'Vrouwelijke bestuursleden hebben geen meerwaarde'

Een op de drie leidinggevenden twijfelt aan de meerwaarde van vrouwen in bestuursorganen. Geen wonder dat wereldwijd nog altijd slechts 5,8 procent van alle bestuursfuncties wordt ingenomen door vrouwen, en dat is minder dan vorig jaar.
#

29 procent van de leidinggevenden twijfelt aan de meerwaarde van vrouwen in bestuursorganen. Dat is de slotsom van een onderzoek van de internationale rekruteringsspecialist Executives Online in november 2013. Gelukkig is een ruime meerderheid (71 procent) er wel van overtuigd dat genderdiversiteit in de bestuurskamers een positieve evolutie betekent.

“Het rapport toont duidelijk aan dat nog niet alle leidinggevenden ervan overtuigd zijn dat genderdiversiteit in de bestuursraad een positieve impact heeft op de onderneming”, aldus James O’Brien, managing director van Executives Online. “Wereldwijd vertegenwoordigen vrouwen in werkelijkheid nog altijd slechts 5,8 procent van alle bestuursfuncties. Dat betekent zelfs een daling tegenover vorig jaar, toen een vrouwelijke aanwezigheid van 6,7 procent in de bestuursraden werd opgetekend.”

“Quota niet nodig”

Enkele andere opvallende vaststellingen:

 • 75 procent van de leidinggevenden is van mening dat een grotere gendergelijkheid in de bestuursraden ook zonder opgelegde of afgesproken quota kan worden gerealiseerd.
 • Hoewel quota niet nodig worden geacht, blijkt 43 procent wel toe te geven dat het systeem vrouwen zou stimuleren om hun carrière verder te ontwikkelen.
 • Volgens 27 procent van de ondervraagden zou mentoring en begeleiding van beloftevolle vrouwen een zinvol alternatief zijn voor quota.

“Het grote bezwaar tegen quota is de vrees dat een verplichte selectie van vrouwen ten koste zou gaan van meer beloftevolle mannelijke kandidaten”, zegt O’Brien nog. “Volgens de grote meerderheid van de ondervraagden zou de selectie alleen mogen gebeuren op basis van kwaliteit en verdiensten. Anderen vrezen dat quota vrouwen ook de indruk zouden geven dat ze niet op kwaliteit werden gekozen.”

 • 21 procent geeft aan dat de toegang tot flexibele arbeidsvoorwaarden vrouwen zou kunnen aanzetten om hogere functies na te streven.

Voordelen van vrouwen

De belangrijkste voordelen van een grotere aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraden zijn:

 1. Een bredere visie op de strategie (35 procent)
 2. Een grotere aandacht voor ethische aspecten van het beleid (18 procent)
 3. Een grotere gerichtheid op innovatie (17 procent)
 4. Een betere focus op risicomanagement (14 procent)

De resultaten van een andere studie wijzen in dezelfde richting. In opdracht van het Instituut voor arbeidsonderzoek in Bonn vergeleken Parotta en Smith de bedrijfsresultaten van mannelijke en vrouwelijke CEO's van Deense bedrijven met minstens 50 werknemers. Dat meldde De Morgen onlangs. De algemene conclusie: een vrouw aan de top zorgt voor minder pieken en dalen op vlak van investeringen, brutowinst, rentabiliteit en verkoop. Vrouwelijke CEO's maken minder spectaculaire winsten en nemen minder zware verliezen. Het eindresultaat van die verschillende strategieën, de 'mannelijke' stunt en de 'vrouwelijke' bedachtzaamheid, zou op hetzelfde neerkomen.

Kijk maar naar wat Dominique Leroy, de nieuwe topvrouw van Belgacom, zei bij haar aanstelling. Onder haar voorganger Bellens schonk Belgacom haar aandeelhouders jarenlang een royaal dividend. "Een uitzonderlijk dividend", noemde Leroy het in haar eerste interview als topvrouw. "Ik denk dat het op zijn minst moeilijk zal zijn dat uitzonderlijk dividend te handhaven."

Meer diversiteit komt de bedrijfsresultaten ten goede. "Niet alleen op het vlak van gender, verschillende achtergronden hebben ook een positieve impact”, vertelde Professor Katleen De Stobbeleir eind januari in De Morgen. Ze bestudeert leiderschap aan de Vlerick Business School. “Je ziet bij bedrijven als Pepsi en Kraft Food dat meer vrouwen in het bestuur bijna onmiddellijk geleid hebben tot hogere verkoopcijfers. Als het bestuur representatief is voor de doelgroep die je wil bereiken, neemt het bedrijf betere beslissingen voor de markt. Sectoren als banken, retail en farma zijn trendsetters op het vlak van vervrouwelijking. Omdat vrouwen een belangrijk deel van hun klanten zijn."

Nadelen van vrouwen

Volgens 30 procent zou een grotere aanwezigheid van vrouwen nadelen kunnen hebben, aldus de studie van rekruteringsspecialist Executives Online.

De belangrijkste nadelen van vrouwen in bestuursraden:

 1. Conflicten (11 procent)
 2. Onbeslistheid (9 procent)
 3. Patstellingen (8 procent)
 4. Een gebrek aan richting (7 procent)

De vaststelling is dat er nog een lange weg te gaan is vooraleer er evenveel vrouwen als mannen in bestuursraden zullen zetelen.

“Het feit dat vele leidinggevenden ontkennen dat een grotere aanwezigheid van vrouwen in de bestuursraden een meerwaarde betekent, is ongetwijfeld een van de belangrijkste redenen waarom weinig topfuncties door vrouwelijke kandidaten worden ingenomen”, zegt O’Brien van de internationale rekruteringsspecialist Executives Online.

(mr) – Bron: Express.be & Hrreview.co.uk 

5 februari 2014
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook