De ambtenaar in het kort

Er bestaan heel wat verschillende manieren, statuten en niveaus om bij de overheid te werken. Wij geven je een kort overzicht.
#

Waar?

Ook als werkgever is de overheid in België een ingewikkeld kluwen. Enerzijds heb je het federale niveau, waar ongeveer 90.000 ambtenaren aan het werk zijn. In 2000 ging er het Copernicusplan van start, een hervormingsplan voor de federale overheidsdiensten die de dienstverlening moet verbeteren.

Anderzijds is er de Vlaamse overheid, die 40.000 mensen in dienst heeft. Onder dat Vlaamse luik vallen trouwens ook organisaties zoals De Lijn en Kind & Gezin. Daarnaast zijn er nog de administraties van de provincies en gemeenten, het OCMW bijvoorbeeld, alsook speciale korpsen zoals het leger.

Niveaus

De overheid deelt haar personeel op in verschillende functieniveaus naar het diploma. Dat bepaalt ook sterk hoeveel je verdient als ambtenaar.

 • Niveau A: universitair diploma of hoger onderwijs van het lange type.
  Het hoogste niveau waartoe onder andere de juristen behoren. Dit niveau is noodzakelijk om een managementfunctie te kunnen bekleden.

 • Niveau B: hoger onderwijs van het korte type.
  Deze 'deskundigen', zoals de officiële term luidt, tellen onder meer de directiesecretaresses, boekhouders, maatschappelijke assistenten en programmeurs.

 • Niveau C: hoger secundair onderwijs.
  Personeelsleden in deze categorie zijn administratieve of technische assistenten. Zo zijn ze onder meer aan de slag als drukker of verrichten ze secretariaatswerk.

 • Niveau D: geen diplomavereisten.
  Deze medewerkers doen voornamelijk uitvoerend werk, zoals schoonmaken.

Statutair of contractueel

 • Statutair: vast benoemd in een statuut van de overheid, voor functies die over een lange termijn ingevuld moeten zijn. Hiertoe moet je een vergelijkend wervingsexamen afleggen via Selor, het rekruteringsbureau van de overheid.
 • Contractueel: je wordt via een contract in dienst genomen, maar valt onder de regelingen van de privésector. Vaak volstaat het een test of interview af te leggen. Je verdient evenveel als je statutaire collega's, maar hebt minder carrièremogelijkheden en een lager pensioen.
11 september 2018
Anderen bekeken ook