Evaluatie
Vorige

1 van 72

Volgende

Is een officiële evaluatie verplicht?

Mijn baas evalueert me nooit officieel, wat het moeilijk maakt om beargumenteerd opslag te vragen. Heb ik als werknemer recht op een officiële evaluatie?
#

Werkgevers zijn wettelijk niet verplicht hun werknemers maandelijks of jaarlijks te evalueren. Evenmin wordt een loonopslag wettelijk gekoppeld aan een evaluatie. Of je een officiële evaluatie kan ‘afdwingen’ van jouw werkgever, hangt af van wat hierover werd overeengekomen in jouw arbeidsovereenkomst. Of liever, van wat hierover binnen de onderneming in het arbeidsreglement of enige andere policy werd vastgelegd.

Volgens de regels

Indien binnen het bedrijf waar je werkt een evaluatieprocedure is uitgestippeld, moet jouw werkgever deze logischerwijze volgen. Staat daarin dat bijvoorbeeld op jaarbasis doelstellingen zullen worden vastgelegd en daar opslag aan verbonden is, dan begaat jouw werkgever in principe een fout wanneer hij zich niet zou houden aan de evaluatieprocedure en/of de opslag niet zou uitbetalen in het geval waar die van toepassing is.

Uiteraard moet in België elke werkgever verplicht wettelijk vastgelegde minimumlonen uitbetalen aan zijn werknemers zoals deze meestal per sector (en functie) zijn vastgelegd. In het verlengde hiervan worden binnen de meeste sectoren (de paritaire comités) ook regels vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) betreffende de indexatie en conventionele verhogingen van lonen.

Het spreekt voor zich dat de werkgever deze verhogingen verplicht moet toekennen. Worden in deze cao’s regels of afspraken vastgelegd omtrent de evaluatie van werknemers, dan is de werkgever ook verplicht deze te volgen.

De voordelen

Los van het juridische, zijn er zowel voor de werkgever als werknemer voordelen aan het evalueren van medewerkers volgens een vastgelegd en transparant evaluatieproces waarbij finaal de verdiensten van elke medewerker erkend worden. De kwaliteit van een evaluatieproces zal afhankelijk zijn van de aangepastheid ervan aan de cultuur en de doelstellingen van het bedrijf.

Voordelen voor de werknemers zijn bijvoorbeeld: een duidelijke omkadering van de functie, transparante doelstellingen, de mogelijkheid om ambities en motivaties kenbaar te maken, erkenning voor het werk, visie op de evolutie binnen de functie en het bedrijf en een rechtvaardig salaris- en promotiebeleid.

in samenwerking met Securex 24 januari 2018
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte