Het loon van...
Vorige

1 van 874

Volgende
Volgend artikel:

Het loon van een senior digital marketing consultant: 3.900 euro bruto

Hoeveel brengt een zitje in het parlement op

Vraag jij je ook af hoeveel een parlementslid verdient? De parlementaire wedde ligt behoorlijk hoog. Dit komt doordat jobs in het parlement onzeker zijn en afhankelijk zijn van de verkiezingen. Ook beoefen je in het parlement een maatschappelijk cruciale functie en moet je onafhankelijk werken. Maar is het loon van een parlementslid wel loon naar werken?

Basisvergoeding parlementslid: 81.106,62 euro bruto per jaar

Het Vlaams parlement bepaalt hoeveel haar parlementsleden verdienen. De parlementaire wedde bestaat uit 2 delen:

  • De volledig belastbare vergoeding: deze bedraagt sinds 1 mei 2007 jaarlijks 53.511 euro. Dit deel van de parlementaire vergoeding is ook gekoppeld aan de index van de consumptieprijzen. Op deze vergoeding wordt een persoonlijke pensioensbijdrage van 7,5% ingehouden. Daarnaast wordt ook een matigingsbijdrage van 1% ingehouden, ter vervanging van de bijzondere bijdrage van 16,73€ ten laste van alleenstaanden en van gezinnen zonder kinderen of van de inhouding van 9,30€ op de kinderbijslag, die vóór 1 juli 1992 werd geheven.
  • Een belastingsvrije forfaitaire terugbetaling van de kosten: deze terugbetaling is vastgelegd op 28% van het brutobedrag van de parlementaire wedde Het gaat uiteraard enkel om de terugbetaling van de kosten die verbonden zijn aan het uitoefenen van het politiek mandaat. 

Het loon van een parlementslid hangt daarnaast ook af van zijn/haar aanwezigheden op de plenaire vergaderingen. Ben je daarop vaak afwezig, dan zal dit het salaris negatief beïnvloeden.

Extra taken, extra vergoeding

Parlementsleden die erin slagen een postje als quaestor, secretaris of ondervoorzitter te veroveren, krijgen nog een aardige cent extra:

 

Bijkomende vergoeding per jaar (bruto)

Voorzitter 32.107 euro
Ondervoorzitters Vaste aanvulling: 13.485 euro
Forfaitaire kostenvergoeding: 8.091 euro
Secretaris Vaste aanvulling: 13.485 euro
Forfaitaire kostenvergoeding: 8.091 euro
Quaestor 20.000 euro
Fractievoorzitter Vaste aanvulling: 13.485 euro
Forfaitaire kostenvergoeding: 8.091 euro
Variabel deel per fractielid: 83 euro
Forfaitaire kostenvergoeding per fractielid: 50 euro
Commissievoorzitter Vaste aanvulling: 4.200 euro
Forfaitaire kostenvergoeding: 2.520 euro

Onderzoek uit 2012 toonde aan dat het loon van Vlaamse parlementsleden wel marktcomform was, maar er grote verschillen zijn naargelang de functie van het parlementslid. Zoals ook uit de bovenstaande tabel blijkt, bestaat de wedde van een parlementair ook voor een groot deel uit de kostenvergoeding. In 2017 is er dan ook het voorstel gekomen om een plafond te voorzien voor het salaris van bijzonder functies in de Kamer en het Senaat. Zo zouden zij 'slechts' 150% meer mogen verdienen dan een gewoon parlementslid. 

31 juli 2019
Anderen bekeken ook