Starters
Vorige

1 van 174

Volgende

Studentenjob op je cv maakt geen verschil

Een studie van de UGent toont aan dat een studentenjob de kansen op werk niet verhoogt. Heel straf nieuws is dat. Soms is een jonge sollicitant zelfs slechter af als hij zijn studentenjob vermeldt op zijn cv.
#

Zowat iedereen gaat er van uit dat een jongere zijn kansen op werk verhoogt als hij studentenjobs op zijn cv kan vermelden. Daar blijkt niets van aan.

Onderzoekers van de UGent onderzochten de mate waarin werkgevers sollicitanten belonen voor studentenarbeid op hun cv.

Eerder internationaal onderzoek gaf aan dat wie actief was als jobstudent het later vaak beter doet op de arbeidsmarkt, met minder werkloosheid en hogere lonen.

“Deze studies konden echter niet volledig in rekening brengen dat jongeren die studentenjobs uitvoeren mogelijk van nature over gunstige kenmerken (zoals werkmotivatie) beschikken die later tot een succesvolle carrière leiden”, vertelt Stijn Baert van de Vakgroep Sociale Economie van de UGent.

Daarom werd in het onderzoek van de UGent, in samenwerking met de KU Leuven, met “mystery calls” gewerkt. De onderzoekers gingen na welk surplus overblijft voor gewezen jobstudenten wanneer zij verder over volstrekt dezelfde kenmerken beschikken als jobkandidaten die geen studentenarbeid verrichtten.

Geen positief effect van studentenjob tijdens sollicitatie

De wetenschappers verstuurden 1.008 fictieve sollicitaties als reactie op echte vacatures in Vlaanderen.

Voor elke vacature werden vier kandidaturen ingediend. Het enige aspect waarin deze kandidaten verschilden, was hun ervaring als jobstudent.

  • Eén kandidaat had geen enkele werkervaring.
  • Een tweede kandidaat oefende twee jaar een klassieke vakantiejob uit zonder verband met zijn studies.
  • Een derde had een soortgelijke ervaring, maar dan gedurende het academiejaar.
  • Een vierde kandidaat oefende twee jaar een vakantiejob uit die wel verband hield met zijn studies en dus (ook) met de vacature waarvoor hij solliciteerde.

Jobkandidaten die geen studentenarbeid vermeldden, kregen in 18,7% van hun sollicitaties een positieve reactie en in 6,7% van de gevallen meteen een uitnodiging voor een jobgesprek. Voor kandidaten die wel een bepaalde ervaring als jobstudent konden voorleggen, was dit met 16,7% en 6,2% telkens iets lager. “Deze verschillen zijn echter statistisch niet significant. Globaal kon dus geen positief of negatief effect van de vermelding van studentenarbeid bij het solliciteren vastgesteld worden”, aldus Stijn Baert, onderzoeker aan de UGent.

Opvallend: in industrie is studentenjob een nadeel

In bepaalde sectoren is er wel een significant negatief effect van studentenarbeid bij het solliciteren. En dat is een heel markante vaststelling: rekruteerders in de industrie zijn niet happig op kandidaten die studentenjobs deden.

“Zo zagen degenen die solliciteerden voor een job in de industriële sector hun kans op een positieve reactie met ongeveer een vierde terugvallen indien zij ervaring als jobstudent vermeldden.”

Het soort studentenarbeid (tijdens de zomer of het academiejaar, en gerelateerd aan studies of niet) beïnvloedde de kans op een uitnodiging of een andere positieve reactie niet.

Verklaring: desinteresse in studies en lagere afkomst

Volgens de onderzoekers kunnen twee economische theorieën de resultaten verklaren.

“Enerzijds kan het uitoefenen van studentenarbeid zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op het menselijk kapitaal van jobkandidaten. Tijd spenderen als jobstudent kan nuttige (hard en soft) skills opleveren, maar kan tegelijk ook een drempel zijn om het maximum uit de studies te halen”, aldus Stijn Baert van de UGent.

“Anderzijds kunnen werkgevers studentenarbeid (mis)interpreteren als een signaal voor kenmerken die op basis van een schriftelijke sollicitatie onbekend zijn: werkgerichtheid en werkijver enerzijds en een desinteresse in de studies en lagere sociaal-economische afkomst anderzijds.”

“Op basis van ons onderzoek is het duidelijk dat de positieve (werkijver, juiste vaardigheden, …) en negatieve aspecten (desinteresse in de studies, lagere sociaal-economische afkomst, …) van studentenarbeid elkaar in het begin van het sollicitatieproces globaal in evenwicht houden. Voor sommige beroepen nemen de negatieve aspecten blijkbaar wel de bovenhand.”

Studentenjob later in carrière wel positief?

Om te eindigen een positieve noot: de onderzoekers bekeken het effect van studentenjobs in het begin van het sollicitatieproces, namelijk bij het beoordelen van de cv’s door de werkgever.

“Het onderzoek sluit niet uit dat studentenarbeid later in het sollicitatieproces een positieve invloed heeft. Mogelijk is de ervaring als jobstudent een mooi aanknopingspunt tijdens een jobinterview. Ook is het niet ondenkbaar dat bepaalde skills die jongeren opdeden als jobstudent lonen op het moment dat zij hun eerste job uitoefenen, waardoor ze later bijvoorbeeld sneller promotie maken”, besluit Stijn Baert van de UGent.

(mr) – Lees hier het hele onderzoek van de UGent (‘A Signal of Diligence? Student Work Experience and Later Employment Chances’). 

29 juli 2015
Aanbevolen jobs

Studentenjob op je cv maakt geen verschil

Een studie van de UGent toont aan dat een studentenjob de kansen op werk niet verhoogt. Heel straf nieuws is dat. Soms is een jonge sollicitant zelfs slechter af als hij zijn studentenjob vermeldt op zijn cv.
#

Zowat iedereen gaat er van uit dat een jongere zijn kansen op werk verhoogt als hij studentenjobs op zijn cv kan vermelden. Daar blijkt niets van aan.

Onderzoekers van de UGent onderzochten de mate waarin werkgevers sollicitanten belonen voor studentenarbeid op hun cv.

Eerder internationaal onderzoek gaf aan dat wie actief was als jobstudent het later vaak beter doet op de arbeidsmarkt, met minder werkloosheid en hogere lonen.

“Deze studies konden echter niet volledig in rekening brengen dat jongeren die studentenjobs uitvoeren mogelijk van nature over gunstige kenmerken (zoals werkmotivatie) beschikken die later tot een succesvolle carrière leiden”, vertelt Stijn Baert van de Vakgroep Sociale Economie van de UGent.

Daarom werd in het onderzoek van de UGent, in samenwerking met de KU Leuven, met “mystery calls” gewerkt. De onderzoekers gingen na welk surplus overblijft voor gewezen jobstudenten wanneer zij verder over volstrekt dezelfde kenmerken beschikken als jobkandidaten die geen studentenarbeid verrichtten.

Geen positief effect van studentenjob tijdens sollicitatie

De wetenschappers verstuurden 1.008 fictieve sollicitaties als reactie op echte vacatures in Vlaanderen.

Voor elke vacature werden vier kandidaturen ingediend. Het enige aspect waarin deze kandidaten verschilden, was hun ervaring als jobstudent.

  • Eén kandidaat had geen enkele werkervaring.
  • Een tweede kandidaat oefende twee jaar een klassieke vakantiejob uit zonder verband met zijn studies.
  • Een derde had een soortgelijke ervaring, maar dan gedurende het academiejaar.
  • Een vierde kandidaat oefende twee jaar een vakantiejob uit die wel verband hield met zijn studies en dus (ook) met de vacature waarvoor hij solliciteerde.

Jobkandidaten die geen studentenarbeid vermeldden, kregen in 18,7% van hun sollicitaties een positieve reactie en in 6,7% van de gevallen meteen een uitnodiging voor een jobgesprek. Voor kandidaten die wel een bepaalde ervaring als jobstudent konden voorleggen, was dit met 16,7% en 6,2% telkens iets lager. “Deze verschillen zijn echter statistisch niet significant. Globaal kon dus geen positief of negatief effect van de vermelding van studentenarbeid bij het solliciteren vastgesteld worden”, aldus Stijn Baert, onderzoeker aan de UGent.

Opvallend: in industrie is studentenjob een nadeel

In bepaalde sectoren is er wel een significant negatief effect van studentenarbeid bij het solliciteren. En dat is een heel markante vaststelling: rekruteerders in de industrie zijn niet happig op kandidaten die studentenjobs deden.

“Zo zagen degenen die solliciteerden voor een job in de industriële sector hun kans op een positieve reactie met ongeveer een vierde terugvallen indien zij ervaring als jobstudent vermeldden.”

Het soort studentenarbeid (tijdens de zomer of het academiejaar, en gerelateerd aan studies of niet) beïnvloedde de kans op een uitnodiging of een andere positieve reactie niet.

Verklaring: desinteresse in studies en lagere afkomst

Volgens de onderzoekers kunnen twee economische theorieën de resultaten verklaren.

“Enerzijds kan het uitoefenen van studentenarbeid zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op het menselijk kapitaal van jobkandidaten. Tijd spenderen als jobstudent kan nuttige (hard en soft) skills opleveren, maar kan tegelijk ook een drempel zijn om het maximum uit de studies te halen”, aldus Stijn Baert van de UGent.

“Anderzijds kunnen werkgevers studentenarbeid (mis)interpreteren als een signaal voor kenmerken die op basis van een schriftelijke sollicitatie onbekend zijn: werkgerichtheid en werkijver enerzijds en een desinteresse in de studies en lagere sociaal-economische afkomst anderzijds.”

“Op basis van ons onderzoek is het duidelijk dat de positieve (werkijver, juiste vaardigheden, …) en negatieve aspecten (desinteresse in de studies, lagere sociaal-economische afkomst, …) van studentenarbeid elkaar in het begin van het sollicitatieproces globaal in evenwicht houden. Voor sommige beroepen nemen de negatieve aspecten blijkbaar wel de bovenhand.”

Studentenjob later in carrière wel positief?

Om te eindigen een positieve noot: de onderzoekers bekeken het effect van studentenjobs in het begin van het sollicitatieproces, namelijk bij het beoordelen van de cv’s door de werkgever.

“Het onderzoek sluit niet uit dat studentenarbeid later in het sollicitatieproces een positieve invloed heeft. Mogelijk is de ervaring als jobstudent een mooi aanknopingspunt tijdens een jobinterview. Ook is het niet ondenkbaar dat bepaalde skills die jongeren opdeden als jobstudent lonen op het moment dat zij hun eerste job uitoefenen, waardoor ze later bijvoorbeeld sneller promotie maken”, besluit Stijn Baert van de UGent.

(mr) – Lees hier het hele onderzoek van de UGent (‘A Signal of Diligence? Student Work Experience and Later Employment Chances’). 

29 juli 2015
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook