Langer werken
Vorige

1 van 56

Volgende

6 tips om met plezier én gemotiveerd langer te werken

We moeten met z’n allen langer werken. Maar hoe doen we dat, zonder op ons 45ste al reikhalzend uit te kijken naar ons pensioen?
45-plusser
“We dienen werk in meer variabele vormen mogelijk te maken, zodat de werkdruk en het werktempo afhankelijk zullen zijn van de levensfase of levensomstandigheden waarin we ons bevinden." (Karen Van Heuckelom)

“In Europa heeft een loopbaan een gemiddelde duur van 35 jaar. België zit onder dat gemiddelde met 32,1 loopbaanjaren”, vertelt Karen Van Heuckelom , ze begeleidt veranderingsvraagstukken in diverse organisaties in Vlaanderen en Nederland.

“Dit komt enerzijds omdat jongeren in ons land vrij laat instromen op de arbeidsmarkt en anderzijds gaan we met z’n allen te vroeg met pensioen. De werkdruk en het werkritme liggen heel hoog tijdens de actieve werkjaren, met alle gevolgen van dien.”

Zoals de Scandinavische landen

“Willen we onze pensioenen betaalbaar houden, dan moeten we streven naar 45 loopbaanjaren. Maar dit kan enkel als we op een heel andere manier gaan kijken naar werk en carrière maken”, aldus Karen Van Heuckelom.

“Op dit vlak kunnen we nog veel leren van de Scandinavische landen. Zij hebben al meer ervaring in het vinden van een goede afstemming tussen de noden van de organisatie en die van de medewerker. Daar zijn maximale autonomie, vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen al meer vanzelfsprekend in organisaties. Ook het continu ontwikkelen van talenten en vaardigheden, en een gezonde werkstress staat daar op de prioriteitenlijst.”

Het begint al op ons 45ste

Als we op een aangename manier langer willen doorwerken, moeten we hier al vanaf ons 45ste rekening mee houden. Karen Van Heuckelom is dagelijks bezig met het aanpakken van vragen en uitdagingen voor de 45+doelgroep in organisaties.

“We dienen werk in meer variabele vormen mogelijk te maken, zodat de werkdruk en het werktempo afhankelijk zullen zijn van de levensfase of levensomstandigheden waarin we ons bevinden. Dan zullen de voordelen van het langer doorwerken steeds meer doorwegen. Want die zijn er genoeg: mensen blijven een doel en structuur hebben in hun leven, en blijven een breed scala aan vaardigheden onderhouden en ontwikkelen. Ook financieel blijven mensen dan sterker staan, met meer comfort voor de oude dag.”

Daarom ... 6 tips om als 45-plusser met plezier langer te werken! 

Tip 1: Doe iedere dag bewust dingen waar je plezier aan beleeft

Vaak zijn het kleine - op het eerste zicht onbenullige - dingen die je blij maken, zoals onbekenden op de gang een goeiemorgen toewensen, je collega’s verrassen met koffie, een sms’je sturen naar een teamgenoot die een spannende presentatie moet geven enz. Het gaat niet zozeer om wat je doet, maar wel dat je volop geniet van het moment terwijl je het doet. Dit is het allerbelangrijkste.

Vaak doen we dingen uit gewoonte, niet uit plezier. En wat je met plezier doet, geeft je energie.

Tip 2: Haal je motivatie uit de bijdrage die je met je taak levert

Als je een taak aan het uitvoeren bent, die je zinloos vindt, stel jezelf dan de vraag: ‘welke gevolgen veroorzaak ik als ik deze taak niet uitvoer?’ Op deze manier kom je erachter welke waarde je toevoegt aan je organisatie, de dienst, het product of de eindklant. Focus je dan op die waarde in plaats van op de uitvoerende actie.

Als je geen gevolgen kan bedenken bij het niet-uitvoeren, bespreek dit dan even met je leidinggevende zodat er kan besloten worden om de taak te schrappen of ze aan te passen, waardoor ze wel weer nut heeft. Zo ben je weer efficiënt.

Tip 3: Verminder je eigen perfectionistisch opgelegde werkdruk

We ‘moeten’ vaak zo veel op een dag! Waar komt dat ‘moeten’ vandaan? Het kan van buitenaf komen of vanuit jezelf. Bijvoorbeeld je bureau moet helemaal opgeruimd zijn voor je naar huis gaat, je moet een tekst 3 maal herlezen zodat er zeker geen fouten meer in staan, je moet steeds hulpvaardig zijn ...

Achter dat moeten van jezelf, zit een verdoken wens: of je wil iets verkrijgen (een promotie, erkenning) of je wil iets vermijden (verlies van job, afgang, schaamte, schuldgevoel). Die wens of die vermijdingsangst kan zo dominant worden dat je de neiging hebt om te gaan overdrijven. Dan gaat het niet meer om de taak zelf, maar om de eigen opgelegde druk die de realiteit overstijgt.

Telkens als je zegt: ‘Dat moet ...’, ga dan even na van wie het moet. Als het moet van jezelf, en je herkent de verdoken wens of angst, dan kan je ervoor kiezen om de dingen anders aan te pakken om zo je eigen werkdruk te verminderen.

Tip 4: Achter elke demotivatie schuilt een verlangen, bespreek dat met je baas

Je raakt bijvoorbeeld gedemotiveerd als je leidinggevende je in detail uitlegt hoe je iets moet doen. Jij vindt het belangrijk je eigen creativiteit uit te kunnen leven. Over dit verlangen moet je leren in gesprek te gaan met je leidinggevende, je kan dit helder leren overbrengen en vertellen wat jou motiveert. Zo geef je ook je leidinggevende de kans om beter leiding te geven aan jouw werkplezier.

Tip 5: Organiseer meer afwisseling in je werk

Als je onvoldoende afwisseling ervaart in je eigen takenpakket, organiseer dan met je rechtstreekse collega’s die hiervoor open staan bijvoorbeeld een takenrotatie waardoor er voor iedereen meer werkvariatie is.

Tip 6: Je wijsheid biedt kansen om te genieten van je toegevoegde waarde

Breng op een subtiele manier je wijsheid binnen op het werk door een rol op je te nemen die op een bepaald moment niet opgepakt wordt in je team. Bijvoorbeeld de rol van rustbrenger in een jong team dat zich onzeker voelt, de vertrouwenspersoon door goed te luisteren, de mentor van een starter in een nieuwe functie, de realist in innovatieve projecten, de balansbrenger of humorist die wat lichtheid brengt bij hoge werkdruk ...

Doe het niet om zelf erkenning te verwerven, maar om te genieten van de toegevoegde waarde die je daardoor levert aan je team en je organisatie.

(mr) – Meer info: www.45plusperspectief.com 

6 juni 2013
Aanbevolen jobs

6 tips om met plezier én gemotiveerd langer te werken

We moeten met z’n allen langer werken. Maar hoe doen we dat, zonder op ons 45ste al reikhalzend uit te kijken naar ons pensioen?
45-plusser
“We dienen werk in meer variabele vormen mogelijk te maken, zodat de werkdruk en het werktempo afhankelijk zullen zijn van de levensfase of levensomstandigheden waarin we ons bevinden." (Karen Van Heuckelom)

“In Europa heeft een loopbaan een gemiddelde duur van 35 jaar. België zit onder dat gemiddelde met 32,1 loopbaanjaren”, vertelt Karen Van Heuckelom , ze begeleidt veranderingsvraagstukken in diverse organisaties in Vlaanderen en Nederland.

“Dit komt enerzijds omdat jongeren in ons land vrij laat instromen op de arbeidsmarkt en anderzijds gaan we met z’n allen te vroeg met pensioen. De werkdruk en het werkritme liggen heel hoog tijdens de actieve werkjaren, met alle gevolgen van dien.”

Zoals de Scandinavische landen

“Willen we onze pensioenen betaalbaar houden, dan moeten we streven naar 45 loopbaanjaren. Maar dit kan enkel als we op een heel andere manier gaan kijken naar werk en carrière maken”, aldus Karen Van Heuckelom.

“Op dit vlak kunnen we nog veel leren van de Scandinavische landen. Zij hebben al meer ervaring in het vinden van een goede afstemming tussen de noden van de organisatie en die van de medewerker. Daar zijn maximale autonomie, vertrouwen geven en verantwoordelijkheid nemen al meer vanzelfsprekend in organisaties. Ook het continu ontwikkelen van talenten en vaardigheden, en een gezonde werkstress staat daar op de prioriteitenlijst.”

Het begint al op ons 45ste

Als we op een aangename manier langer willen doorwerken, moeten we hier al vanaf ons 45ste rekening mee houden. Karen Van Heuckelom is dagelijks bezig met het aanpakken van vragen en uitdagingen voor de 45+doelgroep in organisaties.

