Uitgebreid zoeken
Toon zoeken
Recente Zoekopdrachten Wissen

Heb ik recht op brugpensioen?

brugpensioen

Om van brugpensioen te kunnen genieten, moet je aan welbepaalde voorwaarden voldoen:

  • Je moet ontslagen zijn. Als je zelf ontslag neemt of je contract van bepaalde duur loopt ten einde, heb je geen recht op brugpensioen
  • Je moet recht hebben op werkloosheidsuitkeringen. Concreet betekent dit dat je in de periode van 36 maanden voor je ontslag, minstens 624 werkdagen gewerkt moet hebben.
  • Om in aanmerking te komen voor de brugpensioenregeling moet er sprake zijn van een collectieve overeenkomst (op sectoraal of ondernemingsniveau) waarin de toegangsvoorwaarden tot het brugpensioen zijn vastgelegd. Indien er geen collectieve overeenkomst bestaat, moet je nagaan of de voorwaarden opgenomen in CAO 17 toepasselijk zijn.
  • Vanaf 1 januari 2012 worden de leeftijds- en loopbaanvereisten stelselmatig verhoogd. Voor het brugpensioen vanaf 60 jaar op basis van CAO nr. 17 wordt de vereiste loopbaan opgetrokken naar 40 jaar vanaf 2015.
    Brugpensioen vanaf 58 jaar op basis van een lopende CAO blijft slechts mogelijk tot eind 2014. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de mogelijkheid om op brugpensioen te gaan op 58 jaar, mits het aantonen van een lange loopbaan of een loopbaan in een zwaar beroep, afgeschaft.
    Sectoren of ondernemingen die deze mogelijkheid niet reeds voorzagen vóór 1 januari 2012, moeten reeds vanaf 2012 rekening houden met de verhoogde leeftijd (60 jaar) en beroepsloopbaan (40 jaar).

Het brugpensioenstelsel wordt voortaan trouwens 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag' genoemd.

Generatiepact

Met het Generatiepact heeft de wetgever de toegang tot het brugpensioen beperkt. Hij heeft hiervoor een stapsgewijze verstrenging van het stelsel voor brugpensioen voorzien vanaf 1 januari 2008. Eén van de veranderingen is dat het te bewijzen beroepsverleden voor mannen en vrouwen stapsgewijs gelijkgesteld wordt.

Het nieuwe regeerakkoord van januari 2012 heeft bovendien geleid tot nog strengere maatregelen, gericht op de verhoging van de tewerkstellingsgraad van oudere werknemers.

Je vindt alle informatie over brugpensioenen op de website van het FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

More info about Brugpensioen