Is de crisis eindelijk voorbij?

23 juli 2010
Dat waarschijnlijk niet, maar er zijn toch enkele hoopgevende signalen dat het ergste achter de rug is.
crisis

1. Betere groeiprognose

Het Federaal Planbureau voorspelt in ons land voor 2010 een economische groei van 1,5 procent, en iets meer dan 2 procent voor 2011. Dat zijn nog geen schitterende cijfers, maar de voorzichtige heropleving is hoopgevend na de negatieve groeicijfers van 2009. De groei zal dit jaar in Vlaanderen hoger liggen (1,6 procent) dan in de andere twee regio’s (1,3 procent in Wallonië en Brussel).

Ook in de rest van de wereld komen er betere tijden aan. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gaat voor dit jaar uit van een wereldwijde groei van 4,6 procent. Dat is 0,4 procentpunt meer dan in de prognose van april. De heropleving na de mondiale crisis is vooral de verdienste van de groeilanden in Azië. In Europa liggen er gevaren: als de eurocrisis escaleert kan het ook andere delen van de wereld besmetten.

2. Heropleving interimmarkt

De uitzendarbeid zit sinds maart weer in de lift, en dat is een goed teken voor de hele economie. De interimsector is traditioneel een goede voorspeller van de economische conjunctuur: bedrijven zullen bij een economische crisis eerst hun tijdelijke werknemers afstoten. In een aantrekkende economie gaan bedrijven de voorzichtige groei dan weer proberen te consolideren door extra uitzendkrachten aan te trekken.

De heropleving van de interimmarkt werd bevestigd in mei: het totaal aantal gepresteerde uren uitzendarbeid lag 16,16 procent hoger dan in mei vorig jaar. De interimsector doet het daarmee bijna 2 procent beter dan de – al betere - maand april. De groei is vooral het resultaat van een toenemende activiteit in het arbeidserssegment (jaartoename van 26,5 procent) en de eerste groei bij de bedienden (+ 3,4 procent).

Vlaanderen scoort zelfs nog beter dan het Belgisch gemiddelde: de Vlaamse bedrijven gebruiken bijna een kwart meer uitzendarbeiders dan een jaar geleden. Dat is geen toeval. Sectorspecialisten typeren de Vlaamse industrie als vroeg-cyclisch, een voorloper op de conjunctuurgolven.

3. Terug meer jobs

Juni was een uitstekende maand in vacatureland. Na de verrassend hoge cijfers van maart zijn ook die van juni aan de hoge kant. De VDAB ontving in juni 25.943 vacatures, 32 procent meer dan in juni vorig jaar en 20 procent meer dan in mei.

De eerste zes maanden van dit jaar ontving de VDAB 11,4 procent meer vacatures dan dezelfde periode vorig jaar. De stijging zit zowel bij de gewone jobs als bij de tijdelijke - en studentenjobs.

De stijging van het aantal ontvangen jobs heeft tot gevolg dat er meer openstaande vacatures zijn. Eind juni telde de VDAB 44.164 openstaande betrekkingen, 9,3 procent meer dan eind mei. Ten opzichte van juni vorig jaar zelfs een stijging van 14 procent.

(mr) 

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook