uit de arbeidsmarktstudie van Randstad bij 1.895 bedienden en kaderleden.

Opvallend: meer mensen regelen op het werk privézaken dan omgekeerd

De vervlechting van werk en privé betekent niet alleen dat werknemers in de privésfeer aan het werk zijn, maar ook dat er op het werk en tijdens de kantooruren privézaken worden gedaan. Dit aspect wordt in onderzoek zelden belicht.

Er werken vandaag iets meer mensen buiten de kantooruren in de privésfeer dan vroeger. Het gaat om ongeveer de helft (52%) van alle werknemers. Daartegenover staat dat 67% af en toe privézaken op het werk regelt. Met andere woorden: er zijn dus duidelijk meer mensen die op het werk privézaken regelen dan dat ze in de privésfeer zaken voor het werk doen. Dit cijfer (67%) is nagenoeg onveranderd gebleven tegenover 2008.

Meer werken in het weekend en tijdens vakanties

Er wordt vandaag wel iets meer buiten de werkuren in de privésfeer gewerkt dan 6 jaar geleden. Niet tijdens de werkweek, maar wel meer in het weekend en de vakanties. Deze vaststelling strookt met de perceptie dat werk en privé meer door elkaar lopen dan vroeger, en dat de combinatie werk-privé tegenwoordig iets minder vlot loopt.

Het werken in de privésfeer buiten de werkuren gebeurt uiteraard vooral thuis. Maar ook elders wordt er gewerkt. Een kwart van de werknemers die meer dan 1 uur per week in de privésfeer werkt, geeft aan ook op andere plaatsen te werken.

Welke werktaken worden in de privésfeer gedaan?

Als er wordt gewerkt in de privésfeer buiten de kantooruren, om welk werk gaat het dan? In 60% van de gevallen komen alle taken in aanmerking, in de overige 40% enkel specifieke taken.

Net zoals zes jaar geleden staat het nakijken van e-mail op nummer één. Dit aandeel stijgt zelfs nog van 65 naar 73%. Ook informatie opzoeken op het internet zit in de lift tegenover 2008 (van 45 naar 50%). Rapporten, memo’s en presentaties maken, wordt proportioneel minder gedaan. Houden we ook rekening met de tijd die aan bepaalde taken wordt besteed, dan wint het behandelen van e-mails nog aan belang. Liefst 34 % van de tijd wordt besteed aan het lezen en beantwoorden van e-mails. Een stijging van 10 procentpunten ten opzichte van 6 jaar geleden.

Waarom werken mensen in hun privétijd?

De redenen waarom men buiten de kantooruren werkt in de privésfeer zijn niet echt gewijzigd de voorbije 6 jaar.

De belangrijkste reden is meteen een belangrijk argument voor thuis- of telewerk: de rust. Rust die men blijkbaar op kantoor niet kan vinden. Dat was 6 jaar geleden ook al zo.

Daarna volgen, net zoals in de vorige Randstad studie, het tekort aan tijd en het altijd met alles bij willen zijn.

Samengevat kunnen we spreken van een duale realiteit. Het werken in de privésfeer buiten de kantooruren wordt zowel positief als negatief geduid. Heel wat werknemers zien het als iets wat hen door het bedrijf wordt opgelegd (omdat ze tijd te kort hebben of omdat ze zich ertoe verplicht voelen). Een minstens even grote groep doet het uit inhoudelijke betrokkenheid met de job en het bedrijf, en uit bevlogenheid.

Vinden werknemers het storend om thuis te werken?

39% vindt het storend tot heel storend om thuis of in de privésfeer te werken buiten de kantooruren. Een duidelijke meerderheid (61%) vindt dit niet erg of helemaal niet storend. Deze cijfers liggen in de lijn van de resultaten 6 jaar geleden.

(mr)

17 juli 2015
Anderen bekeken ook