Terug naar zoekresultaten
Deze job wordt niet langer aangeboden.

Andere jobs bij Hogeschool PXL

Alle jobs Productontwikkeling

Populaire jobs in Productontwikkeling:

Interessante jobs elke week in je mailbox? Vervolledig je CV op Mijn Jobat en schrijf je in voor Jobat Express.

Hogeschool PXL

Onderzoeksmedewerker PXL Bio-Research

100% - Vacaturenummer 027/1920

Hogeschool PXL | Hasselt | Onbepaalde duur, Voltijds

Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 colle-ga’s. Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrich-ten. In het dynamisch netwerk van Hogeschool  PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.

Hogeschool PXL heeft voor de expertisecel PXL BIO-Research, een externe vacature in con-tractueel verband voor een opdracht voor (m/v/x):

Onderzoeksmedewerker PXL Bio-Research

Functieomschrijving

FUNCTIECONTEXT
De directie Onderzoek en Dienstverlening werkt aan de uitbouw van onderzoek en dienstverlening binnen Hogeschool PXL en dit als motor voor innovatie in de regio. Het PXL-onderzoek is ondergebracht in 7 expertisecentra en 3 expertisecellen.

De Expertisecel PXL BIO-Research biedt duurzame oplossingen op maat voor zowel bedrijven en overheden op het vlak van biodiversiteit en invasieve exoten, openbaar groen en cel- en gentechnologie.
Het praktijkgerichte onderzoek focust op :
 • de ontwikkeling van innovatieve technieken in de bestrijding van invasieve exoten;
 • oplossingen voor klimaatbestendige en duurzame gemeenten door doelgerichte inzet van duurzame groenoplossingen en hun ecosysteemdiensten voor de burger;
 • toepassingen van DNA-merkers  en moleculaire technieken in het beheer en evaluatie van zowel biodiversiteits- en groenprojecten.
In zijn onderzoek werkt BIO-Research nauw samen met het Centrum voor Milieukunde van de UHas-selt en het Centrum Duurzaam Groen in Genk.

Voor de verdere uitbouw van het Expertisecentrum PXL BIO-Research, wordt een onderzoeksmedewerker aangeworven.
De onderzoeksmedewerker wordt betrokken binnen het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en de dienstverlening voor zowel terreinwerk als verwerking van gegevens en rapportering.

De functie houdt in dat de medewerker actief deelneemt aan de verschillende onderzoeksprojecten die in het kader van de speerpunten van de onderzoekscel lopende zijn; waaronder de implementatie van nieuwe methodes in de bestrijding van invasieve exoten, onderzoek naar biodiversiteit in ter-restrische en aquatische ecosystemen, opmaken van natuurbeheerplannen als ook de participatie in lopende projecten inzake bodembeheer en groen/natuurontwikkeling. De taken houden het uitvoe-ren van veldwerk en terreininventarisaties in, GIS-analyses en data-input in Excel, rapportering van resultaten en communicatie (mondeling en schriftelijk) met (externe) partners en projectleden, alsook weten-schapscommunicatie.

Je wordt ook ingezet om enkele practica inzake vegetatieopname, kennis biologische waarderingskaart aan eerstejaars in de opleiding agro- en biotechnologie afstudeerrichting groenmanagement te begeleiden.


 

Profiel

Wat wij vragen : 
Je bent in het bezit van een bachelordiploma Groenmanagement of een vergelijkbare opleiding en beschik je over minstens 3 jaar relevante beroepservaring (in bv. openbaar groen, natuuronderzoek of -beheer, …)
Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool  (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs;  http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)


Wat jij moet kunnen :
Je hebt een goede kennis van fauna, flora en ecologische processen;
Je hebt een goede kennis van ArcGis en kan dit aantonen ahv praktijkervaring;
Je hebt kennis en inzicht in groenmanagement, zowel naar natuur en biodiversiteit als openbaar groen;
Je hebt een goede kennis van Microsoft Word, PowerPoint en Excell maar je bent ook vertrouwd met statistiek;

De professional die we zoeken :
Je kan zelfstandig werken, kan goed plannen en organiseren en bent flexibel in het uitvoeren van diverse taken;
Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en kan zowel intern als extern zelfstandig communiceren;
Je gaat graag om met veranderingsprocessen;
Je hebt een goed analytisch denkvermogen waarbij je niet alleen het grote verhaal ziet maar ook oog hebt voor detail;
Je bent klantgericht en tegelijk oplossingsgericht i.f.v. de vooropgestelde deadline;
Je werkt nauwgezet en hebt zin systematiek;
Je hebt een relevant netwerk en/of bent bereid om dit op korte termijn te verwerven;
Je kan zelfstandig werken en bent goed in plannen en organiseren, maar je bent tevens een teamplayer.

De man of vrouw die wij zoeken:
Ben jij een ondernemende en dynamische professional die openstaat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?
Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met collega’s en studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en samen te werken?
Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil aangaan  om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uit-straalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent. 

Aanstelling
De contractuele aanstelling zal ingaan op 16 september 2019. De aanstelling voor één jaar kan eventueel worden verlengd in functie van de onderzoeksopdrachten die verworven worden of lopende zijn. 

Salarisschaal
De verloning gebeurt op basis van het diploma, overeenkomstig salarisschaal B21 (equivalent 583)
Voor meer informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=583&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Interesse?

UW KANDIDAATSTELLING
Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 18/08/2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicita-tietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur

Selectieprocedure
Weerhouden kandidaten uit de preselectie op basis van kandidaatstelling in SES worden uitgeno-digd voor deelname aan de selectieproef. De sollicitatiegesprekken worden eind augustus-begin september gepland. Een assessment of schriftelijke proef kan onderdeel uitmaken van de proce-dure.
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht ge-slacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be/jobs.

INFO
Voor extra info over de jobinhoud kan je contact opnemen met :
Dr. Alain De Vocht
Onderzoekscoördinator  Expertisecel PXL BIO-Research
Hogeschool PXL
T: +32 474 733061
Email: alain.devocht@pxl.be

Voor extra info over de selectieprocedure kan je contact opnemen met :
Petra Konix
Stafmedewerker HRM
T: +32 11 775724
Email : petra.konix@pxl.be


 

Anderen bekeken ook

  Deze job wordt niet langer aangeboden

  Kenmerken

  Vereisten

  • Professionele Bachelor (Hoger Onderwijs Korte Type)
  • Minstens 2 jaar ervaring

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds

  Ontvang nieuwe jobs via e-mail

  Ontvang nieuwe 'Productontwikkeling, Hoger onderwijs' jobs in Limburg meteen in je mailbox.

  We sturen je geen reclame.