Bedrijven stomen zich klaar voor sociale verkiezingen

Bedrijven en werknemers maken zich stilaan op voor de sociale verkiezingen, die van 7 tot en met 20 mei plaatsvinden in 6.738 ondernemingen. Waar gaan die verkiezingen over, en zijn die nog relevant?
Joeri Masschelein
Joeri Masschelein (onderheidsmecanicien bij Case New Holland), vakbondsafgevaardigde ACV, secretaris van de ondernemingsraad en zetelt in de Europese ondernemingsraad

Bij de sociale verkiezingen kiezen werknemers afgevaardigden in ondernemingsraden (voor bedrijven met meer dan honderd werknemers) en in Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (vanaf 50 werknemers). 26 maart was de laatste dag waarop werknemers zich kandidaat konden stellen. Momenteel voeren de kandidaten volop campagne.

De liberale vakbond ACLVB weet al precies over hoeveel kandidaturen ze beschikt in heel België: 11.692 (arbeiders, bedienden, jongeren en kaderleden) voor het CPBW en 10.644 voor de ondernemingsraden. Dat is een stijging van 17 procent vergeleken met de verkiezingen in 2008, meldt de vakbond. De andere vakorganisaties beschikken nog niet over exacte cijfers. ‘Het ACV heeft daar nog geen zicht op’, zegt woordvoerder David Vanbellinghen. ‘De administratieve verwerking is nog volop bezig. Als je weet dat we in 2008 zo’n 63.000 kandidaten telden, begrijp je dat dit niet in een handomdraai klaar is.’

‘Meer jongeren en vrouwen kandidaat’

‘Onze gegevens worden per vakcentrale verwerkt’, zegt Martine Vandevenne van de persdienst van het ABVV. ‘In 2008 telden we zo’n 50.000 kandidaten. Hoeveel er dit jaar precies zijn, weten we nog niet. Wel dat het er meer zullen zijn.  Meer jongeren en vrouwen stellen zich kandidaat. Er zijn nu ook meer bedrijven waar sociale verkiezingen georganiseerd worden.’

De vakbonden schuiven in de aanloop naar de sociale verkiezingen de meest heikele thema's en strijdpunten naar voren. Hun kandidaten kiezen daaruit de thema's die hen het meest liggen of die relevant zijn voor hun werkomgeving. Een overzicht van wat er dit jaar op het bord ligt: ‘Een eerste thema dat aan bod komt in de federale campagne van het ABVV is meer koopkracht en kwaliteitsvolle jobs’, vertelt Martine Vandevenne. ‘Stress, veiligheid en welzijn op het werk, is een tweede groot luik. Loongelijkheid voor vrouwen en mannen en meer evenwicht tussen werk en privéleven is een derde belangrijk item.

Verschillende eisen

Afgevaardigden van het ABVV kunnen hieraan bijdragen door met hun werkgever te onderhandelen over een verhoging van de reële brutolonen en het gewaarborgd minimumloon, hem te vragen om rekening te houden met de stijging van de brandstofprijzen en de weerslag ervan op het woon-werkverkeer en door in de ondernemingsraad overleggen over collectief vervoer, mobiliteitsplannen voor de werknemers en het milieubeleid van de onderneming.’

Voor de ACLVB staat een fatsoenlijk wettelijk pensioen bovenaan het lijstje, met aanvullende pensioenplannen voor alle werknemers. Ook gelijk loon voor gelijkwaardig werk komt hier terug, net als werkzekerheid, koopkracht, respect voor de werknemer op vlak van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, de combinatie van werk en gezin en het recht op permanente vorming, ook na 45 jaar.

Dicht bij de mensen

Bij het ACV maakt elke ondernemingskern vanuit het basisprogramma een eigen ondernemingsprogramma. Dat basisprogramma draait om werkgelegenheid en -zekerheid (investeren in de begeleiding en opleiding van medewerkers, het beperken van tijdelijke contracten tot het strikt noodzakelijke ...), de rechten van tijdelijke werknemers, lonen en koopkracht, veiligheid en gezondheid, eindeloopbaan, mobiliteit, gelijke kansen, de kwaliteit van het werk en de combinatie met gezin en vrije tijd.

‘De sociale verkiezingen zijn de verkiezingen die het dichtst bij de mensen staan’, stelt David Vanbellinghen. ‘Op dit moment is de procedure opgestart in 6.738 ondernemingen in ons land, 145 meer dan in 2008. Toen hadden we 63.806 ACV-kandidaten waarvan 42 procent verkozen werd. De uitslagen hebben ook impact op de verdeling van de mandaten in paritaire comités, arbeidsrechtbanken, federale en regionale overlegorganen enzovoort.’

(bvdb)  

23 april 2012
Aanbevolen jobs

Bedrijven stomen zich klaar voor sociale verkiezingen

Bedrijven en werknemers maken zich stilaan op voor de sociale verkiezingen, die van 7 tot en met 20 mei plaatsvinden in 6.738 ondernemingen. Waar gaan die verkiezingen over, en zijn die nog relevant?
Joeri Masschelein
Joeri Masschelein (onderheidsmecanicien bij Case New Holland), vakbondsafgevaardigde ACV, secretaris van de ondernemingsraad en zetelt in de Europese ondernemingsraad

Bij de sociale verkiezingen kiezen werknemers afgevaardigden in ondernemingsraden (voor bedrijven met meer dan honderd werknemers) en in Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (vanaf 50 werknemers). 26 maart was de laatste dag waarop werknemers zich kandidaat konden stellen. Momenteel voeren de kandidaten volop campagne.

De liberale vakbond ACLVB weet al precies over hoeveel kandidaturen ze beschikt in heel België: 11.692 (arbeiders, bedienden, jongeren en kaderleden) voor het CPBW en 10.644 voor de ondernemingsraden. Dat is een stijging van 17 procent vergeleken met de verkiezingen in 2008, meldt de vakbond. De andere vakorganisaties beschikken nog niet over exacte cijfers. ‘Het ACV heeft daar nog geen zicht op’, zegt woordvoerder David Vanbellinghen. ‘De administratieve verwerking is nog volop bezig. Als je weet dat we in 2008 zo’n 63.000 kandidaten telden, begrijp je dat dit niet in een handomdraai klaar is.’

‘Meer jongeren en vrouwen kandidaat’

‘Onze gegevens worden per vakcentrale verwerkt’, zegt Martine Vandevenne van de persdienst van het ABVV. ‘In 2008 telden we zo’n 50.000 kandidaten. Hoeveel er dit jaar precies zijn, weten we nog niet. Wel dat het er meer zullen zijn.  Meer jongeren en vrouwen stellen zich kandidaat. Er zijn nu ook meer bedrijven waar sociale verkiezingen georganiseerd worden.’

De vakbonden schuiven in de aanloop naar de sociale verkiezingen de meest heikele thema's en strijdpunten naar voren. Hun kandidaten kiezen daaruit de thema's die hen het meest liggen of die relevant zijn voor hun werkomgeving. Een overzicht van wat er dit jaar op het bord ligt: ‘Een eerste thema dat aan bod komt in de federale campagne van het ABVV is meer koopkracht en kwaliteitsvolle jobs’, vertelt Martine Vandevenne. ‘Stress, veiligheid en welzijn op het werk, is een tweede groot luik. Loongelijkheid voor vrouwen en mannen en meer evenwicht tussen werk en privéleven is een derde belangrijk item.

Verschillende eisen

Afgevaardigden van het ABVV kunnen hieraan bijdragen door met hun werkgever te onderhandelen over een verhoging van de reële brutolonen en het gewaarborgd minimumloon, hem te vragen om rekening te houden met de stijging van de brandstofprijzen en de weerslag ervan op het woon-werkverkeer en door in de ondernemingsraad overleggen over collectief vervoer, mobiliteitsplannen voor de werknemers en het milieubeleid van de onderneming.’

Voor de ACLVB staat een fatsoenlijk wettelijk pensioen bovenaan het lijstje, met aanvullende pensioenplannen voor alle werknemers. Ook gelijk loon voor gelijkwaardig werk komt hier terug, net als werkzekerheid, koopkracht, respect voor de werknemer op vlak van arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, de combinatie van werk en gezin en het recht op permanente vorming, ook na 45 jaar.

Dicht bij de mensen

Bij het ACV maakt elke ondernemingskern vanuit het basisprogramma een eigen ondernemingsprogramma. Dat basisprogramma draait om werkgelegenheid en -zekerheid (investeren in de begeleiding en opleiding van medewerkers, het beperken van tijdelijke contracten tot het strikt noodzakelijke ...), de rechten van tijdelijke werknemers, lonen en koopkracht, veiligheid en gezondheid, eindeloopbaan, mobiliteit, gelijke kansen, de kwaliteit van het werk en de combinatie met gezin en vrije tijd.

‘De sociale verkiezingen zijn de verkiezingen die het dichtst bij de mensen staan’, stelt David Vanbellinghen. ‘Op dit moment is de procedure opgestart in 6.738 ondernemingen in ons land, 145 meer dan in 2008. Toen hadden we 63.806 ACV-kandidaten waarvan 42 procent verkozen werd. De uitslagen hebben ook impact op de verdeling van de mandaten in paritaire comités, arbeidsrechtbanken, federale en regionale overlegorganen enzovoort.’

(bvdb)  

23 april 2012
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook