Ik heb mijn contract ondertekend, maar nog een beter voorstel gekregen ... Wat nu?

31 augustus 2012
Stel: je hebt net een contract getekend bij je nieuwe werkgever. En net dan krijg je nog een beter voorstel van een ander bedrijf onder de neus geschoven. Kan je het pas ondertekende contract dan zomaar verbreken? Of niet? We vroegen het aan Iris Tolpe, manager Legal Department - Information Knowhow bij Securex.
contract getekend

De wet bepaalt nergens dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst reeds begonnen moet zijn om ze te kunnen beëindigen. De Belgische rechtbanken zijn van oordeel dat de bepalingen met betrekking tot het ontslag in deze hypothese onverkort van toepassing zijn.

Tolpe: “Vraag eerst aan de werkgever waarmee je reeds een overeenkomst hebt getekend om deze in onderling akkoord te beëindigen. Meestal stelt dit geen probleem; een werkgever zal immers geen werknemer willen tewerkstellen die op voorhand niet meer geïnteresseerd of gemotiveerd is voor de job.”

Vergoeding

Weigert de werkgever de beëindiging in onderling akkoord, kijk dan na of er een proefperiode voorzien is in jouw arbeidsovereenkomst. Is dit voorzien, dan is een beëindiging ‘voor begin van uitvoering’ enkel mogelijk mits betaling van een verbrekingsvergoeding. Een arbeidsovereenkomst mag immers tijdens de eerste maand van de proefperiode (bedienden) of tijdens de eerste 7 dagen van de proefperiode (arbeiders) niet opgezegd worden, tenzij er een verbrekingsvergoeding betaald wordt. Aangezien bij een beëindiging ‘voor begin van uitvoering’ de verbreking per definitie nog vóór het einde van deze minimumperiode gebeurt, zal steeds een vergoeding verschuldigd zijn.

Is er geen proefperiode voorzien, dan heb je de keuze tussen een verbreking met of zonder opzegtermijn.

  • Kies je voor een beëindiging met een opzegtermijn en valt (een deel van) deze opzegtermijn in de periode tussen de ondertekening van de arbeidsovereenkomst en de effectieve begindatum van jouw arbeidsovereenkomst, dan loopt de opzegtermijn hoewel je op dat moment niet effectief presteert (en is er dus geen vergoeding verschuldigd). Valt (een deel van) de opzegtermijn na de effectieve begindatum van jouw overeenkomst, dan moeten deze dagen gepresteerd worden of moet er een verbrekingsvergoeding voor deze dagen betaald worden.
  • Kies je daarentegen voor een beëindiging met verbrekingsvergoeding, dan zijn dezelfde principes van toepassing als bij een verbreking tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Hou er rekening mee dat de onderneming waarmee je het ‘eerste contract’ tekende ook een bijkomende schadevergoeding zou kunnen eisen (bijvoorbeeld, indien ze door je verbreking ‘voor begin van uitvoering’ schade hebben geleden door het verlies van een belangrijk onderaannemingscontract).

(it) 

in samenwerking met Securex
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook