Minder dan helft niet-Belgen werkt

Minder dan 50 procent van de personen afkomstig buiten de Europese Unie die in Vlaanderen wonen heeft momenteel een job. Mensen van vreemde afkomst die wel werk hebben, blijken vaak het minst te verdienen.
#

Dat wijst de lokale inburgerings- en integratiemonitor van de Vlaamse overheid uit. Deze monitor toont niet alleen het aantal personen van vreemde herkomst per gemeente, ook informatie over hun sociaaleconomische positie wordt weergegeven.

Begin 2012 woonden in Vlaanderen 1.114.792 mensen van een andere herkomst. Zowat de helft van de mensen van wie de huidige of eerste nationaliteit niet de Belgische is, of die een ouder hebben in die situatie, komt uit de Europese Unie. De meerderheid komt uit onze buurlanden, 15 procent uit de Maghreb-landen en 10 procent uit kandidaat-EU-lidstaten (inclusief Turkije).

Vrouwen & ouderen

Vooral mensen afkomstig van buiten de EU hebben het niet makkelijk op de arbeidsmarkt. Zo lag hun werkzaamheidsgraad in 2012 in het hele Vlaamse gewest onder de 50 procent, terwijl die van personen van Belgische herkomst op 75 procent lag. Het zijn voornamelijk vrouwen en ouderen afkomstig uit de kandidaat-EU-landen en de Maghreb-landen die zeer laag scoren.

Tot slot blijkt dat maar liefst 59 procent van de werkende personen afkomstig buiten de EU in de laagste dagloonklasse (0 tot 100 euro) zitten.

Bron: Hrsquare.be 

5 februari 2014
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook