Het loon van...
Vorige

1 van 871

Volgende
Volgend artikel:

Wat doet en verdient een schadebeheerder?

Hoeveel factureren consultants?

Een ‘consultant’ is iemand die bedrijven advies verleent, maar verder blijft deze functietitel behoorlijk vaag. Consultants kunnen dan ook voor heel diverse opdrachten ingezet worden en ook de domeinen waarin ze zich specialiseren zijn erg uiteenlopend. Maar hoeveel vragen deze professionele adviseurs eigenlijk voor hun diensten?

Advies en diensten op maat

De ene consultant is duidelijk de andere niet … Sommige worden telkens voor niet meer dan een paar uur ingezet, terwijl anderen permanent lid worden van het managementteam van het bedrijf dat hen inhuurt. Wat hen bindt is het feit dat ze allemaal een niet altijd even duidelijk probleem van hun klant vertalen naar een concrete onderzoeksvraag die ze vervolgens proberen te beantwoorden. Aangezien het om advies gaat, is de klant dan vrij om dit al dan niet te volgen.

De meeste consultants werken op projectbasis, maar als de ingehuurde specialist werkelijk voor lange tijd verantwoordelijkheid gaat opnemen, dan spreken we van interim management.

In het algemeen vertrekt een consultant vanuit een probleemanalyse, verzamelt hij informatie, ontwikkelt hij vervolgens een strategie en begeleidt hij de uitvoering ervan. Veelal werken de adviseurs niet alleen, maar in teamverband.

Bedrijven huren consultants vooral in voor het inhoudelijk onafhankelijke advies dat zij kunnen leveren omdat zij, als apart bureau, niet rechtstreeks aan het bedrijf zelf verbonden zijn. Slechts zelden werkt een consultant binnen één bedrijf.

Van juridisch tot archeologisch advies

De meeste adviesbureaus hebben hun eigen specialisatie. Dat kan gaan van juridisch en financieel advies over managementadvies tot advies in verband met ICT. Naast deze grote vakgebieden zijn er ook voor zowat alle mogelijke specialisaties adviesbureaus te vinden. Denk maar aan adviesbureaus voor archeologie, mobiliteit, ruimtelijke ordening, HR of reclame en marketing.

Ook de grootte van een adviesbureau kan erg uiteenlopen. Sommige freelancers bieden hun diensten helemaal alleen aan, er zijn kleine bureaus en er zijn ook de grote internationale bedrijven met een heel divers pakket aan consultancydiensten. Bekende voorbeelden van deze laatste categorie zijn onder meer Accenture, Boston Consulting Group, Capgemini, Deloitte, Hay Group, KPMG, McKinsey & Company en PwC.

Hoeveel mag dat kosten?

Binnen en buiten bedrijven woeden vaak verhitte discussies over de tarieven van externe adviseurs. De hamvraag blijft steeds of consultants wel voldoende toegevoegde waardencreëren om hun tarieven te rechtvaardigen. Voorstanders wijzen op het feit dat adviesbureaus heel specifieke expertise en kennis kunnen aanbrengen, terwijl tegenstanders benadrukken dat het ‘slechts’ om advies gaat en dat de bureaus ook steeds proberen om de bedrijven op allerlei manieren afhankelijk te maken van hun diensten.

Aangezien ook de overheid grote sommen (publiek) geld uitgeeft aan consultancybureaus liggen deze al geruime tijd onder vuur. Velen menen dat snoeien in consultancyopdrachten een eerste mogelijkheid tot besparing in de overheidsuitgaven vormt. Ook in Nederland ligt het onderwerp gevoelig. Van voormalig minster van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst is de volgende boutade bekend: “Weet u wat het verschil is tussen een consultant en een trolleybus? Een trolleybus stopt als hij de draad kwijt is.”

Concreet: hoeveel kost het nu?

Consultancybureaus maken zelden hun uurtarieven per klant bekend. Toch mag een bedrijf al snel rekenen op 150 à 200 euro per uur voor een junior consultant.

De site Consultancy.nl deed een analyse van de uitgaven van de gemeente Utrecht aan adviesbureaus. Zij hadden volgende uurtarieven betaald:

Bureau

Uurtarief

Fakton

225 euro/uur

Deloitte

188 euro/uur

PwC

187 euro/uur

KPMG

185 euro/uur

Brink Groep

169 euro/uur

Hiemstra & De Vries

141 euro/uur

Andere

>150 euro/uur

In deze lijst staan geen tarieven van strategische adviesbureaus. Het is geweten dat de gemiddelde uurtarieven bij dat soort bureaus beduidend hoger liggen dan die van management consulting en ICT consulting bureaus.

Tarieven van consultants van gerenommeerde strategieadviesbureaus liggen gemiddeld boven de 300 euro per uur en kunnen voor de meest senior profielen (partners, directors …) oplopen tot boven de 500 euro per uur.

Als je dan ook nog eens bedenkt dat consultants meestal in team werken, dan besef je al snel dat je voor een dagje advies inwinnen bij specialisten best wel eens erg diep in je buidel zal mogen tasten. Maar goed, zoals iedereen weet: goede raad is goud waard.

31 juli 2019