Heeft mijn studentenjob invloed op mijn beroepsinschakelingstijd?

Studentenjob

Als schoolverlater moet je je, tijdens je zoektocht naar een job, inschrijven als werkzoekende.

Je krijgt pas een inschakelingsuitkering (vroeger: wachtuitkering) nadat je een "beroepsinschakelingstijd" (vroeger: wachttijd) hebt doorlopen.

Je periodes van tewerkstelling in het kader van een studentenjob kunnen een impact op de duur van deze beroepsinschakelingstijd hebben. Als je in de zomer na je laatste jaar nog als jobstudent werkt, zal je beroepsinschakelingstijd verlengd worden.

Heb je het jaar voordien als arbeider gewerkt, dan ontvang je hiervoor in het lopende jaar een vakantiecheque. Deze som moet bij je inkomsten van het lopende jaar gevoegd worden!

Meer info over Student , Studentenjob , Inschakelingsuitkering

03/01/2014