Mag de receptionist mijn brieven openmaken?

18 maart 2009
Op ons bedrijf worden alle brieven geopend door de receptionist. Ook de uitgaande telefoons worden gecontroleerd. Is dit wettelijk?

Het systematisch openen van briefwisseling door het onthaalpersoneel is niet zomaar toegestaan. Volgens de grondwet is het briefgeheim onschendbaar. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen de professionele en persoonlijke sfeer. Een brief mag enkel door de afzender of bestemmeling worden geopend.

Of het openen van briefwisseling door het onthaalpersoneel is toegestaan, hangt dus af van wie als geadresseerde op de omslag staat. Brieven die ook gericht zijn aan het instituut (bijvoorbeeld, bedrijf X, t.a.v. persoon Y) mag het onthaalpersoneel wel openen. Het bedrijf is dan ook de geadresseerde van de brief. Brieven die gericht zijn aan een persoon in het bijzonder, eventueel getiteld ‘persoonlijk en vertrouwelijk’, mogen in geen geval door het onthaalpersoneel worden geopend. Soms vermeldt de omslag niet duidelijk aan wie de brief is geadresseerd. In dat geval zal men op basis van de aard van de zending (bijvoorbeeld afzender) moeten evalueren of een inbreuk op de privacy geoorloofd is.

Het openen van de briefwisseling door het onthaalpersoneel zal wellicht niet altijd rechtmatig zijn. Ook het met opzet registreren en controleren van uitgaande telefoongesprekken is zonder de toestemming van alle betrokkenen niet toegestaan.

Je kan deze problematiek uiteraard aankaarten bij de directie en vragen naar duidelijke interne richtlijnen. Weigert het instituut deze praktijk te stoppen kan men naar aanleiding van een concreet voorval deze problematiek voor de rechtbank brengen. Het onrechtmatig registreren van telefoongesprekken is zelfs strafbaar.

Stijn Demeestere is advocaat bij Lydian 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook