Nieuwe Oosterweelwerven, nieuwe leerkansen

De Oosterweelwerf op Linkeroever en in Zwijndrecht gaat vanaf september van start. Het wordt een echte leerwerf voor werkzoekenden, cursisten uit bouwvakopleidingen, scholieren en studenten dankzij de unieke samenwerking tussen Talentenwerf en de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM). Linkeroever is nog maar het 'kleinste' project met wat in de komende jaren nog zal opstarten. Er worden dus nog veel meer leerplekken verwacht.

6 juni 2018

Delen

Oosterweelwerf
“Naarmate Linkeroever vordert, komen er nog meer werven bij.” (Dieter Carré, coördinator Talentenwerf)

Om deze kansen te creëren, hebben de partners in Talentenwerf: de stad en provincie Antwerpen, VDAB en Constructiv hun engagement om samen te werken in het talenthuis voor de bouw vorige maand nog hernieuwd. Opdrachtgever BAM trekt 400.000 euro uit. Met dit budget organiseert Talentenwerf op de werf van THV Rinkoniên op Linkeroever werkplekleren, bouwopleidingen, werfbezoeken en stages.

“Grote werven zoals deze bieden de kans om nieuwe en innovatieve technieken te integreren in bouwopleidingen, of technieken die in een school of opleidingscentrum moeilijk aan bod kunnen komen. Functioneren op een echte werf helpt potentiële bouwvakarbeiders bewuster te kiezen voor een bouwberoep. Tegelijkertijd krijgen opdrachtnemers de kans om nieuwe werknemers aan te trekken”, zegt Dieter Carré, coördinator van Talentenwerf.

160 stageweken

“We zoeken arbeidersprofielen voor veelal zware grondwerkzaamheden zoals paalboringen, tunnelboring, riolering en bouwplaatsmachinisten. Bovendien gaan we ook wat gerichter op zoek naar uitvoerders voor meer specifieke taken, zoals assistent-werfleiders. We gaan nu alle relevante contacten verzamelen die kandidaten naar ons kunnen doorverwijzen. We nodigen iedereen uit om contact met ons op te nemen - bouwbedrijven, opdrachtnemers en opdrachtgevers - als je denkt dat we een zinvolle samenwerking kunnen opzetten”, kondigt hij aan.

“Voor de verschillende arbeidersprofielen staan op de werf van THV Rinkoniên 160 stageweken ingepland. Het gaat om korte, competentieversterkende stages van een tot vier weken waarbij de deelnemers ervaring opdoen terwijl bedrijven onder meer attitudes en leervermogen kunnen observeren. Ze zijn bedoeld voor werkzoekenden en cursisten uit beroepsopleidingen bij de mobiele breker, als bouwplaatsmachinist of bij groenaanleg en voor leerlingen uit het deeltijds bouwonderwijs voor betonnering of riolering. Voor werfbedienden van verschillende niveaus, onder meer voor hogeschoolstudenten landmeten, zijn 70 stageweken gereserveerd”, verduidelijkt de coördinator.

Opleidingen

Daarnaast worden voor werkzoekenden en leerlingen uit het deeltijds en voltijds bouwonderwijs ook opleidingen voor riolerings-, betonnerings- en bekistingswerken georganiseerd. Deze trajecten worden voorafgegaan door een vooropleiding in een VDAB-opleidingscentrum of elders, waarbij de deelnemers al basiscompetenties verwerven voor ze op de werf komen. Tenslotte zijn er ook didactisch begeleide werfbezoeken ingekocht voor 60 groepen van 10 tot 20 deelnemers.

Vast werk voor 1 op 3 na stage

Talentenwerf boekte in samenwerking met de BAM en de aannemers al eerdere successen met de voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding op de werven aan de IJzerlaan en Schijnpoort. Ruim twintig werfstages voor werkzoekenden werden tot een goed einde gebracht.

Hoewel er geen jobgarantie samenhangt met deze stages, grijpen verschillende aannemers toch vaak hun kans wanneer ze een stagiair van dichtbij aan het werk zien. Zo werden er van de eerste 22 stagiairs inmiddels acht door de aannemers op de werf aangenomen. Op deze eerste werven werden verder werfbezoeken voor ruim 200 deelnemers gehouden en stuurden verschillende Antwerpse scholen leerlingen om er mee te werken in een reële context. Met Linkeroever stijgen de leerkansen exponentieel.

(br) 

Oosterweel rioleringswerken
“Naarmate Linkeroever vordert, komen er nog meer werven bij om de Oosterweelverbinding sluitend te krijgen. Ook op deze werven wil Talentenwerf hetzelfde engagement aangaan”, verkondigt Dieter Carré.

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?