“We dienen werk in meer variabele vormen mogelijk te maken, zodat de werkdruk en het werktempo afhankelijk zullen zijn van de levensfase of levensomstandigheden waarin we ons bevinden. Dan zullen de voordelen van het langer doorwerken steeds meer doorwegen. Want die zijn er genoeg: mensen blijven een doel en structuur hebben in hun leven, en blijven een breed scala aan vaardigheden onderhouden en ontwikkelen. Ook financieel blijven mensen dan sterker staan, met meer comfort voor de oude dag.”

Daarom ... 6 tips om als 45-plusser met plezier langer te werken! 

Tip 1: Doe iedere dag bewust dingen waar je plezier aan beleeft

Vaak zijn het kleine - op het eerste zicht onbenullige - dingen die je blij maken, zoals onbekenden op de gang een goeiemorgen toewensen, je collega’s verrassen met koffie, een sms’je sturen naar een teamgenoot die een spannende presentatie moet geven enz. Het gaat niet zozeer om wat je doet, maar wel dat je volop geniet van het moment terwijl je het doet. Dit is het allerbelangrijkste.

Vaak doen we dingen uit gewoonte, niet uit plezier. En wat je met plezier doet, geeft je energie.

Tip 2: Haal je motivatie uit de bijdrage die je met je taak levert

Als je een taak aan het uitvoeren bent, die je zinloos vindt, stel jezelf dan de vraag: ‘welke gevolgen veroorzaak ik als ik deze taak niet uitvoer?’ Op deze manier kom je erachter welke waarde je toevoegt aan je organisatie, de dienst, het product of de eindklant. Focus je dan op die waarde in plaats van op de uitvoerende actie.

Als je geen gevolgen kan bedenken bij het niet-uitvoeren, bespreek dit dan even met je leidinggevende zodat er kan besloten worden om de taak te schrappen of ze aan te passen, waardoor ze wel weer nut heeft. Zo ben je weer efficiënt.

Tip 3: Verminder je eigen perfectionistisch opgelegde werkdruk

We ‘moeten’ vaak zo veel op een dag! Waar komt dat ‘moeten’ vandaan? Het kan van buitenaf komen of vanuit jezelf. Bijvoorbeeld je bureau moet helemaal opgeruimd zijn voor je naar huis gaat, je moet een tekst 3 maal herlezen zodat er zeker geen fouten meer in staan, je moet steeds hulpvaardig zijn ...

Achter dat moeten van jezelf, zit een verdoken wens: of je wil iets verkrijgen (een promotie, erkenning) of je wil iets vermijden (verlies van job, afgang, schaamte, schuldgevoel). Die wens of die vermijdingsangst kan zo dominant worden dat je de neiging hebt om te gaan overdrijven. Dan gaat het niet meer om de taak zelf, maar om de eigen opgelegde druk die de realiteit overstijgt.

Telkens als je zegt: ‘Dat moet ...’, ga dan even na van wie het moet. Als het moet van jezelf, en je herkent de verdoken wens of angst, dan kan je ervoor kiezen om de dingen anders aan te pakken om zo je eigen werkdruk te verminderen.

Tip 4: Achter elke demotivatie schuilt een verlangen, bespreek dat met je baas

Je raakt bijvoorbeeld gedemotiveerd als je leidinggevende je in detail uitlegt hoe je iets moet doen. Jij vindt het belangrijk je eigen creativiteit uit te kunnen leven. Over dit verlangen moet je leren in gesprek te gaan met je leidinggevende, je kan dit helder leren overbrengen en vertellen wat jou motiveert. Zo geef je ook je leidinggevende de kans om beter leiding te geven aan jouw werkplezier.

Tip 5: Organiseer meer afwisseling in je werk

Als je onvoldoende afwisseling ervaart in je eigen takenpakket, organiseer dan met je rechtstreekse collega’s die hiervoor open staan bijvoorbeeld een takenrotatie waardoor er voor iedereen meer werkvariatie is.

Tip 6: Je wijsheid biedt kansen om te genieten van je toegevoegde waarde

Breng op een subtiele manier je wijsheid binnen op het werk door een rol op je te nemen die op een bepaald moment niet opgepakt wordt in je team. Bijvoorbeeld de rol van rustbrenger in een jong team dat zich onzeker voelt, de vertrouwenspersoon door goed te luisteren, de mentor van een starter in een nieuwe functie, de realist in innovatieve projecten, de balansbrenger of humorist die wat lichtheid brengt bij hoge werkdruk ...

Doe het niet om zelf erkenning te verwerven, maar om te genieten van de toegevoegde waarde die je daardoor levert aan je team en je organisatie.

(mr) – Meer info: www.45plusperspectief.com 

6 juni 2013
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook