Persoonlijke ontwikkeling
Vorige

1 van 886

Volgende

Helft werknemers werkt thuis verder

Eén op de twee werknemers werkt 's avonds, in het weekend of tijdens de vakantie gewoon verder. Dat zijn er meer dan zes jaar geleden, is te horen bij Randstad. Op basis van een nieuw onderzoek zegt de hr-dienstverlener dat werk én privé steeds vaker door mekaar lopen.
"Werknemers kiezen er vaak bewust voor om werk en privé door mekaar te laten lopen.”

In 2008 deed Randstad een eerste studie naar de toenemende vervlechting tussen de werk- en privésfeer. Daar bleek toen niet echt sprake van te zijn. Voor sommige werknemers vervaagde de grens tussen werk en privé wel, maar voor een even grote groep werd die grens net scherper.

Uit een nieuwe studie, uitgevoerd in 2014, blijkt dat werk en privé elkaar vandaag wel in toenemende mate overlappen. De 'vervlechtingsscore' steeg op zes jaar tijd van 4 naar 4,4 (1 staat voor geen vervlechting tussen werk en privé, 10 voor een volledige vervlechting, red.).

Werknemers hebben ook de indruk dat het combineren van werk en privé minder vlot gaat dan vroeger. De tevredenheidsscore daarover is gedaald van 7,1 naar 6,8, wat wel nog steeds een overwegend positief gevoel is, valt te horen bij Randstad.

Het zijn vooral kaderleden en bedienden die hun werk met zich meesleuren. De helft van hen zegt soms verder te werken in de 'privétijd' na de kantooruren, zowel tijdens de week, het weekend als de vakantie. Ten opzichte van zes jaar geleden lijkt er iets meer gewerkt te worden in het weekend en in de vakantie.

‘Van moeten’

Wat zorgt er nu voor dat we ons werk meer dan vroeger mee naar huis nemen en er zelfs een stuk van ons weekend aan opofferen? Het toenemende gebruik van smartphones, laptops en tablets speelt zeker een rol, blijkt uit de Randstad-studie.

Maar soms is het gewoon 'van moeten'. Er ligt zoveel werk op ons bord dat we dat niet meer gedaan krijgen binnen de kantooruren. Al kiezen sommige werknemers er ook voor om werk en privé door mekaar te laten lopen. Flexibele werkuren zijn vaak noodzakelijk voor wie de combinatie werk en gezin wil bolwerken. Dat werkritme zorgt er voor dat we vaak niet anders kunnen dan ons werk met ons meenemen.

Werkverslaving

Voor sommige werknemers is altijd kunnen werken overigens een verslaving. Ze willen voortdurend op de hoogte zijn, staat in het Randstad-rapport. Mails checken om 11 uur 's avonds of tijdens de vakantie hoort daarbij.

Vooral werknemers die hun job als uitdagend en spannend beschouwen, zijn daar gevoelig aan. Zij hebben het het moeilijkst om op tijd te stoppen met werken. Vaak zijn dit hoger opgeleide werknemers, klinkt het bij Randstad.

Privézaken op het werk

Maar we brengen het werk niet alleen mee naar huis. We maken ook heel enthousiast de omgekeerde beweging. Twee op de drie werknemers zijn op kantoor met privézaken bezig. Dat is net zoveel als in het vorige onderzoek.

De helft van de werknemers zegt op het werk een uur per week te spenderen aan privézaken. Eén op de vijf spendeert daar minstens vijf uur per week aan, of een uur per dag. Er worden vandaag vooral meer privé e-mails verstuurd en gelezen op de werkplek. Telefoontjes naar de partner, vrienden of familie geven wat terrein prijs.

De meerderheid van de bedrijven heeft geen uitgesproken beleid over wat op het werk wel en niet mag. Een kwart van de bedrijven verbiedt het om tijdens de kantooruren met privézaken bezig te zijn. Bij 6 procent is het expliciet toegelaten. Twee op de drie werkgevers tolereren het, zonder er echte regels over op te stellen.

(wv) 

26 februari 2015
Aanbevolen jobs

Helft werknemers werkt thuis verder

Eén op de twee werknemers werkt 's avonds, in het weekend of tijdens de vakantie gewoon verder. Dat zijn er meer dan zes jaar geleden, is te horen bij Randstad. Op basis van een nieuw onderzoek zegt de hr-dienstverlener dat werk én privé steeds vaker door mekaar lopen.
"Werknemers kiezen er vaak bewust voor om werk en privé door mekaar te laten lopen.”

In 2008 deed Randstad een eerste studie naar de toenemende vervlechting tussen de werk- en privésfeer. Daar bleek toen niet echt sprake van te zijn. Voor sommige werknemers vervaagde de grens tussen werk en privé wel, maar voor een even grote groep werd die grens net scherper.

Uit een nieuwe studie, uitgevoerd in 2014, blijkt dat werk en privé elkaar vandaag wel in toenemende mate overlappen. De 'vervlechtingsscore' steeg op zes jaar tijd van 4 naar 4,4 (1 staat voor geen vervlechting tussen werk en privé, 10 voor een volledige vervlechting, red.).

Werknemers hebben ook de indruk dat het combineren van werk en privé minder vlot gaat dan vroeger. De tevredenheidsscore daarover is gedaald van 7,1 naar 6,8, wat wel nog steeds een overwegend positief gevoel is, valt te horen bij Randstad.

Het zijn vooral kaderleden en bedienden die hun werk met zich meesleuren. De helft van hen zegt soms verder te werken in de 'privétijd' na de kantooruren, zowel tijdens de week, het weekend als de vakantie. Ten opzichte van zes jaar geleden lijkt er iets meer gewerkt te worden in het weekend en in de vakantie.

‘Van moeten’

Wat zorgt er nu voor dat we ons werk meer dan vroeger mee naar huis nemen en er zelfs een stuk van ons weekend aan opofferen? Het toenemende gebruik van smartphones, laptops en tablets speelt zeker een rol, blijkt uit de Randstad-studie.

Maar soms is het gewoon 'van moeten'. Er ligt zoveel werk op ons bord dat we dat niet meer gedaan krijgen binnen de kantooruren. Al kiezen sommige werknemers er ook voor om werk en privé door mekaar te laten lopen. Flexibele werkuren zijn vaak noodzakelijk voor wie de combinatie werk en gezin wil bolwerken. Dat werkritme zorgt er voor dat we vaak niet anders kunnen dan ons werk met ons meenemen.

Werkverslaving

Voor sommige werknemers is altijd kunnen werken overigens een verslaving. Ze willen voortdurend op de hoogte zijn, staat in het Randstad-rapport. Mails checken om 11 uur 's avonds of tijdens de vakantie hoort daarbij.

Vooral werknemers die hun job als uitdagend en spannend beschouwen, zijn daar gevoelig aan. Zij hebben het het moeilijkst om op tijd te stoppen met werken. Vaak zijn dit hoger opgeleide werknemers, klinkt het bij Randstad.

Privézaken op het werk

Maar we brengen het werk niet alleen mee naar huis. We maken ook heel enthousiast de omgekeerde beweging. Twee op de drie werknemers zijn op kantoor met privézaken bezig. Dat is net zoveel als in het vorige onderzoek.

De helft van de werknemers zegt op het werk een uur per week te spenderen aan privézaken. Eén op de vijf spendeert daar minstens vijf uur per week aan, of een uur per dag. Er worden vandaag vooral meer privé e-mails verstuurd en gelezen op de werkplek. Telefoontjes naar de partner, vrienden of familie geven wat terrein prijs.

De meerderheid van de bedrijven heeft geen uitgesproken beleid over wat op het werk wel en niet mag. Een kwart van de bedrijven verbiedt het om tijdens de kantooruren met privézaken bezig te zijn. Bij 6 procent is het expliciet toegelaten. Twee op de drie werkgevers tolereren het, zonder er echte regels over op te stellen.

(wv) 

26 februari 2015
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook
Anderen bekeken ook