We zijn meestal eerlijk … tenzij op het werk

Een nieuwe studie wijst uit dat we eerlijker zijn dan we zelf denken. Vooral thuis doet liegen ons pijn. Op het werk daarentegen springen we iets minder omzichtig om met de waarheid. Eerlijkheid blijkt ontzettend belangrijk te zijn voor hoe we onszelf zien en onze eigen identiteit.
#

Dat concluderen de onderzoekers van de Universiteit van Oxford en Bonn die voor hun studie een aantal eenvoudige eerlijkheidstests uitvoerden. In een eerste studie werden willekeurig telefoonnummers gebeld in Duitsland en werd gevraagd om een muntstuk op te gooien. De 658 toevallige participanten kregen 15 euro of giftvoucher als het munt was, voor kop kregen ze niets.

Eerste test

Hoewel de onderzoekers uiteraard niet konden controleren hoe het er bij de deelnemers thuis exact aan toeging, toonden de resultaten een hoog niveau van eerlijkheid. Ongeveer de helft (55,6 procent) gaf aan dat het kop was en kreeg dus niets. De overige 44,4 procent ontving 15 euro of een giftvoucher, omdat ze munt hadden gegooid. Deze percentages komen in hoge mate overeen met de veronderstelling dat een muntstuk ongeveer 50 procent kans heeft om op munt te vallen.

Tweede test

Aan een tweede, gelijkaardige test, namen 94 mensen deel. Ditmaal moesten ze de resultaten rapporteren van vier opeenvolgende muntworpen. Iedere keer dat ze munt gooiden, kregen ze vijf euro, met een maximum totaal van 20 euro per deelnemer. Ook uit deze resultaten bleek de eerlijkheid aan de hoge kant.

Conclusie?

Deze laatste studie kan vergeleken worden met voorgaande, soortgelijke studies, die onder meer werden uitgevoerd met studenten in laboratoriumsituaties. In dit soort studies bleken de deelnemers niet zo eerlijk, ongeveer 75 procent gaf aan munt te hebben gegooid. Hieruit besluiten de onderzoekers dat mensen gewoonweg eerlijker zijn thuis. "Een mogelijke theorie is dat eerlijk zijn tot de kern behoort van hoe we onszelf willen zien en bijgevolg erg belangrijk is voor onze eigen identiteit", aldus onderzoeker Dr. Johannes Abeler van de University of Oxford.

"Dit onderzoek heeft implicaties voor beleidsmakers. Wanneer men bijvoorbeeld frauduleus gedrag wil vatten, kan men formulieren en vragenlijsten zo ontwerpen dat er meer over het persoonlijk leven of de eigen identiteit moet worden verteld."

(nm) – Bron: Express.be 

21 december 2012
Aanbevolen jobs