Roken en drugs
Vorige

1 van 26

Volgende

Mag mijn baas rookpauzes aftrekken van mijn werkuren?

Als ik wil roken, moet ik langs de prikklok. Mag mijn baas die pauzes zomaar aftrekken van mijn werkuren?
#

Arbeidstijden, en bij uitbreiding pauzes, moeten in het arbeidsreglement van je onderneming worden vastgelegd. Als dat geen bijzonderheden met betrekking tot de pauzes vermeld, gelden de wettelijke bepalingen. Dit komt erop neer dat je iedere zes uur een pauze van minstens een kwartier moet krijgen.

Vermeldt je arbeidsreglement niets over het aantal pauzes of de duur ervan, dan heb je eigenlijk geen recht op meer pauzes dan het hierboven vermelde kwartier om de zes uur. Je werkgever hoeft geen pauzes te betalen die niet in het arbeidsreglement zijn opgenomen of niet wettelijk bepaald zijn. Er is immers geen loon verschuldigd wanneer je geen arbeidsprestaties levert.

Eén sigaretje per dag = twee dagen afwezigheid per jaar

Als je werkgever echter systematisch je rookpauzes wél vergoedde, kan het zijn dat er een gebruik is ontstaan dat juridisch afdwingbaar is. Om dit te wijzigen, moet je werkgever een bepaling opnemen in het arbeidsreglement waarin het aantal pauzes per dag en de duur ervan duidelijk vermeld worden. Je hebt als werknemer wel de mogelijkheid opmerkingen te geven over de geplande wijzigingen van het arbeidsreglement. Ofwel via je ondernemingsraad, ofwel persoonlijk (als er geen ondernemingsraad is in je onderneming).

In ieder geval is het een goede zaak dat er duidelijkheid wordt geschapen. De ene roker is de andere niet. Terwijl de ene slechts twee keer per dag een sigaretje gaat roken, zijn er anderen die misschien misbruik maken van het gebruik dat bestaat in de onderneming om rookpauzes te vergoeden.

Werkgevers hebben ook niet steeds een zicht op het aantal pauzes dat genomen wordt en wie het binnen de perken houdt en wie niet. Bovendien kunnen we toch spreken van een enorme kost voor de werkgever. Eén sigaretje per dag komt algauw neer op meer dan twee dagen afwezigheid per jaar. Het is dus logisch dat de werkgever hier een beleid wil rond ontwikkelen. Dat is ook correcter ten opzichte van de collega’s die niet roken…

in samenwerking met Securex    2 november 2009
Aanbevolen jobs

Mag mijn baas rookpauzes aftrekken van mijn werkuren?

Als ik wil roken, moet ik langs de prikklok. Mag mijn baas die pauzes zomaar aftrekken van mijn werkuren?
#

Arbeidstijden, en bij uitbreiding pauzes, moeten in het arbeidsreglement van je onderneming worden vastgelegd. Als dat geen bijzonderheden met betrekking tot de pauzes vermeld, gelden de wettelijke bepalingen. Dit komt erop neer dat je iedere zes uur een pauze van minstens een kwartier moet krijgen.

Vermeldt je arbeidsreglement niets over het aantal pauzes of de duur ervan, dan heb je eigenlijk geen recht op meer pauzes dan het hierboven vermelde kwartier om de zes uur. Je werkgever hoeft geen pauzes te betalen die niet in het arbeidsreglement zijn opgenomen of niet wettelijk bepaald zijn. Er is immers geen loon verschuldigd wanneer je geen arbeidsprestaties levert.

Eén sigaretje per dag = twee dagen afwezigheid per jaar

Als je werkgever echter systematisch je rookpauzes wél vergoedde, kan het zijn dat er een gebruik is ontstaan dat juridisch afdwingbaar is. Om dit te wijzigen, moet je werkgever een bepaling opnemen in het arbeidsreglement waarin het aantal pauzes per dag en de duur ervan duidelijk vermeld worden. Je hebt als werknemer wel de mogelijkheid opmerkingen te geven over de geplande wijzigingen van het arbeidsreglement. Ofwel via je ondernemingsraad, ofwel persoonlijk (als er geen ondernemingsraad is in je onderneming).

In ieder geval is het een goede zaak dat er duidelijkheid wordt geschapen. De ene roker is de andere niet. Terwijl de ene slechts twee keer per dag een sigaretje gaat roken, zijn er anderen die misschien misbruik maken van het gebruik dat bestaat in de onderneming om rookpauzes te vergoeden.

Werkgevers hebben ook niet steeds een zicht op het aantal pauzes dat genomen wordt en wie het binnen de perken houdt en wie niet. Bovendien kunnen we toch spreken van een enorme kost voor de werkgever. Eén sigaretje per dag komt algauw neer op meer dan twee dagen afwezigheid per jaar. Het is dus logisch dat de werkgever hier een beleid wil rond ontwikkelen. Dat is ook correcter ten opzichte van de collega’s die niet roken…

in samenwerking met Securex    2 november 2009
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook