Terug naar zoekresultaten
Deze job wordt niet langer aangeboden.

Andere jobs bij Hogeschool PXL

Alle jobs Productontwikkeling

Populaire jobs in Productontwikkeling:

Interessante jobs elke week in je mailbox? Vervolledig je CV op Mijn Jobat en schrijf je in voor Jobat Express.

Hogeschool PXL

Onderzoeker Zorginnovatie: Zorgloos wonen/Arbeid en participatie

(60%)* - Vacaturenummer 060/1920 - (*) Deze opdracht kan aangevuld worden met een onderwijsopdracht tot 80%.

Hogeschool PXL | Hasselt | Onbepaalde duur, Voltijds

Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 collega’s. Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrichten. In het dynamisch netwerk van Hogeschool  PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.

Hogeschool PXL heeft voor het expertisecentrum PXL Zorginnovatie, een externe vacature in contractueel verband voor de opdracht van:

Onderzoeker Zorginnovatie: Zorgloos wonen/Arbeid en participatie

Functieomschrijving

FUNCTIECONTEXT
De directie Onderzoek en Dienstverlening werkt aan de uitbouw van onderzoek en dienstverlening binnen Hogeschool PXL en dit als motor voor innovatie in de regio. De uitvoering van het onderzoeksbeleid gebeurt door 7 expertisecentra en 3 expertisecellen. 
Voor de uitbouw van het Expertisecentrum PXL Zorginnovatie wordt een onderzoeker aangeworven.  Expertisecentrum PXL Zorginnovatie tracht samen met het werkveld antwoorden te vinden op uitdagingen in de gezondheids- en welzijnssector (zorg en revalidatie) via innovatie, technologie en/of interdisciplinaire aanpak met focus op zorgeloos wonen, arbeid & participatie en zorgprofessionalisering. Vanuit een holistische, inclusieve en empowerende visie wil het Expertisecentrum PXL Zorginnovatie bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en re-integratie in de maatschappij van de cliënt. Verder zoekt men binnen projecten en dienstverlening naar het verbeteren van de zorgefficientie met als doel een maatschappelijke en economische meerwaarde te creëren. Het Expertisecentrum PXL Zorginnovatie sluit nauw aan bij de opleidingen professionele Bachelor Verpleegkunde, Ergotherapie en Vroedkunde van het departement Healthcare.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
De kandidaat wordt betrokken binnen het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek en de dienst-verlening in het brede domein van zorginnovatie, meer specifiek rond de onderzoekspeerpunten Zor-geloos Wonen en Arbeid & Participatie.
De functie bestaat erin om actief deel te nemen aan de verschillende onderzoeksprojecten die in het kader hiervan lopen, zoals projecten rond zorgtechnologie en langer thuis wonen en een project rond arbeidsbelasting van verpleegkundigen in het ziekenhuis.
De kandidaat zal nauw samenwerken met andere onderzoekers van het expertisecentrum, lectoren en studenten van de opleiding ergotherapie, alsook met onderzoekers van andere expertisecentra van Hogeschool PXL zoals expertisecentrum Smart ICT.
De kandidaat wordt actief gestimuleerd om nieuwe onderzoekprojecten te initiëren en uit te schrijven binnen het Expertisecentrum PXL Zorginnovatie.

In dit kader zal de onderzoeker volgende taken uitvoeren:
 • Uitvoeren literatuuronderzoek
 • Opstellen van onderzoeksprotocollen
 • Dataverzameling en data-analyse van kwalitatieve data en (in mindere mate) kwantitatieve data
 • Rapportering van resultaten
 • Beheren van projectadministratie
 • Communicatie (mondeling en schriftelijk) met (externe) partners en projectleden, alsook we-tenschapscommunicatie
 • Uitwerken en schrijven van nieuwe onderzoeksvoorstellen en subsidiedossiers
Multidisciplinaire samenwerking is alom aanwezig.

De kandidaat zal meewerken om internationale samenwerkingsverbanden op het vlak van onderzoek te versterken en verder uit te bouwen.

Als onderzoeker word je ook betrokken bij het opzetten en begeleiden van bachelorproeven in het
kader van je onderzoek en dienstverlening. De bijkomende onderwijsopdracht omvat het begeleiden en onderwijzen van studenten in onderzoeksmethodologie. 

Profiel

Wat wij vragen: 
Je bent in het bezit van masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld) met relevante ervaring in de gezondheidssector;
Je beschikt over een aangetoonde vakinhoudelijk expertise m.b.t. onderzoek van toepassing binnen paramedische wetenschappen (minstens master thesis waarvan het onderwerp aansluit bij deze thematiek en met een zeer goed resultaat)
en/of expertise binnen het domein van zorgtechnologie en/of ergonomie/arbeidreïntegratie, (aantoonbaar door minstens een uitstekend beoordeelde stage of relevante werkervaring)
Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)
Indien gecombineerd met de onderwijsopdracht : expertise in het domein van onderzoeksmethodologie en/of ervaring in het begeleiden van bachelorproeven strekt tot aanbeveling

Wat jij moet kunnen :
Een cv dat aantoont dat je vertrouwd bent met publiceren op nationaal en internationaal niveau is een meerwaarde
Een cv dat aantoont dat je vertrouwd bent met praktijkgericht onderzoek of ander onderzoek waarbij maatschappelijke valorisatie belangrijk is, is een meerwaarde
Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools als Word, Excel, internet, e-mail …
Een goede kennis van de Engelse taal is een vereiste voor onderzoeksdoeleinden en  (internationale) (onderzoeks)projecten
Je bent bereid en in staat om in verschillende onderzoeksprojecten tegelijkertijd te participeren
Je hebt een vlotte pen
Je hebt een relevant netwerk en/of bent bereid om dit op korte termijn te verwerven
Je bent creatief en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en kan mensen boeien en overtuigen
Je kan zelfstandig werken en bent goed in plannen en organiseren, maar je bent tevens een teamplayer
Indien gecombineerd met de onderwijsopdracht: je hebt uitstekende didactische kwaliteiten en je bent bereid je in te werken in probleemgestuurd onderwijs

De man of vrouw die wij zoeken:
Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?
Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met collega’s en studenten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en samen te werken?
Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil aangaan om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek?

Dan bezit jij de “X-factor” en nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uit-straalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent. 

Aanstelling
Deze opdracht van max 60% wordt binnen het Expertisecentrum PXL Zorginnovatie ingevuld via verschillende projecten en kan mogelijk aangevuld worden met een onderwijsopdracht binnen het Departement Healthcare. De contractuele aanstelling kan ingaan vanaf 16/09/2019 en loopt tot einde academiejaar 2019-2020. De aanstelling kan mits positieve evaluatie jaarlijks verlengd worden en is vanaf het 3de jaar van onbepaalde duur. 

Salarisschaal
De verloning gebeurt op basis van het diploma :

 • voor een masterdiploma : overeenkomstige salarisschaal A21 (equivalent 587)

Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=587&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Interesse?

UW KANDIDAATSTELLING
Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 18/08/2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicita-tietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur

Selectieprocedure
Weerhouden kandidaten uit de preselectie op basis van kandidaatstelling via SES worden uitgeno-digd voor deelname aan de selectieproef. De sollicitatiegesprekken worden begin april gepland. Een assessment of schriftelijke proef kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be/jobs.

INFO
Voor extra info over de jobinhoud kan je contact opnemen met :
Dr. Annemie Spooren
Onderzoekshoofd  Expertisecentrum PXL ZorginnovatieHogeschool PXL
T: +32 11 77 52 27
Email: annemie.spooren@pxl.be

Voor extra info over de selectieprocedure kan je contact opnemen met :
Petra Konix
Stafmedewerker HRM
T: +32 11 775 724
Email : petra.konix@pxl.be

Anderen bekeken ook

  Deze job wordt niet langer aangeboden

  Kenmerken

  Vereisten

  • Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type)

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds

  Ontvang nieuwe jobs via e-mail

  Ontvang nieuwe 'Productontwikkeling, Hoger onderwijs' jobs in Limburg meteen in je mailbox.

  We sturen je geen reclame.