Solliciteer nu

Klinisch psycholoog (A1a-A3a)

Klinisch psycholoog (A1a-A3a)

Functieomschrijving

Als klinisch psycholoog sta je in voor de dagelijkse leiding van de paramedische beroepen binnen de WZC De Zathe. Je stuurt de medewerkers aan, ontwikkelt, bewaakt en voert taken binnen De WZC De Zathe uit. Dit alles met het oog op een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening waarbij in eerste instantie de focus zal liggen op de dementerende doelgroep. Daarnaast help  je mee het duurzaam HR-beleid vorm te geven en sta je in voor het Welzijn van de  medewerkers van de Stad en het OCMW.

De klinisch psycholoog staat onder meer in voor volgende resultaatsgebieden:Resultaatsgebied 1: je waakt over het efficiënt en doeltreffend inzetten van mensen en middelen binnen het paramedisch team De Zathe zodat de continuïteit en kwaliteit (o.a. klantgericht) van de dienstverlening gegarandeerd blijft.

 • Opmaken werkregelingen, toekennen verloven, opvolgen ziektes,…

 • Delegeren van taken aan medewerkers in functie van hun competenties en rekening houdend met een evenwichtige taakverdeling onder de medewerkers

 • Opvolgen van de voortgang van de taakuitvoering

 • Waken over de kwaliteit (o.a. klantgericht, naleving wetgeving,…) van de geleverde diensten

Resultaatsgebied  2: je stuurt de medewerkers van het paramedisch team De Zathe aan, coacht en motiveert hen zodat ze hun taken en opdrachten efficiënt en kwaliteitsvol kunnen realiseren.

 • Instructies geven over de uit te voeren taken

 • Bijstand verlenen bij complexe dossiers

 • Zorgen voor een goede interne communicatie: vb. door organiseren van regelmatig werkoverleg met de medewerkers zodat zij kunnen functioneren als één team

 • Inschatten van de capaciteiten van de medewerkers en deze optimaal proberen te benutten

 • Feedback geven over het functioneren van de medewerkers

 • Begeleiden en opleiden/voorzien in opleiding van (nieuwe) medewerkers

Resultaatsgebied 3: je bouwt samen met de collega’s een klantgerichte werking uit specifiek voor dementerende bewoners en je coacht deze medewerkers in het omgaan met dementerende bewoners en.

 • In kaart brengen van de noden van medewerker in kaart en deelnemen aan bewonersbesprekingen

 • Deelnemen aan familieraden en luisteren naar de noden van de familie van de bewoners

 • Uitwerken van een klantgerichte benadering op basis van de bekomen info en voeling met het terrein

 • Coachen en begeleiden zodat de medewerkers mee zijn in de vooropgestelde werking

 • Opvolgen van de werking

 • Organiseren van verschillende overlegmomenten om de voeling met de doelgroep te hebben en  behouden

Resultaatsgebied 4: je helpt mee het duurzaam HR-beleid voor Stad en OCMW vorm te geven

 • Opvolgen van HR-processen (in-, door- en uitstroom)

 • Vertalen van de (nieuwe) regelgeving en wetgeving in een duidelijk HR-beleid die motiverend en waarderend is naar de medewerkers

 • HR processen met een klantgeoriënteerde bril voortdurend optimaliseren met respect voor het wettelijke kader

 • Projecten en acties uitwerken om de klantgerichte dienstverlening verder te ontwikkelen binnen de evoluerende context (vb. informatisering, …)

Resultaatsgebied 5: je staat mede in om het welzijn van de medewerkers van de Stad en het OCMW Nieuwpoort te optimaliseren.

 • Functioneren als vertrouwenspersoon

 • Organiseren en opvolgen welzijnsacties

 • Opvolgen van het ziekteverzuimbeleid

Profiel

Competenties

 1. Kennis

 • Kennis van de welzijnswetgeving

 • Kennis rond dementie

2. Competenties

 • Innoveren: Richt zich op het verbeteren van de dienstverlening en psychologische zorg.

 • Adviseren: Neemt een onderbouwd standpunt in, drukt een eigen mening uit en weet deze te onderbouwen.

 • Samenwerken: Stimuleert samenwerking binnen de eigen entiteit.

 • Coachen en ontwikkelen: Ondersteunt medewerkers bij het ontwikkelen van vaardigheden en het gewenst gedrag.

 • Richting geven en sturen: Geeft richting op het niveau van processen en structuren.

 • Klantgerichtheid: Optimaliseert de dienstverlening van de organisatie aan belanghebbenden via structurele acties. Werkt aan de langetermijnrelatie.

 • Kwaliteitsgerichtheid: Vraagt feedback over kwaliteit en onderneemt actie om de kwaliteit te waarborgen.

Voorwaarden om deel te nemen

Om in aanmerking te komen voor deze functie moet je:

 1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;

 2. De burgerlijke en politieke rechten genieten;

 3. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van hun werk. Dit moet nagegaan worden voor de effectieve tewerkstelling;

 

Algemene en bijzondere aanwervingsvoorwaarden :

 1. Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

 2. In het bezit zijn van ofwel een masterdiploma klinische psychologie, ofwel een diploma van het universitair onderwijs klinische psychologie of gelijkwaardig;

 3. Beschikken over 2 jaar relevante ervaring in een leidinggevende functie;

 4. Slagen voor een selectieprocedure.

Aanbod

Je wordt aangeworven met een contract van onbepaalde duur. Een wervingsreserve wordt aangelegd voor twee jaar.

Salaris

De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal A1a-A3a.

Nuttige beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt voor deze functie voor een maximum van vijf jaar in aanmerking genomen, op voorwaarde dat je ervaring relevant is voor de functie. Beroepservaring uit de overheidssector wordt onbeperkt meegenomen voor de valorisatie van de anciënniteit.

Extralegale voordelen

 • Maaltijdcheques van 6 EUR waarvan je zelf 1,09 EUR bijdraagt

 • Gratis hospitalisatieverzekering

 • Fietsvergoeding van 0,15 EUR per km

 • Terugbetaling treinabonnement en abonnement De Lijn voor woon-werkverkeer

 • Smartphone

 • Laptop

 • Ruime opleidingsmogelijkheden

 • Aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart PlusPas

 • Vakantie: 32 dagen op jaarbasis en extra verlof bij dienstanciënniteit.

Hoe solliciteren ?

We verwachten je kandidatuur uiterlijk dinsdag 24 november om 12u, via onze website jobs.nieuwpoort.be.

Een volledige kandidatuur bevat je cv, motivatiebrief, een kopie van je diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud).

Meer inlichtingen kan je opvragen bij de personeelsdienst via mail personeelsdienst@nieuwpoort.be [mailto:personeelsdienst@nieuwpoort.be] of telefonisch 058/22.44.85 of 058/22.44.84.

Bereken je reistijd
Naar
NIEUWPOORT GEMEENTEBESTUUR | Nieuwpoort 8620

Dit adres kon niet gevonden worden.

Er kon geen route tussen de twee adressen gevonden worden.

Een exact adres is niet beschikbaar voor deze job. Daarom kan het zijn dat de berekende reistijd afwijkend is in werkelijkheid.
Anderen bekeken ook
  Voeg je CV toe
  Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

  De job werd bewaard

  Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

  Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

  Kenmerken

  Vereisten

  • Nederlands

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds

  Ontvang per mail jobs op maat

  Ontvang nieuwe 'Klinisch psycholoog / psychotherapeut' jobs in West-Vlaanderen meteen in je mailbox.