Mag je afwezig blijven van je werk om te gaan stemmen?

23 mei 2014
Zondag moeten we opnieuw naar het stembureau. Sommige kiezers moeten echter die dag gewoon gaan werken. Hebben zij het recht om afwezig te blijven van het werk om te gaan stemmen? Zo ja, wat met hun loon? We vroegen het aan Catherine Legardien, Legal Advisor bij Partena.
gaan stemmen

"Volgens artikel 20, 5° van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten is de werkgever verplicht om de werknemer de tijd te geven die noodzakelijk is om zijn burgerlijke verplichtingen te vervullen die voortvloeien uit de wet. Omdat stemmen in België (wettelijk) verplicht is, kan de werkgever de werknemer (die hierom vraagt) niet verbieden zijn stemplicht te vervullen", aldus Catherine Legardien.

"De afwezigheid van het werk die voortvloeit uit het vervullen van de stemplicht wordt in principe niet bezoldigd. Artikel 27, 3° van de wet van 3 juli 1978 voorziet echter erin dat de werknemer recht heeft op het behoud van zijn loon wanneer hij niet voldoet aan de voorwaarden om te stemmen bij volmacht en hij de nodige tijd afwezig blijft van het werk om zijn stemplicht op het Belgische grondgebied te vervullen."

Volmacht

Catherine Legardien: "De Kieswet zegt dat een kiezer die zich om beroepsredenen niet naar het stembureau kan begeven, om het even welke andere kiezer een volmacht kan geven. Artikel 27, 3° van de wet van 3 juli 1978 is dus onuitvoerbaar geworden. Elke werknemer voldoet immers aan de voorwaarden om te stemmen bij volmacht. De werknemer die afwezig blijft om te gaan stemmen, zal dus, in principe, geen aanspraak kunnen maken op de betaling van gewaarborgd loon."

Om elk misverstand te vermijden, wordt de werkgever aangeraden om de werknemers die komende zondag werken voldoende op voorhand in te lichten over de mogelijkheid om bij volmacht te stemmen en over de niet-betaling van het loon als de werknemer zich persoonlijk naar het stembureau begeeft tijdens de werkuren (terwijl hij voldoet aan de voorwaarden om te stemmen bij volmacht).

Onderling akkoord

"Om de goede werking van de onderneming niet in het gedrang te brengen, zorgt de werkgever ervoor dat hij in onderling akkoord met de betrokken werknemers het ogenblik vaststelt waarop zij afwezig kunnen zijn indien zij persoonlijk wensen te stemmen. De voorwaarde daarvoor is echter dat de mogelijkheid niet bestaat om voor of na de werkuren te gaan stemmen."

"De werkgever kan zo nodig een document vragen waaruit blijkt dat de werknemer zich effectief heeft aangeboden in het stembureau. De werknemer die ervoor kiest om bij volmacht te stemmen, moet door de werkgever een attest laten afleveren waaruit blijkt dat hij door beroepsredenen in de onmogelijkheid verkeert om zich naar het stembureau te begeven", besluit Catherine Legardien.

(cl) – Met dank aan Partena 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Artikels zoeken

Aanbevolen jobs

Wil jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

Of zoek in 15274 andere jobs