Anderen bekeken ook
Solliciteer nu

Onderwijscoach studiegebied IWT

Onderwijscoach studiegebied IWT

Functieomschrijving


Als onderwijscoach ben je een belangrijke schakel in de vertaling van het VIVES-brede onderwijsbeleid naar de verschillende studiegebieden, bacheloropleidingen, graduaatsopleidingen en vestigingen. Je vormt de ideale link om bottom-up onderwijsbeleidgerelateerde vragen, noden, suggesties, expertise… bij de dienst Onderwijsbeleid te brengen.
De onderstaande taken maken deel uit van jouw takenpakket:

- Ondersteunen, stimuleren, prioriteren en systematiseren van de onderwijsontwikkeling en de onderwijskundige professionalisering binnen het studiegebied/vestiging, rekening houdende met het VIVES-brede onderwijsbeleidsplan;
- Doorgeven van onderwijskundige suggesties, richtlijnen, noden, implementaties vanuit de dienst Onderwijsbeleid naar de medewerkers van het studiegebied/vestiging en omgekeerd;
- Mee opmaken van een jaarplan, dit opvolgen en daarover rapporteren (bv. op personeelsvergaderingen);
- Ondersteunen van de opleidingshoofden bij onderwijsontwikkeling en professionalisering;
- Mee uitwerken van een curriculum en toetsbeleid dat gericht is op domeinspecifieke leerresultaten (DLR);
- Uitbouw van professionaliseringsinitiatieven;
- Docenten en docententeams coachen bij onderwijsontwikkeling en professionalisering;
- Meewerken aan zowel studiegebiedgebonden prioriteiten als aan VIVES-brede werkpunten, rekening houdend met de eisen van een instellingsreview en de opleidingsaudits van de opleiding(en);
- (Ondersteunen bij het) schrijven en het uitvoeren van onderwijskundige innovatieprojecten;
- Bijdrage leveren aan kritische reflecties van de opleidingen (en eventueel aan andere publicaties) en aan de opleidingsaudits:
- Actief lid van de Permanente Onderwijs Commissies (POC) van de opleidingen (van het studiegebied) en het Opleidings Management Team (OMT);
- Actief lid van de VIVES-expertisegroep onderwijscoaches (o.l.v. de domeincoördinator onderwijsontwikkeling en professionalisering van de dienst Onderwijsbeleid);
- Actieve bijdrage leveren over onderwerpen gerelateerd aan onderwijsontwikkeling;
- (Eventueel) vertegenwoordigen van VIVES in externe raden, overlegorganen, werkgroepen, ad-hoc-vergaderingen …;
- Zich (blijvend) professionaliseren met betrekking tot onderwijsontwikkeling.

Profiel


- Je beschikt over een masterdiploma in de (ped)agogische wetenschappen of onderwijswetenschappen en een diploma van leraar.
- Ervaring in hoger onderwijs en/of leerplichtonderwijs is een belangrijk pluspunt.
- Ervaring in het coachen van groepen en teams is een meerwaarde.
- Voeling met het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie is een meerwaarde.
- Je bent bereid om je indien nodig te verplaatsen tussen de campussen van de hogeschool.
Functiespecifieke competenties
- Je werkt mediawijs en kan vlot digitale middelen inzetten om samen te werken.
- Een systematische manier van werken blijkt uit jouw planning en organisatie. Je werkt projectmatig en denkt hierbij analytisch en logisch.
- Je houdt helikopterview.
- Je implementeert, realiseert en verduidelijkt genomen beslissingen.
- Jouw contactvaardigheid blijkt uit jouw inlevingsvermogen, de kunst om samen te werken en open te communiceren.
- Je ondersteunt en begeleidt anderen.
- Je bent sterk in het geven van advies, het argumenteren en onderhandelen.
- Jouw coachende vaardigheden blijken uit het stimuleren en enthousiasmeren van medewerkers om zichzelf verder te ontwikkelen.
- Kostenbewust handelen typeert jouw manier van werken.
- Je actualiseert door vooruit te kijken en in te spelen in op ontwikkelingen in de maatschappij.
- Je kan vlot beslissingen nemen rekening houdend met diverse factoren.
- Je werkt vernieuwend/innovatief.
- Je werkt zelfstandig en neemt verantwoordelijkheid.
- Je gaat constructief kritisch te werk.

Aanbod

Salarisschaal equivalent met barema 502 voor lector van het Departement Onderwijs. Je wordt als contractueel medewerker tewerkgesteld (betaald via het sociaal secretariaat)
Anderen bekeken ook

Kenmerken

Vereisten

  • Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type)
  • Nederlands, Engels, Frans

Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Bepaalde duur
  • Voltijds

Gelijkaardige jobs

Bron: VDAB
Anderen bekeken ook

Ontvang per mail jobs op maat

Ontvang nieuwe 'Hoger onderwijs' jobs in West-Vlaanderen meteen in je mailbox.